Agencija za državnu službu Federacije BiH posao

1-20 od 21 rezultati

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Zenica
 ...sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4...  ...novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 3/12 ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Stručne službe... 
prije 3 sata
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Usora (opština)
 ...sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i...  ...Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine... 
prije 2 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Općine Stari Grad...  ...prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton... 
prije 10 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...16), a na zahtjev Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI KONKURS za...  ...prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton... 
prije 10 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Cazin
 ...14/17,16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Cazin, o b j a v lj u j e... 
prije 14 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Livno (Livno)
 ...broj 1/14 i 5/16) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Livna, objavljuje JAVNI... 
prije 1 dan
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo,... 
prije 3 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo,... 
prije 4 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Mostar
 ...37. stavak.1. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4...  ...Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 4/13), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev... 
prije 2 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Općine Stari Grad...  ...prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton... 
prije 10 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Zenica
 ...sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i...  ...Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev ministra... 
prije 14 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Livno (Livno)
 ...14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede,... 
prije 1 dan
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Livno (Livno)
 ...14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede,... 
prije 1 dan
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo,... 
prije 4 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Bosanska Krupa
 ...14/17, 16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Općine Bosanska Krupa, objavljuje... 
prije 8 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Srednjobosanski kanton
 ...sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4...  ...Bosna /Srednjobosanskog kantona, broj 7/11" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva... 
prije 8 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Općine Stari Grad...  ...prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton... 
prije 10 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Cazin
 ...14/17,16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Cazin, o b j a v lj u j e... 
prije 14 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i...  ...Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za... 
prije 3 sata
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo,... 
prije 4 dana
12