...ispita smatrat će se da je odustao od daljnje procedure javnog konkursa. Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o... 

Zavod za prostorno uređenje Grada Mostara

Mostar
prije 18 sata
 ...stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fotokopija... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 1 dan
 ...Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Mostar
prije 5 sata
 ...Sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do 30.04.2024. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za sigurnost hrane BiH „Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za sigurnost hrane BiH“ 88000... 

Agencija za državnu službu BiH

Mostar
prije 5 sata
 ...tražena dokumenta treba dostaviti  najkasnije do 30.04.2024. godine , putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za sigurnost hrane BiH „Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za sigurnost hrane BiH“... 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 2 dana