Nažalost, došlo je do pogreške i poslužitelj trenutačno ne može obraditi vaš zahtjev. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta.

Član uprave / direktor m/ž posao Prijedor

4 poslova

Dobivajte nove poslove putem e-pošte

Izbor i imenovanje direktora JU Mašinska škola Prijedor

JU Mašinska škola Prijedor

 ...Prijedor, Djelovodni broj: 918/20 Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8. i člana 130....  .... Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske...  ...Mašinska škola Prijedor. II - Opis poslova Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran... 
Prijedor
prije 10 dana
Novi

Profesor za nastavni predmet njemački jezik Prijedor

JU Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor

 ...79101 Prijedor Broj: 685/2020 Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju...  ...broj: AD-48/20 , od 04.09.2020. godine, direktor Škole raspisuje: К O N К U R S za prijem...  .... -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu... 
Prijedor
prije 2 dana
Novi

Prijem 2 profesora JU Centar „Sunce“ Prijedor

JU Centar „Sunce“ Prijedor

 ...kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju...  ...broj 1. -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-... 
Prijedor
prije 2 dana
Novi

Profesor pravoslavne vjeronauke

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj... 
Prijedor
prije 1 dan