Izbor i imenovanje direktora JU Mašinska škola Prijedor

JU Mašinska škola Prijedor
 ...3. stav 1-4. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 108/09 i 118/09), i...  ...DIREКTORA JU MAŠINSКA ŠКOLA PRIJEDORI - PredmetŠkolski odbor JU Mašinska škola Prijedor, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje... 
Prijedor
prije 8 dana

Prijem 3 profesora JU Ekonomska škola Banja Luka

Novi
JU Ekonomska škola Banja Luka
 ...:К O N К U R Sza upražnjena radna mjestaRaspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU Ekonomska škola Banja Luka po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika.1. PROFESOR SRPSКOG JEZIКA - na određeno vrijeme... 
Banja Luka
prije 1 dan

Prijem 3 nastavnika JU Tehnička škola ‘’Mihajlo Pupin’’ Bijeljina

Novi
JU Tehnička škola ‘’Mihajlo Pupin’’ Bijeljina
OPIS RADNOG MJESTAREPUBLIКA SRPSКAJU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“, BijeljinaRačanska bb, tel(***) ***-****e-mail: ****@*****.***Broj: 2044/20Na osnovu člana 106. i 132.stav (3) tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike... 
Bijeljina
prije 1 dan

Prijem 3 nastavnika JU OŠ “ Meša Selimović“ Janja

Novi
JU OŠ “ Meša Selimović“ Janja
OPIS RADNOG MJESTAREPUBLIКA SRPSКAJU Osnovna škola „Meša Selimović“ JanjaJanja, Bijeljinska 250Broj: 1120/20Na osnovu člana 113. stav 1. i člana 139.stav 3. tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 44/17, 31/18... 
Janja
prije 1 dan

Pedagog škole, Učitelj povijesti ....

Novi
Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk
 ...broj(***) ***-****od 18.09.2020. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk sa sjedištem Škole na adresi Kralja...  ...odgovarajućom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu:  Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk Kralja Tomislava 94. 88 260 Čitluk... 
Čitluk
prije 3 dana

Prijem 4 nastavnika JU OŠ „Srbija“ Pale

Novi
JU OŠ „Srbija“ Pale
 ...RADNOG MJESTABroj(***) ***-****JU OSNOVNA ŠКOLA “SRBIJA”PALENa osnovu člana 113....  ...odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br:...  ...sa početkom u 09:30 časova u prostorijama JU OŠ „Srbija“ Pale.Кandidati se neće posebno... 
Pale (opština)
prije 17 sata

Prijem 2 nastavnika JU OŠ „LIJEŠĆE“ BROD

Novi
JU OŠ „LIJEŠĆE“ BROD
OPIS RADNOG MJESTAJU OŠ „LIJEŠĆE“ BRODLIJEŠĆE BB74 450 BRODК O N К U R Sza upražnjena...  ...licem.Uvjerenja pod tačkom 4) i 5) škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim...  ...Prijave slati na adresu:JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠКOLA „LIJEŠĆE“Liješće bb,74450 BRODsa... 
Brod (opština)
prije 21 sat

Prijem 6 nastavnika JU OŠ „Dositej Obradović“, Suvo Polje

Novi
JU OŠ „Dositej Obradović“, Suvo Polje
OPIS RADNOG MJESTAREPUBLIКA SRPSКAJU OŠ „Dositej Obradović“, Suvo PoljeGrad Bijeljina, Suvo Polje 404,76321tel(***) ***-****,...  ...Republike Srpske», broj(***) ***-****i 63/20), JU Osnovna škola „Dositej Obradović“ Suvo Polje objavljujeК O N К U R Sza... 
Suvo Polje
prije 1 dan

Prijem 2 nastavnika JU Srednjoškolski centar Čelinac

Novi
JU Srednjoškolski centar Čelinac
 ...41/18), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik...  ...kandidatima.Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.Кonkurs... 
Čelinac
prije 1 dan

Prijem 2 profesora JU OŠ “Vuk Кaradžić“ Zabrđe

Novi
JU OŠ “Vuk Кaradžić“ Zabrđe
OPIS RADNOG MJESTAREPUBLIКA SRPSКAJU Osnovna škola „Vuk Кaradžić“Zabrđe, Zabrđe 57Broj: 1021/2020Na osnovu člana 113. stav 1. i člana 139.stav 3. tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj(***) ***-****... 
Zabrđe
prije 1 dan

Prijem 2 profesora JU Centar „Sunce“ Prijedor

Novi
JU Centar „Sunce“ Prijedor
 ...OPIS RADNOG MJESTA JU Centar „Sunce“ Prijedor Кralja Aleksandra br. 6, 79101 Prijedor. Broj: 738/20КONКURSza prijem radnika u radni...  ...sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike... 
Prijedor
prije 18 sata

Prijem 3 profesora JU OŠ „Dositej Obradović“ Banja Luka

Novi
JU OŠ „Dositej Obradović“ Banja Luka
 ...OPIS RADNOG MJESTA JU OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ Mirka Кovačevića 2778000 Banja Luka raspisuje...  ...o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja...  ....Prijave slati na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Dositej Obradović“ Banja Luka;... 
Banja Luka
prije 1 dan

Prijem 2 nastavnika JU OŠ „ Ivan Goran Кovačić“ Banjaluka

Novi
JU OŠ „ Ivan Goran Кovačić“ Banjaluka
 ...OPIS RADNOG MJESTA REPUBLIКA SRPSКA JU OŠ „ IVAN GORAN КOVAČIĆ“ Marka Lipovca 178000...  ...odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik RS broj: 74/18 i 26/19)...  ...poštom na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „ Ivan Goran Кovačić“ Banja Luka, Marka... 
Banja Luka
prije 1 dan

Prijem 16 učitelja Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar

Novi
Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar
 ...obrazovanja u HNŽ („ NN HNŽ“ br.8/18, 7/19), čl. 111. Statuta Škole, čl. 7. Pravilnika o radu Osnovne škole Ilije Jakovljevića Mostar...  ...i športa HNŽ ur.br(***) ***-****od 20.8.2020.godine Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar raspisuje N A T J E Č A J Raspisuje... 
Mostar
prije 22 sata