Pripravnik - dipl. inž. saobraćaja

Agencija za državnu službu Federacije BiH
 ...koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova, odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja, završen ekonomski, pravni ili tehničko-tehnološki fakultet - 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon stečene visoka stručne spreme u struci, - poznavanje... 
Sarajevo
prije 6 dana

Stručni saradnik za pravosuđe i upravu

Javni oglasi
 ...odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravni, ekonomski fakultet, fakultet društvenih i tehničkih nauka, 3 (tri) godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima, poznavanje... 
Sarajevo
prije 1 dan

Direktor

Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Herceg...
 ...traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas. Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su  Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28... 
Sarajevo
prije 2 dana

Stručni savjetnik - pravnik

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine
 ...navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to: diplomirani pravnik, zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen... 
Sarajevo
prije 13 sata

Viši stručni saradnik za korištenje zemljišta

Federalno ministarstvo prostornog uređenja
 ...; prati i proučava stanje i pojave u graditeljstvu na temelju prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađuje te podatke sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema; učestvuje u prvostepenom postupku izdavanja ovlaštenja... 
Sarajevo
prije 13 sata