...posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini i to: ~ VSS, diplomirani pravnik, VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240... 

Općinski sud u Čapljini

Čapljina
prije 7 dana