Agencija za državnu službu Federacije BiH posao

1-13 od 13 rezultati

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo

 ...osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4...  ...zahtjeva Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI... 
prije 10 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla

 ...Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva finansija...  ...internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog ministarstva finansija, -poznavanje... 
prije 13 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo

 ...zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za...  ...prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton... 
prije 8 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Srednjobosanski kanton

 ...sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4...  ...Bosna /Srednjobosanskog kantona, broj 7/11" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva... 
prije 13 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo

 ...zahtjev Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za...  ...prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton... 
prije 13 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla

 ...Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva finansija...  ...prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Fedracije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za... 
prije 13 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla

 ...Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva finansija...  ...internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog ministarstva finansija, -poznavanje... 
prije 13 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Drvar

 .../14 i 5/16), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Drvar, objavljuje JAVNI... 
prije 3 sata

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo

 ...Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, objavljuje... 
prije 3 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Unsko-sanski kanton

 ...14/17,16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke,... 
prije 3 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo

 ...Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općinskog suda u Sarajevu, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih... 
prije 10 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Zeničko-Dobojski kanton

 ...sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4...  ...novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 3/12" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva... 
prije 13 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla

 ...Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva finansija...  ...prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Fedracije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za... 
prije 13 dana