Stručni savjetnik - pravnik Sarajevo

Novi

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine

 ...Federacije Bosne i Hercegovine Radno mjesto:- Stručni savjetnik - pravnik – 1 (jedan) izvršilacOpis poslova: provođenje politike i...  ...Diplomirani pravnik, zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na pravnomfakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu... 

Sarajevo

prije 2 dana

Samostalni pravni stručni saradnik

 ...Ako imate završen pravni fakultet, posjedujete iskustvo u bankarskom poslovanju na pravnim poslovima, želite nove izazove, orijentiraniste na zadatke koji iziskuju samostalnost, postupanje u skladu sa procedurama i analiticko promišljanje, mi vjerujemo da možete biti... 

Sarajevo

prije 11 dan

Viši stručni saradnik za normativno - pravne poslove Tuzla

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kanto...

 ...službenika u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Radno mjesto: - Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac.Opis poslova: Izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na odobrenja, saglasnosti, registraciju... 

Tuzla

prije 13 dana

Šef sektora za pravne poslove i upravno rješavanje

Sekretarijat Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

 ...odgovoran je Centralnoj izbornoj komisiji BiH i generalnom sekretaru Sekretarijata. Posebni uslovi:  VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet odnosno pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova; položen stručni upravni ili javni ispit... 

Sarajevo

prije 17 dana

Viši stručni saradnik

Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine

 ...traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas. Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su  Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28... 

Banja Luka

prije 19 dana

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih...

 ...Posebni uslovi:  Fakultet kriminalističkih nauka ili Visoka škola smjer kriminalistika ili sigurnost ili Ekonomski fakultet ili Pravni fakultet; položen stručni upravni ispit; dvije godine radnog iskustva u struci; znanje engleskog  jezika . Status: državni službenik... 

Sarajevo

pre mesec dana

U potrazi za motiviranom i odgovornom osobom na...

 ...djecu žrtve nasilja i Centar za žene u kojem se pruža besplatna pravna i psihološka podrška žrtvama nasilja i samohranim majkama. Posao...  ...radu u BiH. Opis poslova: Pruža usluge besplatne pravne pomoći za korisnike FLD koje podrazumijevaju: savjetovanje, pisanje... 

Sarajevo

pre mesec dana

Prijem 10 doktora medicine Tuzla

UKC Tuzla

 ...lično na protokol UKC-a Tuzla ili putem poštena adresu:Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar TuzlaSektor za pravne poslove i ljudske resurseUl. Trnovac bb75000 Tuzlasa naznakom:“Prijava na Javni oglas za prijem doktora medicine u radni odnos... 

Tuzla

prije 10 dana

Pomoćnik ministra za industriju, energetiku i rudarstvo

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...upravljanje državnim kapitalom u privrednim društvima i realizaciju mjera politike Vlade u privrednim društvima u kojima ona ima kapital i pravni interes a kojima Vlada upravlja posredstvom Ministarstva; koordinira aktivnosti sa resornim ministarstvom u Federaciji, drugim... 

Zeničko-Dobojski kanton

prije 12 dana

Stručni savjetnik - pravnik

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...Federacije Bosne i Hercegovine Radno mjesto: - Stručni savjetnik - pravnik – 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: provođenje politike i...  ...pravnik, zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja... 

Sarajevo

prije 12 dana

Stručni saradnik za protokolarne poslove Sarajevo

Novi

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

 ...odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusaili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokogobrazovanja pravne struke, fakultet ekonomskog smjera ili drugog fakultetadruštvenog smjera;- 1(jedna) godina radnog staža- poznavanje engleskog jezika... 

Sarajevo

prije 2 dana