Jooble

Zanimanje

na primjer: znanost

Grad

Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Grad ili država

Narodne novine posao

1-16 od 16 rezultati

Povijest pretraživanja:

narodne novine
[ Izbrisati ]

O

O

O

job.ba   -  prije 2 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na temelju članka 31. i 48. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 38/05, 22/06 i 72/10), članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/05) i Pravilnika o unutarnjem...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Čapljina (opština)

job.ba   -  prije 5 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Sarajevo

job.ba   -  prije 2 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 90. i 91. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 10/04;21/06; 26/08; 31/11, 15/13 i 01/16), člana 6. Pravilnika o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Čapljina (opština)

job.ba   -  prije 10 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Sarajevo

job.ba   -  prije 5 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na temelju članka 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ), a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Mostar

job.ba   -  prije 10 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Zenica

agencijaspektar.com   -  prije 5 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...Neblagovremen i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“. Prijave na konkurs možete dostaviti lično u školu ili poslati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „...  >>

job.ba   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Sarajevo

szztk.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...DIJETE’’ TUZLA Broj: 2059/2016 Datum: 26.04.2016. godine Na osnovu člana 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 12/09, 8/11 i 10/13), člana 36. Pravila Javne ustanoveza predškolski odgoj i obrazovanje ”Naše dijete” Tuzla...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Tuzla

job.ba   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12) u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), a u skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Bihać

szztk.ba   -  pre mesec dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine TK”...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Tuzla

job.ba   -  prije 6 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...uslove za obavljanje stomatološke djelatnosti za doktore stomatologije definisane čl. 37. Zakona o stomatološkoj djelatnosti (Sl. Novine FBiH br. 37/12 ) kako slijedi: Da je državljanin BiH; Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost; Završen stomatološki fakultet...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Travnik

jabihposao.com   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Zeničko-...  >>

jabihposao.com   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I...  >>

szztk.ba   -  prije 5 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...56/16-4 Datum: 25.04.2016. godine Na osnovu člana 14. Zakona o osnivanju JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ( „Službene novine Tuzlanskog kantona „ broj:11/01), člana 25. Statuta JU Služba za zapošljavanje TK, člana 3. i člana 6. Pravilnika o radu JU Služba...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Tuzla

szztk.ba   -  prije 18 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u Organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:49/05), ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, raspisuje Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno...  >>

Dodatne informacije
Poslovi: Tuzla

O

O

O

Feedback