...., Kneza Višeslava bb – SPC „ORCA“ Mostar, raspisuje O G L A S za slijedeće radno mjesto ~ Pravnik - 1 izvršitelj Opis posla: Obavljanje pravnih poslova Kreiranje dopisa, zahtjeva, tužbi, opomena Pribavljanje raznih vrsta dozvola, uvjerenja... 

ANETIKA“ d.o.o.

Mostar
pre 2 meseci
Večernji list, 01.02.2024. Na temelju članka 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), članka 4. Uredbe o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...

Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BO...

Mostar
prije 26 dana
 ...zadataka: vodi  personalne dosje uposlenih radnika, vodi kompjutersku evidenciju uposlenih radnika, po nalogu pomoćnika za pravne, kadrovske i opće poslove izrađuje sve ugovore o radu i rješenja koja proizilaze iz radnih odnosa, vrši prijave, odjave i... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...ispunjavaju i posebne uvjete i to: ~ Visoka stručna sprema, diplomirani pravnik VII stupnja ili prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje...  ...), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke. Izbor i prijem pripravnika/vježbenika-volontera... 

Kantonalni/Županijski sud u Mostaru

Mostar
prije 12 dana
 ...matematike), # Profesor politike, gospodarstva, demokracije i ljudskih prava 1  izvršitelj, 6 sati tjedno (dipl.ekonomista, diplomirani pravnik, magistar sociologije, magistar ekonomije,  magistar prava),  Uvjeti: Pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za... 

Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića – Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Nudimo: ~ Ugovor o radu na određeno/neodređeno Mjesto rada: Mostar Prijave slati na e-mail adresu:            pravni@interkomerc.com Natječaj je otvoren do 01.03.2024. godine. Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje... 

„INTERKOMERC“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 7 dana
 ...poslove po nalogu neposredno nadređenog. 1 2. Služba za komercijalne poslove Referent za javne nabavke VSS – Pravni ili ekonomski fakultet, 1 (jedna) godina iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen ispit službenika za javne nabavke,... 

J.P. „Komunalno“ d.o.o.

Mostar
prije 7 dana
 ...Mostar. II. Opis pozicije ravnatelja: - organizira i rukovodi radom Centra, - zastupa i predstavlja Centar, - poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra, - zastupa Centar u svim poslovima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim tijelima, te pravnim... 

„Centar za socijalni rad Grada Mostara“

Mostar
prije 18 dana
 ...provedbene propise za postupak nabavki i provedbu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine; # Zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u skladu sa zakonom; # Izradu i realiziranje plana poslovanja, kao i revidirani plan poslovanja, sa planom nabavki; #... 

Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar

Mostar
prije 7 dana
 ...(koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke – 1 (jedan) izvršilac Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji... 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Mostar
pre 2 meseci
 ...će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju. Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršit će se provjera radnih i stručnih sposobnosti. Prijem u radni odnos vrši se uz probni rad u trajanju... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“

Mostar
prije 26 dana
 ...Volonter – VSS, VII stepen stručne spreme , odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Pravni ili drugi fakultet društvenoga smjera –jedan (1) izvršilac 02.Volonter – VSS, VII stepen stručne spreme , odnosno visoko... 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Mostar
pre mesec dana
 ...: VII st. Stručne spreme (VSS) a) 1. - profesor teorije glazbenih predmete  ili - profesor glazbene kulture i teorije ili - diplomirani glazbenik skladatelj sa položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom grupom predmeta ili - diplomirani glazbenik dirigent a) 2... 

Glazbena škola Ivana pl. Zajca Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...po nalogu neposrednog rukovodioca kome podnosi izvještaj o svom radu. Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) - završen pravni fakultet najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računarima; položen stručni upravni ispit Status:... 

Služba za poslove sa strancima

Mostar
prije 13 dana
 ...VII stepen, a) završen Filozofski fakultet – odsjek za romanistiku, - profesor talijanskog jezika i književnosti, - profesor diplomirani filolog talijanskog jezika. b) Pedagoški ili Nastavnički fakultet – profesor talijanskog jezika i književnosti. c)... 

Muzička škola I i II stupnja Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju. Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršit će se provjera radnih i stručnih sposobnosti. Prijem u radni odnos vrši se uz probni rad u trajanju... 

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...sistematizaciji radnih mjesta. Kandidat pod rednim brojem: A) 1. potrebno zvanje profesor bosanskog jezika i književnosti (IA,IIB) ili diplomirani filolog bosanskog jezika;      2. potrebno zvanje profesor njemačkog jezika i književnosti (IA,IIB) ili diplomirani filolog... 

Srednja medicinska škola Mostar, USRC “ Mithad Hujdur - Hujk...

Mostar
pre mesec dana
 ...energije 4. Izvršni direktor za Opskrbu električnom energijom 5. Izvršni direktor za Ekonomske poslove 6. Izvršni direktor za Pravne poslove 7. Izvršni direktor za Razvoj. Integralni dio teksta na slijedećem linku: Javni natječaj za podnošenje... 

JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...obrazovanje prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova (prioritet imaju kandidati pravne struke), - za radno mjesto pod A.) redni broj 20.: SSS- IV stepen (ekonomska škola, gimnazija), VŠS-VI stepen ili prvi ciklus Bolonjskog... 

JU Srednja građevinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...te predlaže eventualne izmjene i dopune postojećih unutrašnjih pravnih akata; sudjeluje u izradi studijskoanalitičkih i informaciono-dokumentacionih...  ...) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke, studij žurnalistike, komunikologije ili odnosa sa... 

Kantonalni sud u Mostaru

Mostar
prije 6 dana
 ...Završen Filozofski fakultet - odsjek pedagogije i psihologije, Nastavnički fakultet; Odsjek za pedagogiju Za poziciju A10. Završen Pravni fakultet, (Za sekretara može biti izabrana osoba koja ima najmanje višu stručnu spremu, a prioritet imaju kandidati pravne struke,... 

JU OŠ „Mujaga Komadina“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...bodova), drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog obrazovanja arhitektonske, građevne, geodetske ili pravne struke najmanje 7 (sedam) godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme poznavanje... 

Grad Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata; obavlja i druge poslove po nalogu...  ...) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravni fakultet, fakultet prirodnoslovno-matematičkih i odgojnih nauka... 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Mostar
pre 2 meseci
 ...pribavljanje tehničke dokumentacije za sustave napajanja i klimatizacije tehničkih prostora Pružanje tehničke podrške Odjelu za pravne poslove u akviziciji, pribavljanju dozvola za elektroenergetske priključke Pružanje tehničke podrške poslovima prodaje i veleprodaja... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d.

Mostar
prije 4 dana
 ...te predlaže eventualne izmjene i dopune postojećih unutrašnjih pravnih akata; sudjeluje u izradi studijskoanalitičkih i informaciono-dokumentacionih...  ...) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke, studij žurnalistike, komunikologije ili odnosa sa... 

Javni oglasi

Mostar
prije 4 sataNovi
 ...(tri) mjeseca, na  radnim mjestima : # Stručni saradnik za stvarna prava na postojećoj imovini rang 3 u Služba za imovinsko-pravne odnose,  mjesto rada Grad Mostar, na određeno vrijeme u  trajanju od 12 mjeseci u svojstvu pripravnika   .... izvršilac 1 Kandidati... 

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

Mostar
pre mesec dana
Opis poslova: obavljanje poslova vozača u prometnoj službi Doma zdravlja Čitluk. Potrebna dokumentacija uz prijavu: uredno popunjena prijava (na obrascu koji je sastavni dio javnog oglasa), uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci), uvjerenje...

Dom zdravlja Čitluk

Čitluk
pre 2 meseci
 ...općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta ne starije od 6 mjeseci. Kandidati koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete tražene natječajem upućuju se dalje na Povjerenstvo za pismeni i usmeni dio ispita, sve sukladno Pravilniku o radu Povjerenstva... 

Srednja škola dr. fra. Slavka Barbarića u Čitluku

Čitluk
prije 26 dana
 ...logistička, administrativna i operativna podrška kolegama iz odjela prodaje i nabave Potrebni uvjeti: VSS prometnog, ekonomskog ili pravnog smjera Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Poznavanje zakonskih regulativa, carinskih propisa te poslovnih... 

„TT KABELI“ d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg
pre mesec dana
 ...odlukom osnovalo nadležno tijelo općine Čitluk, odnosno ustanova i pravnih osoba kojima je posebnom odlukom temeljem Statuta općine Čitluk...  ...1. Ustava Bosne i Hercegovine. Posebni uvjeti: # VSS - Pravni fakultet, # položen stručni upravni ispit, # najmanje 5 (... 

Općinsko vijeće općine Čitluk

Čitluk
prije 18 dana