Jooble

Zanimanje

na primjer: volonter elektrotehnički fakultet

Grad

Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Grad ili država

Narodne novine posao

1-20 of 22 rezultati

Povijest pretraživanja:

narodne novine

O

O

O

job.ba   -  prije 10 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu ĉlana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne I Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), ĉlana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 62/15) u vezi sa ĉlanom 47. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Breza (opština)

job.ba   -  prije 10 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu ĉlana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne I Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), ĉlana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 62/15) u vezi sa ĉlanom 47. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Breza (opština)

job.ba   -  prije 10 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu ĉlana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne I Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), ĉlana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 62/15) u vezi sa ĉlanom 47. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Breza (opština)

job.ba   -  prije 10 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu ĉlana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne I Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), ĉlana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 62/15) u vezi sa ĉlanom 47. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Breza (opština)

job.ba   -  prije 10 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu ĉlana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne I Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), ĉlana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 62/15) u vezi sa ĉlanom 47. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Breza (opština)

job.ba   -  prije 9 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu Osnovni sud u Tesliću ulica Karađorđeva broj 9., u roku od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu „Nezavisne novine“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. >>

Dodatne informacije
Poslovi: Doboj

job.ba   -  prije 10 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Kakanj

job.ba   -  prije 8 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 20, 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj: 49/05), ministrica pravosuđa i uprave u Vladi Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e J A V N I O G L A S za popunu upražnjenog...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Tuzla

posao.banjaluka.com   -  prije 9 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...mišljenja iz nadležnosti Sektora, priprema odgovre na upite građana, privrednih subjekata, ministarstva, Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske, obavlja poslove saradnje Uprave sa svjetskim i evropskim asocijacijama i druge poslove iz djelkruga Sektora...  >>

posao.banjaluka.com   -  prije 9 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...mišljenja iz nadležnosti Sektora, priprema odgovore na upite građana, privrednih subjekata, ministarstava, Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske, koordinira izradu normativnih akata Uprave i drugih pravnih akata iz imovinsko-pravne oblasti u formi...  >>

posao.banjaluka.com   -  prije 9 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...mišljenja iz nadležnosti Sektora, priprema odgovore na upite građana, privrednih subjekata, ministarstava, Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske, učestvuje u poslovima saradnje Uprave sa svjetskim i evropskim asocijacijama i druge poslove iz...  >>

posao.banjaluka.com   -  prije 9 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...mišljenja iz nadležnosti Sektora, priprema odgovore na upite građana, privrednih subjekata, ministarstava, Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske, obavlja poslove saradnje Uprave sa svjetskim i evropskim asocijacijama i druge poslove iz djelokruga...  >>

job.ba   -  prije 10 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Sarajevo

job.ba   -  prije 10 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Travnik

job.ba   -  prije 1 dan  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 49, stav 1. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 27/05, 70/08 i 44/11), člana 3. i 5. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Sarajevo

job.ba   -  prije 10 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Zenica

job.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Zenica

job.ba   -  prije 10 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave. VI - Rok za podnošenje prijava Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i "Službenom glasniku Republike Srpske". Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave konkursa. Nepotpune i neblagovremene...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Čelinac (opština)

job.ba   -  prije 10 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave. VI - Rok za podnošenje prijava Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i "Službenom glasniku Republike Srpske". Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave konkursa. Nepotpune i neblagovremene...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Čelinac (opština)

jabihposao.com   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu čl. 24., a u vezi sa čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Mostar

O

O

O

12
Feedback