Samostalni stručni saradnik za prostorno uređenje i lokacijske uslove Modriča

Opština Modriča

 ...IV - Posebni uslovi:a) za poziciju pod rednim brojem 1:- visoka stručna sprema, arhitektonski fakultet - diplomirani inženjer arhitekture, građevinski fakultet - diplomirani inženjer građevinarstva ili prviciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,- najmanje pet godina... 

Modriča

prije 12 dana