Sudijski asistent

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANJALUKA OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANJAL...

 ...100/17), člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju (Sl.gl.RS br.9/14) i člana 24. tačka 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom privrednom sudu Banjaluka, Predsjednik suda o b j a v lj u j e JAVNI OGLAS za popunjavanje... 

Banja Luka

prije 14 dana