Asistent direktora m/ž posao

35 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Asistent finansijskom direktoru

 ...uspješni u svom poslu. Za potrebe poslovanja STUDEN GLOBAL SEE d.o.o. iz Brčkog, raspisujemo konkurs za radno mjesto „Asistent finansijskom direktoru“. Zašto nam je ta pozicija važna? Asistent finansijskom direktoru operativno pruža podršku Finansijskom direktoru... 

STUDEN GLOBAL

Brčko Distrikt
pre mesec dana

Direktor

 ...srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Sl. novine HNK“ broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), članova 4. i 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Sl. novine HNK“ broj: 2/05), članova 36, 39, 40. i 41. Pravila JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-... 

JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar

Mostar
prije 4 dana

PERSONALNI ASISTENT

~ Poslovi se odnose na fizičku asistenciju i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (obavljanje ličnih potreba i higijene, ustajanje, transfer u kolica, i slično), zadovoljavanju radnih i socijalnih potreba (odlazak do posla, pomoć u prevozu, pomoć pri radu, i sl.) ...

Bosanski doktori za osobe sa invaliditetom

Sarajevo
prije 18 dana

Zamjenika direktora/ravnatelja

 ...list, 13.11.2021. Školski odbor Gimnazije Mostar, r a s p i s u j e KONKURS/NATJEČAJ za izbor i imenovanje zamjenika direktora/ravnatelja Gimnazije Mostar Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete, i to da: #... 

Gimnazija Mostar

Mostar
prije 13 dana

Direktor poslovnog centra

O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Zenica
prije 5 dana

Asistent menadžera maloprodajnog objekta (m/ž)

Mesto rada: Beograd Opis poslova/uslovi: Vođenje smene Organizacija rada I zaposlenih Aktivno učešće u prodaji Ažuriranje kep knjige I prateće dokumentacije na dnevnom nivou Usmena I pisana kounikacija sa ostalim instancama kompanije van mp objekta...

PARTNERS&ORKA DOO

Bosna i Hercegovina
prije 11 dan

ASISTENT MENADŽER PROJEKTNOG BIROA/ARHITEKT

Predlaganje idejnih i  tehničkih rješenja za projekte Dizajniranje i opremanje enterijera u skladu sa zahtjevima kupca Izrada ponuda za kupce Prezentacija idejnih rješenja kupcima Samostalno upravljanje realizacijom projekta Obavezni uslovi: VSS Poznavanje...

Sinmax

Hrasnica
prije 2 dana

Asistent za baze podataka i automatizaciju izvještaja

Mjesto rada: Tuzla 1 izvršilac GLAVNE ODGOVORNOSTI: Održavanje i unaprjeđenje sistema za izvještavanje i podrška korisnicima u upotrebi sistema izvještavanja. Prikupljanje podataka iż baze podataka za procese planiranja, analiziranja, redovnog i ad hoc...

Mikrokreditna fondacija Partner

Tuzla
prije 10 dana

Pomoćnik direktora za pravnu podršku i licenciranje

 ...u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: ~ Pomoćnik direktora za pravnu podršku i licenciranje - Direkcija Agencije, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Ugodnović

JAVNI KONKURSZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JU OSNOVNE ŠKOLE “PETAR KOČIĆ“ UGODNOVIĆ, TESLIĆI - PredmetŠkolski odbor JU Osnovne škole...  ...škole „Petar Kočić“ Ugodnović, Teslić.II - Opis poslovaDirektor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i... 

JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Ugodnović

Ugodnovići
prije 10 dana

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Petar Petrović Njegoš“ Maslovare

 ...i 63/20) i člana 2.Pravilnika o uslovima izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik RS“, broj: 49/18) Školski odbor...  ...JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare.II - Opis poslovaDirektor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i... 

JU OŠ „Petar Petrović Njegoš “ Maslovare

Maslovare
prije 4 dana

Nastavnik tehničkog obrazovanja Banja Luka

Opis radnog mjestaDirektor Javne ustanove Osnovna škola "Branko Radičević" Banja Luka na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), člana 2. Pravilnika o proceduri prijema... 

Javna ustanova Osnovna škola "Branko Radičević" Banja Luka

Banja Luka
prije 3 dana

SARADNICA ZA RAZVOJ TRŽIŠTA

 ...izveštajima; –          Kreiranje baze podataka kupaca, medicinskih saradnika i njeno stalno ažuriranje. –          Izvještavanje direktora i referenata prodaje o postignutim rezultatima i posjetama. –          Predstavljanje Blagoleks-a na simpozijumima i sajmovima... 

BLAGOLEKS

Zenica
prije 18 dana

Nastavnik razredne nastave Osmaci

Opis radnog mjestaDirektor JU Osnovne škole „Aleksa Šantić“ iz Osmaka raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:1. Nastavnik razredne nastave - određeno radno vrijeme, do 31.08.2022. godine - položen stručni ispit - 1. izvršilac.Posebni uslovi... 

JU Osnovne škole „Aleksa Šantić“

Osmaci
prije 3 dana

CZZS - Pridružite se našem transportnom timu!

 ...OPIS POSLOVA za poziciju: Asistent/ica na programu Transport Praćenje aktuelnosti, pravnog okvira, problema i pokretanje inicijativa u okviru tema urbane mobilnosti i urbanog planiranja; Rad na vidljivosti aktivnosti programa u saradnji sa koordinatorom: priprema... 
Banja Luka
prije 15 dana

Medicinska sestra/tehničar ....

 ...odnos sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, te Odluke o potrebi prijema broj 01-1-6141/21 od 22.11.2021.godine, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar raspisuje J A V N I   O G L A S za  popunu upražnjenih radnih mjesta 1.ODREĐENO... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Mostar
prije 4 dana

Nastavnik srpskog jezika Pale

 ...kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 74/18 i 26/19) direktor škole raspisuje:KONKURSza popunu upražnjenog radnog mjesta1. Nastavnik srpskog jezika - 1 izvršilac, 19 časova norme sedmično,... 

JU OSNOVNA ŠKOLA “SRBIJA”

Pale (opština)
prije 4 dana

Referent za pravne, kadrovske i opšte poslove (m/ž) Teslić

 ...potraživanja, vrši izradu prijedloga za izvršenje, vrši izradu prednacrta, nacrta i prijedloga opštih akata, radi i druge poslove po nalogu direktora, kome odgovara za svoj rad. Uslovi: ~ VSS pravnog smjera. Od kandidata očekujemo: Odgovornost, spremnost za... 

Interlignum

Teslić
prije 13 dana

Domar/domaćin, Glumac-lutkar III ...

 ...HercegovačkoNeretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 4/19, 5/19 i 5/20), člana 5. Pravilnika o radu Pozorišta lutaka u Mostaru i Odluke direktora Pozorišta lutaka u Mostaru o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos, broj: od 19.11.2021. godine, objavljuje se... 

Pozorište lutaka u Mostaru

Mostar
prije 6 dana

Referent za administrativno-tehničke poslove ....

 ...posla ili odsustva radnika obavlja i druge poslove po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca. Uslovi: da je državaljanin Bosne...  ...uslove iz javnog oglasa, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, direktor Finansijsko-informatičke agencije može obustaviti postupak... 

Finansijsko-informatička agencija

Sarajevo
prije 11 dan