Agencija za državnu službu Federacije BiH posao

1-13 od 13 rezultati

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo

 ...sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i...  ...kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva... 
prije 2 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla

 ...kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17 i 10/18), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Tuzla, objavljuje...  ...obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za... 
prije 2 sata

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Banovići

 ...kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17 i 10/18), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog...  ...prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Fedracije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za... 
prije 3 sata

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla

 ...kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17 i 10/18), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalne uprave za...  ...prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski... 
prije 11 dan

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla

 ...člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog... 
prije 6 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Goražde

 ...službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),...  ...premijera i Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih... 
prije 8 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla

 ...kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17 i 10/18), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalne uprave za...  ...prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski... 
prije 11 dan

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla

 ...kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17 i 10/18), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Tuzla, objavljuje...  ...obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za... 
prije 2 sata

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Drvar

 .../14, 5/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Opštine Drvar, objavljuje JAVNI... 
prije 3 sata

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Bihać

 .../17,16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva privrede Unsko-sanskog... 
prije 9 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Goražde

 ...službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),...  ...i Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih... 
prije 8 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo

 ...službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12)...  ...i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu... 
prije 2 sata

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo

 ...državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalnog zavoda za statistiku, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih... 
prije 6 dana