Raspisuje se KONKURS za izbor i prijem  Diplomiranog fizioterapeuta Uslovi: Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove: Diploma fizioterapeuta Poznavanje jednog stranog jezika Poznavanje...

Svjetlost Beauty d.o.o.

Sarajevo
prije 6 sataNovi
~ obavljanje svih pravnih poslova u cilju osposobljavanja sa samostalni rad u okviru struke Obavezni uslovi: VSS, Pravni fakultet-diplomirani pravnik Engleski jezik, aktivno Poznavanje rada na računaru Bez radnog iskustva Dodatni uslovi: ~ Komunikativnost... 

Zajednička advokatska kancelarija Nenad Baroš i Feđa Bičakči...

Sarajevo
prije 26 dana
Mjesto rada: Sarajevo Opis radnog mjesta: Samostalno ili u okviru projektnog tima: izrada Elaborata o I-G uslovima, izrada Geotehničkih misija nadzor nad izvođenjem geoloških i geotehničkih radova Uslovi: državljanstvo Bosne i Hercegovine, opšta...

ARTING BH d.o.o.

Sarajevo
prije 7 dana
Rad u slanoj sobi – haloterapija Medicinske masaže Fizikalna dermoterapija- elektroterapija Njega zdrave i bolesne kože Mogucnost partnerstva u poslovanju Mogućnost napredovanja Obavezni uslovi: ~ Radno iskustvo Dodatni uslovi: ~ Mogućnost ...

Slana soba i masaža

Sarajevo
prije 4 dana
"Zbog proširenja obima posla, MH-Ing d.o.o. Sarajevo raspisuje konkurs za radno mjesto: Diplomirani inžinjer građevinarstva/Master građevinarstva/Bachelor građevinarstva Kvalifikacije: Diplomirani inžinjer građevinarstva/Master građevinarstva/Bachelor građevinarstva... 

MH Ing d.o.o.

Sarajevo
prije 6 sataNovi
 ...Kolektiv firme Unioninvest  d.d. Sarajevo, na osnovu ukazane potrebe objavljuje sljedeće: O G L A S za prijem u radni odnos Diplomirani inžinjer hidro –procesni smjer (m/ž) Uslovi za poziciju: VSS, dipl.ing.hidro smjera minimalno 3 godine radnog iskustva u... 

Unioninvest d.d.

Sarajevo
prije 18 sata
 ...Diplomirani inžinjer mašinstva (m/ž) Firma za proizvodnju i ugradnju sistema ventilacije i klimatizacije raspisuje oglas za radno mjesto na poslovima razrade projekata, tehničke pripreme za proizvodnju i montažu KGH sistema. Potrebne kvalifikacije: Diplomirani... 

Prunus d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 7 sataNovi
 ...namještenika u Federalnoj direkciji robnih rezervi # Naziv radnog mjesta: ~ Viši referent za uredsko poslovanje u Odjeljenju za pravne i opće poslove - jedan (1) izvršilac 2. Opis poslova radnog mjesta: Vrši zavođenje akata u odgovarajuće evidencije nakon... 

Federalna direkcija robnih rezervi

Sarajevo
prije 3 dana
Opis poslova: Obavljanje poslova prijema, ovjere i kontrole finansijskih izvještaja pravnih lica; vršenje prodaje federalnih taksi i mjenica i izdavanje faktura; vršenje dnevno uplate gotovine na račun banke uz odgovarajuću dokumentaciju; vođenje evidencije o zaprimanju... 

Finansijsko-informatička agencija

Sarajevo
prije 14 dana
 ...spreme u Sekretarijat Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine 1/01 volonter- VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik sa završenim pravnim fakultetom Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova - prijem na stručno osposoblјavanje za... 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 3 dana
 ...projektant – građevinski inženjer 1 izvršilac Uslovi:  VSS, VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus visokog obrazovanja, diplomirani inženjer građevine Obavezno aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu  Rad na računaru (MS Office, AutoCAD, poželjno... 

BOSNA-S

Sarajevo
prije 6 sataNovi
 ...Kompanija Meral Pharm d.o.o. Sarajevo zbog proširenja posla raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Ukoliko ste diplomirani Inžinjer hemije/inžinjer biologije/genetičko inženjerstvo i biotehnologija ili fizioterapeut te imate želju raditi sa ortopedskim pomagalima... 

Meral Pharm doo

Sarajevo
prije 6 dana
 ...složene poslove koje mu odredi šef odsjeka za operativne i zajedničke poslove. Posebni uvjeti: VII. stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva u... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 5 sataNovi
 ...potraživanja Potrebne stručne kvalifikacije: Stručna sprema: VSS; VII/1 stepen Smjer obrazovanja: Dipl. ekonomista, Dipl. pravnik, Dipl. inž. organizac. nauka Razvijene menadžerske sposobnosti Poznavanje modernih programskih alata i aplikacija Radno iskustvo... 

ODM Collections d.o.o.

Sarajevo
prije 7 sataNovi
 ...: Sarajevo Broj izvršilaca: 1 (m/ž) Obrazovanje, iskustvo i potrebna znanja:  stepen obrazovanja: VII smjer obrazovanja: pravni, sigurnosne studije, ekonomski ili drugi poželjno radno iskustvo na istim poslovima od minamlno 1 godinu standardni i specijalizirani... 

NLB Banka d.d. Sarajevo

Sarajevo
prije 7 sataNovi
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka, filozofski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera, - najmanje pet 5 (pet) godina... 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Sarajevo
prije 6 dana
JO pravnik

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-...

Sarajevo
prije 10 dana
 ...distribuciju, # Izvršni direktor za snabdjevenije i trgovinu, # Izvršni direktor za ekonomske poslove, # Izvršni direktor za pravne poslove i ljudsk e resurse i # Izvršni direktor za kapitalne investicije. II. Imenovanje članova Uprave – Generalnog direktora... 

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.

Sarajevo
prije 13 dana
 ...nastavnih sredstava i učila za osnovnu školu; Obavezni uslovi: - VII stepen stručne spreme i zvanje: profesor pedagogije ili diplomirani pedagog ili diplomirani pedagog-psiholog; - završen II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa i stečenim zvanjem: (magistar... 

Richmond Park International Primary School Sarajevo

Ilidža
prije 10 dana
 ...adresu: „PRETIS“ d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, 71320 Vogošća, u roku od trideset (30) dana od dana objave. Odabrani kandidati će telefonskim putem biti obavješteni o terminu i mjestu održavanja intervjua. Kontakt: Sektor za pravne i kadrovske poslove 033/475-691.... 

Pretis d.d.

Vogošća
prije 6 sataNovi
 ...adresu: „PRETIS“ d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, 71320 Vogošća, u roku od trideset (30) dana od dana objave. Odabrani kandidati će telefonskim putem biti obavješteni o terminu i mjestu održavanja intervjua. Kontakt: Sektor za pravne i kadrovske poslove 033/475-691.... 

Pretis d.d.

Vogošća
prije 18 sata
 ...koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet - 3 ( tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS Pozicija 02: - VSS – VII stepen... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Konjic
prije 3 sataNovi