32 oglasa za posao

PRAVNIK

Izrada ugovora, dopisa Analiza dokumentacije Obavezni uslovi: VSS, Pravni fakultet Poznavanje engleskog jezika Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika Kontakt telefon: 061 468 232 Kontakt email: ****@*****.***

Mentor d.o.o.

Sarajevo
prije 9 dana

Pravni savjetnik

 ...izrađuje analize, izvještaje, mišljenja i nacrte drugih složenih pravnih dokumenata za provedbu reformskih aktivnosti u sklopu Projekta;...  ...trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: VSS, pravni fakultet (VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Pravni savjketnik

Opis poslova: Pruža pravne savjete, sačinjava pravne akte i mišljenja, analizira i identifikuje probleme pravne prirode u implementaciji projektnih aktivnosti; pruža stručnu i administrativnu podršku radnim tijelima VSTV-a i angažovanim ekspertima; inicira i predlaže... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za pravne poslove ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Pomaže Stručnom savjetniku kod pripremanja i koordiniranja sastanaka  nadzornog i implementacionih timova; izrađuje zapisnike, izvještaje, dopise i druge dokumente; prati međunarodna iskustva i dobru praksu kao i zakonske regulative i odluke...

Vijeće ministara BiH

Sarajevo
prije 24 dana

Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja

 ...98A Sarajevo;  Radno mjesto: Samostalni stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu direktora Instituta za medicinsko vještačenje...  ...Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Instituta: Stručna sprema: VII- Pravni fakultet; Poznavanje rada na računaru Radno iskustvo:... 

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Sarajevo
pre mesec dana

Referent za poslove pisarnice u Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove

Opis poslova: Vrši poslove prijema i otpreme pošte, te evidentiranja iste u posebne knjige za prijem i otpremu elektroničnim putem, sukladno propisima o uredskom poslovanju, stara se o rukovanju čuvanju spisa, o ažurnosti dostave pošte ustrojstvenim jedinicama i otpreme...

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Lektor, Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

Opis poslova: stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i o njima...  ...mu je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova:  VSS, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Viši pravni savjetnik za sudsku praksu

Opis poslova: Provodi pravna istraživanja i analize, savjetuje i daje mišljenja o relevantnim zakonima, podzakonskim aktima, praksama...  ...i osigurava da se pravosnažne sudske odluke i relevantne pravne informacije u vezi sa ovim predmetima unesu u bazu sudskih odluka... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik za pravne poslove u oblasti zaštite porodice i djece u Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece, Odsjek za zaštitu porodice i djece

 ...starateljstvo, odnosi roditelja i djece i drugo), priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i...  ...ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke ~3 ( tri) godine radnog staža u struci... 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za zaštitu cesta

 ...Bolonjskog sistema studiranja, odnosno najmanje 240 ETCS bodova), – diplomirani inžinjer građevine ili saobraćaja Jedna (1) godina...  ...dokumentacije) u saradnji sa Višim stručnim saradnikom za upravno pravne poslove, prati i primjenjuje zakonske i podzakonske propise... 

JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni savjetnik - pravnik

 ...uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to: diplomirani pravnik, zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu... 

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Pravobranioca Bosne i Hercegovine, Zamjenika pravobranioca Bosne i Hercegovine

 ...slijedeće uslove: VII. stepen stručne spreme (VSS), Diplomirani pravnik Položen pravosudni ispit, Iskustvo u radu u pravosudnim...  ...drugim državnim organima, preduzećima (društvima) i drugim pravnim licima u trajanju od najmanje osam godina nakon položenog pravosudnog... 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine,

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

 ...; učestvuje u radu na obradi apelacija uz superviziju viših pravnih savjetnika i pravnih savjetnika; obrađuje druge podneske upućene...  ...im je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova:  VSS, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit i poznavanje rada na računaru.... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 11 dan

Sudski volonter, Sudski pripravnik ...

 ...pri izradi sudskih odluka i drugih dokumenata, obavlja i druge poslove po nalogu sudija i rukovodioca Odjeljenja. Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 8 dana

Direktor

 ...ministara Bosne i Hercegovine, te druge poslove utvrđene zakonima, podzakonskim aktima i drugim propisima. Posebni uslovi:  ekonomski ili pravni fakultet; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na rukovodećim poslovima; položen stručni upravni ispit;... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za informisanje

 ...prijedloge odgovora na upite građana, državnih organa i drugih pravnih lica za koje sekretar Vlade odobri pristup informacijama u skladu...  ...Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, ili drugog fakulteta društvenog smjera ~1... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 8 dana

Federalni porezni inspektor

 ...ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet - 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS Prijavljivanje-potrebni dokumenti:... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za nabavke

 ...obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, odnosno najmanje 240 ETCS bodova), - fakultet teh.smjera/dipl.ecc./dipl.pravnik Jedna (1) godina iskustva na istim ili sličnim poslovima Poznavanje rada na računaru Poželjno poznavanje engleskog jezika... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Direktor

 ...visoka stručna sprema - VII stepen ili visoko obrazovanje koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja, pravni fakultet; najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega tri godine na rukovodećim poslovima; položen pravosudni ispit;... 

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana