Dostavljač

Novi

JP BH Pošta d.o.o.

 ...kandidat će imati obavezu da dostavi ljekarsko uvjerenje. Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu potpisanu prijavu i navesti na koje se radno mjesto prijavio, uz napomenu da je dovoljno da ovjerene kopije dokaza... 

Tuzla

prije 16 sata

Pannonica Tuzla: Prijem sezonskih radnika za ljetnu sezonu 2020

JU SZZTK

 ...poslodavca: MOLIMO KANDIDATE DA SE PRILIKOM DOLASKA NA INTERVJU STROGO PRIDRŽAVAJU EPIDEMIOLOŠKIH UPUTA NADLEŽNIH SLUŽBI. SVAKI KANDIDAT MORA IMATI MASKU , TE PRI ULASKU OBAVEZNO TREBA DEZINFEKOVATI RUKE SA DEZINFEKCIONIM SREDSTVOM KOJE ĆE SE NALAZITI NA ULAZU. Sve... 

Tuzla

pre 2 meseci