Jooble

Zanimanje

na primjer: narodne novine natječaji za

Grad

Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Grad ili država

Narodne novine posao

1-20 of 26 rezultati

Povijest pretraživanja:

narodne novine

O

O

O

 jabihposao.com

Mostar

jabihposao.com   -  prije 1 sat  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...temelju članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Mostar
job.ba

Livno (opština)

job.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...temelju članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Livno (opština)
 jabihposao.com

Mostar

jabihposao.com   -  prije 2 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na temelju čl. 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine F BiH“: broj 46/10), čl. 2. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistra farmacije ( „Sl. novine F BiH“, broj: 6/11, 11/11, 17/11, 22/11,...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Mostar
 jabihposao.com

Sarajevo

jabihposao.com   -  prije 12 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Sarajevo
 jabihposao.com

Mostar

jabihposao.com   -  prije 1 sat  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu čl. 85. i 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine HNK“ broj: 5/00, 4/04, i 5/04), čl. 112. Pravila JU Osnovne škole „ Alija Isaković“ Prozor, Saglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž broj: 05-02-40-1542/15 od 31.08....  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Mostar
job.ba

Sarajevo

job.ba   -  prije 15 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 5.stav 1. tačka 8. Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo”broj 45/12- prečišćeni tekst i 26/14) i člana 3. i 5. Uredbe o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija borcima- braniteljima...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Sarajevo
 jabihposao.com

Mostar

jabihposao.com   -  prije 1 dan  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na temelju čl. 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH ( Sl. Novine br. 49/05 ) Načelnik općine Čapljina, r a s p i s u j e J A V N I O G L A S za popunjavanje radnih mjesta namještenika u Službi civilne zaštite Općine Čapljina RADNO...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Mostar
 jabihposao.com

Mostar

jabihposao.com   -  prije 2 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...obrazovanju („NN HNK“ broj: 5/00, 4/04, 5/04 i 1/14), čl. 10. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja HNK-a (Sl. novine HNK-a br. 3/09 ), čl. 111 Pravila JU Osnovna škola Drežnica, čl. 5., 10. i 11. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Mostar
job.ba

Ilijaš (opština)

job.ba   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Osnovna škola “Srednje” Ilijaš Na osnovu člana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:10/2004; 21/2006; 26/2008; 31/2011 i 15/2013), člana 87. Pravila Osnovne škole „Srednje“ Ilijaš, člana 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Ilijaš (opština)
 jabihposao.com

Mostar

jabihposao.com   -  prije 2 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a ( „Službene novine HNK“, broj: 5/00. 4/04, 5/04 i 1/14 ), čl. 62. Pravilnika Škole, čl. 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Mostar
 jabihposao.com

Mostar

jabihposao.com   -  prije 1 sat  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa članom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Mostar
job.ba

Sarajevo

job.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Sarajevo
 jabihposao.com

Mostar

jabihposao.com   -  prije 6 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Mostar
job.ba

Tuzla

job.ba   -  prije 11 dan  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine TK"...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Tuzla
job.ba

Tuzla

job.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10 i 1/12...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Tuzla
job.ba

Sarajevo

job.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Sarajevo
job.ba

Sarajevo

job.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Sarajevo
job.ba

Mostar

job.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa članom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Mostar
job.ba

Banja Luka

job.ba   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente. VIII Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu. Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Banja Luka
job.ba

Zenica

job.ba   -  prije 6 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Zenica

O

O

O

joobleStateChecker
Feedback