Pretraživanje poslova
Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Narodne novine posao

1-15 od 15 rezultati

Povijest pretraživanja:

narodne novine
[ Izbrisati ]

O

O

O

tvrtka

jabihposao.com   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u...  >>

tvrtka

jabihposao.com   -  prije 5 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Detaljno o natječaju: Večernji list, 24.05.2016. Temeljem čl. 20., 21. i 22. Zakona o radu F BiH (Sl. Novine F BiH, br.26/16), te u skladu sa člancima 8., 9.,i 10. Kolektivnog ugovora između poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva za teritorij F BiH (Sl. Novine...  >>

szztk.ba   -  prije 5 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/12 - prečišćeni tekst i 5/14), člana 19. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja...  >>

Hercegovačko-Neretvanski

tvrtka

jabihposao.com   -  prije 5 sata  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

„ D N E V N I L I S T “, vaša dnevna novina, raspisuje N A T J E Č A J z a r a d n o m j e s t o Fotograf - 1 izvršitelj U v j e t i : SSS stručna sprema Radno iskustvo od jedne do tri godine Poznavanje rada na računalu Vozačka dozvola B kategorije Prijave...  >>

job.ba   -  prije 10 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Porezne uprave Federacije...  >>

szztk.ba   -  prije 20 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 18a. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 5/12 - prečišćeni tekst i 5/14) i člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog...  >>

job.ba   -  prije 10 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13-prečišćeni tekst i 13/15) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 04.05.2016. godine: UNIVERZITET U SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET...  >>

tvrtka

jabihposao.com   -  prije 5 sata  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU F BiH ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI...  >>

Kolektor

agencijaspektar.com   -  prije 19 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...Usvajanje novih tehnologija i unapređenje postojećih, nadzor nad kvalitetom na području za koje je odgovoran, uvođenje novina i modernizacije područja rada, vođenje projekata iz područja rada koje pokriva. Opšti uslovi konkursa: U skladu sa zakonski...  >>

szztk.ba   -  prije 46 minuta  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...izvršilac Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u “Službenim novinama FBiH”, a kompletan tekst konkursa pogledajte OVDJE. (Izvor: Tuzlainfo.ba) Maj 30, 2016 autor: Amela Zahirovic Ponuda najnovijih...  >>

job.ba   -  prije 25 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...brojem 2: - usvajanje novih tehnologija i unapređenje postojećih - nadzor nad kvalitetom na području za koje je odgovoran - uvođenje novina i modernizacije područja rada - vođenje projekata iz područja rada koje pokriva Opšti uslovi konkursa: u skladu sa zakonski...  >>

szztk.ba   -  pre mesec dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...DIJETE’’ TUZLA Broj: 2059/2016 Datum: 26.04.2016. godine Na osnovu člana 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 12/09, 8/11 i 10/13), člana 36. Pravila Javne ustanoveza predškolski odgoj i obrazovanje ”Naše dijete” Tuzla...  >>

job.ba   -  prije 10 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 23 . Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/05), načelnik općine Ilijaš r a s p i s u j e J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na...  >>

job.ba   -  prije 12 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...do sada ostvarenim rezultatima u radu. Rok za podnošenje prijava je petnaest ( 15 ) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama. Direktor Škole se imenuje na period od četiri ( 4 ) godine. Dokumenti se predaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, a isti se...  >>

szztk.ba   -  pre mesec dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...56/16-4 Datum: 25.04.2016. godine Na osnovu člana 14. Zakona o osnivanju JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ( „Službene novine Tuzlanskog kantona „ broj:11/01), člana 25. Statuta JU Služba za zapošljavanje TK, člana 3. i člana 6. Pravilnika o radu JU Služba...  >>

O

O

O

Feedback