Hemija

Novi

JU Srednja škola 28. juni

 ...snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika. -Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava 3. poslove nastavnika praktične nastave mogu... 

Sarajevo

prije 13 sata

Medicinski fizičar

Novi

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

 ...dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa. Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa mora biti ovjerena fotokopija. KCUS nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu. Nepotpune i neblagovremene prijave... 

Sarajevo

prije 13 sata

Stručni saradnik za protokolarne poslove

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...SFRJ nakon 06.04.1992. godine), Napomena: ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Sarajevo

prije 7 dana

Stručni saradnik

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

 ...SFRJ nakon 06.04.1992. godine) Napomena: ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati... 

Sarajevo

prije 9 dana

Ljekar specijalista oftamolog

Novi

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

 ...dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa. Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje •avanje uslova Oglasa mora biti original ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci. KCUS nij nja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu. Nepotpune i neblagovremene... 

Sarajevo

prije 13 sata

Javni poziv za novinara_ku/komunikologa_inju

Novi
 ...fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);  uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci potvrdu o poznavanju... 

Sarajevo

prije 1 dan

Poslovođa, Gumar-vulkanizer, Komunalni radnik - kafiler, Higijeničar Sarajevo

KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo

 ...kojim se utvrđuje prednost pri zapošljavanjuu skladu sa posebnim propisima.Napomena:Uvjerenje ili potvrda poslodavca o radnom stažu mora da sadrži naziv radnog mjesta, stepen stručne spreme potrebne zanavedeno radno mjesto, opis posla i vremenski period obavljanja... 

Sarajevo

prije 9 dana