Nastavnik u zvanje redovnog profesora - Ontologija

Novi

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Rektorat

 ...užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo……..1 izvršilac Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj Organizaciona jedinica: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale 1. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke………. 1 izvršilac... 

Pale (opština)

prije 3 dana

Nastavnik historije

Privatna osnovna škola Bloom

 ...rad u nastavi Obavezni uslovi: VSS nastavnik historije /filozofski fakultet Dodatni uslovi: engleski jezik aktivno, bosanski jezik aktivno, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo poželjno, položen stručni ispit, CV slati na naznačeni mail Da li je radno... 

Sarajevo

prije 9 dana

  • Brza prijava

Fizički radnik Banja Luka

Novi

Agencija Spektar

 ...Opis posla:~ Obični fizički poslovi u niskogradnji. Potrebni uslovi: Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima prednost, nije uslov, Poslodavac nudi: Stalni posao sa probnim radom, dobre finansijske uslove, plaćanje po učinku 4,5 do 6 KM po satu,... 

Banja Luka

prije 1 dan

Nastavnik za poslovne studije

Privatna internacionalna gimnazija Bloom

rad u nastavi Obavezni uslovi: Dipl.ecc VSS Dodatni uslovi: engleski jezik aktivno, bosanski jezik aktivno, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit, radno iskustvo poželjno, CV slati na naznačeni mail Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo...

Sarajevo

prije 9 dana

  • Brza prijava

Nastavnik za naučnu oblast ili predmet Oblast: Hirurgija Sarajevo

Novi

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 ...20 od 24.06.2020. godine: UNIVERZITET U SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA NASTAVNIK ZA NAUČNU OBLAST ILI PREDMET1. Oblast: Interna medicina – nastavnik u akademsko zvanje redovni profesor, 1 izvršilac sa dijelom... 

Sarajevo

prije 3 dana

Nastavnik/profesor razredne nastave, Profesor engleskog jezika

Međunarodna osnovna škola Mostar

 ...Međunarodna osnovna škola Mostar raspisuje KONKURS/NATJEČAJ za upražnjena radna mjesta za šk. 2020/21. godinu ~ Nastavnik/profesor razredne nastave - 2 izvršioca ~ Profesor engleskog jezika - 2 izvršioca Potrebna dokumentacija: Životopis... 

Mostar

prije 25 dana

Nastavnik/ca francuskog jezika

Novi

Bloom education for wholeness d.o.o.

Bloom education for wholeness d.o.o. Sarajevo, oglašava poziciju za NASTAVNIK/CA FRANCUSKOG JEZIKA Opis posla:- Rad u nastavi Uslovi:- VSS, filozofski fakultet- Poželjno radno iskustvo - Položen stručni ispit- Aktivno poznavanje engleskog i bosanskog... 

Sarajevo

prije 2 dana

Diplomirani vaspitač predškolske djece Čelinac

Novi

JU Dječiji vrtić „Neven“ Čelinac

 ...osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,-da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom,-da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za... 

Čelinac

prije 3 dana

Dekan

Novi

Univerzitet u Zenici

 ...privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana. Pored opštih uslova, kandidat treba da ispunjava slijedeće posebne uslove: a) da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta koji ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom i Statutom... 

Zenica

prije 3 dana

Vaspitač Višegrad

Novi

JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad

 ...Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje, stečenim akademskim zvanjem - Diplomirani vaspitač predškolske djece2. Dvije godine... 

Višegrad

prije 3 dana

Dekan Mašinskog fakulteta Mostar

Novi

Mašinski fakultet Mostar

 ...Detaljno o natječaju: Oslobođenje, 03.07.2020. Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj(***) ***-****od 01.07.2020. godine, Mašinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS... 

Mostar

prije 5 dana

Pripravnik - ekonomski fakultet

Novi

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

 ...skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine; da je fizički i psihički sposoban za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio. 2. Posebni uslovi Pored opštih uslova, kandidat... 

Sarajevo

prije 3 dana

Vanredni profesor, Docent

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

OPIS POSLOVA: 1.1. NASTAVNIK daje prijedlog nastavnog programa predmeta; predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa; preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran; priprema i izvodi nastavu prema... 

Mostar

prije 8 dana

Radnici na gradilištu

Trifunčević d.o.o.

Potrebno je 20 radnika na gradilištu (zidari, tesari, armirači i fizički radnici) Plata: ~ do 2000,00 KM Informacije na tel(***) ***-****ili lično u kancalariji u ul. Dušana Baranjina br. 29 u Bijeljini.

Bijeljina

prije 23 dana

Izbor nastavnika i saradnika Univerzitet u Banjoj Luci

Novi

Univerzitet u Banjoj Luci

 ...raspisujeNa osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta raspisujeК O N К U R SI ZA IZBOR NASTAVNIКA:Ia Za uže naučne oblasti:1. Istorija i teorija arhitekture i urbanog razvoja - 1 izvršilac2. Anatomija – 1 izvršilac3.... 

Banja Luka

prije 3 dana