Agencija za državnu službu Federacije BiH posao

1-11 od 11 rezultati

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Vrhovnog suda Federacije BiH, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS... 
prije 6 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Konjic
 ...čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06...  ...kantonu ("Službene novine HNK", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općinskog suda u Konjicu,... 
prije 6 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...Sarajevo" br.31/16), a na zahtjev Kantonalnog suda u Sarajevu, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za...  ...evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći... 
prije 6 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Foča
 ...osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4...  .../12), a na osnovu zahtjeva Općine Foča-Ustikolina, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI... 
prije 9 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Žepce
 ...sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i...  ...Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine... 
prije 3 sata
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4...  ...ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS... 
prije 9 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Općine Novo Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo 06 / 997 06.... 
prije 6 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Općine Novo Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo 06 / 997 08.... 
prije 6 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Općine Novo Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo 06 / 997 10.... 
prije 6 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Općine Novo Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novo Sarajevo 06 / 997 09.... 
prije 6 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Foča
 ...osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4...  .../12), a na osnovu zahtjeva Općine Foča-Ustikolina, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI... 
prije 9 dana