Spremačica, Učitelj povijesti ....

Novi
Osnovna Škola Petra Bakule Mostar
 ...uvjerenje ne starije od 6 mjeseci. Napomena: Prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl.1 Zakona o dopunskim pravima branitelja članova njihovih obitelji u HNŽ ("Narodne novine HNŽ" br.6/18). Kandidati su obvezni dostaviti dokaz temeljem kojeg se... 
Mostar
prije 2 dana

Radnica na održavanju čistoće, Učitelj njemačkog jezika .....

Novi
Osnovna škola Ilići Mostar
 .... 13. Bodovanje i izbor kandidata će se obaviti sukladno Kriterijima o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa. Pravo na prioritetno upošljavanje pod jednakim uvjetima ostvaruju osobe iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih obitelji... 
Mostar
prije 19 sata

Direktor Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar ....

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
 ...krivično djelo nespojivo sa dužnošću direktora, isključujući vrijeme zatvorske kazne (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo zadržava pravo da za kandidate koji ispunjavaju uvjete po ovom Konkursu od nadležnog organa zatraži podatke iz evidencije, kako bi utvrdila tačnost... 
Mostar
prije 13 dana

Učitelj razredne nastave, Učitelj biologije ...

Novi
Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar
 ...poznavanju rada na računaru. Člankom 7. stavak 1. točka 2. Zakona o pravima branitelja i njihovih obitelji („Službene novine FBiH“br.33/04,...  ...kao dokaz moraju dostaviti uvjerenje/potvrdu Službe za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji. Za kandidate koji ispunjavaju... 
Mostar
prije 1 dan

Administrativni djelatnik u Zavodu za nuklearnu medicinu,

Novi
SKB Mostar
 ...mjesto) # Potvrda o prioritetu pri upošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat...  ...u radni odnos. Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. Sveučilišna klinička bolnica... 
Mostar
prije 6 dana

POŽURITE: Traži se Instagram Content Creator! Prijavi se!

 ...Foče, Brčkog, Tuzle, Srebrenika, Živinica, Zvornika, Mostara, Prijedora i Bijeljine, koji su po uzoru na naše mačke osmišljali i kreirali kampanje za svoje lokalne zajednice *NAPOMENA: Zbog urgentnosti zadržavamo pravo da ranije zatvorimo poziv za prijave. Sretno!... 
Mostar
prije 27 dana

Stručni savjetnik za pravne poslove u Sektoru za finansijske, pravne i opće poslove

Novi
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
 ...priprema i izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na imenovanje odnosno raspoređivanje državnih službenika odnosno namještenika, prava i dužnosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa; vodi matične evidencije svih zaposlenih; formira, vodi, ažurira i čuva... 
Mostar
prije 19 sata

Nastavnik stručno-teorijskih predmeta područje rada grafika ...

Novi
Srednja strojarska škola Fausta Vrančića
 ...nastavnik predmeta katolički vjeronauk - 2 sata tjedno - 1 izvršitelj  4. nastavnik politike, gospodarstvo, demokracija i ljudska prava - 6 sati tjedno -1 izvršitelj 5. nastavnik engleskog jezika - 9 sati tjedno - 1 izvršitelj  7. nastavnik stručno-teorijskih predmeta... 
Mostar
prije 2 dana

Profesor predmeta Privredno pravo, Nastavnik predmeta Latinski jezik...

Novi
Srednja škola Stolac
 ...izvršilac (1 čas sedmično) 16. profesor ekonomske skupine predmeta, 1 izvršilac (18 časova sedmično) 17. profesor predmeta Privredno pravo, 1 izvršilac (3 časa sedmično) 18. profesor predmeta Demokratija i ljudska prava, 1 izvršilac (4 časa sedmično) 19. profesor... 
Stolac
prije 19 sata

Turističko-ugostiteljski inspektor

Novi
Javni oglasi
 ..., kao i nad provođenjem zakona o prostornom uređenju na području općine; u vršenju inspekcijske kontrole urbanistički inspektor ima pravo i dužnost rješenjem narediti da se utvrđene nepravilnosti u primjeni zakona i propisa donesenih za njegovo provođenje otklone u određenom... 
Jablanica
prije 1 dan

Pedagog škole, Učitelj povijesti ....

Novi
Osnovna škola fra Didaka Buntića Čitluk
 ...Natječajno povjerenstvo provest će intervju. U slučaju izjednačenog broja bodova a sukladno odredbama članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine HNŽ-a“ broj: 6/18.) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju... 
Čitluk
prije 3 dana

Spremačica, Knjižničar, Učitelj engleskog jezika .....

Novi
Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima
 ...odustali od natječaja. Napomena: Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima  imaju osobe  iz čl.1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u („Službene novine HNŽ/K“ broj :6/18). ukoliko uz prijavu na natječaj dostave i dokaz... 
Međugorje
prije 3 dana

Učitelj flaute, Računovodstveno - administrativni djelatnik, Učitelj gitare ....

Novi
Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku
 ...ispitu - potvrdu o poginulom članu uže obitelji u domovinskom ratu Napomena: U skladu s odredbama članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ (“Narodne novine HNŽ”, broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima... 
Čitluk
prije 1 dan