37 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Direktor

 ...2023. godine, Upravni odbor JU Muzički centar Pavarotti Mostar, raspisuje J A V N I   K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora na period od četiri (4) godine Pored općih uslova, kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove: završena VSS, da... 

JU Muzički Centar Pavarotti Mostar

Mostar
prije 21 dan

Direktor

 ...obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ br. 5/00, 4/04, 5/04. 1/14.7/16. i 7/22.), čl. 4. i 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj: 2/05), čl. 85. st. 1. tač. 7. i čl. 87. i čl. 88. Pravila JU Osnovne... 

JU Osnovna škola „Zalik“,Mostar

Mostar
prije 4 dana

Direktor

 ...u j e J A V N I   K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Dom za stara i iznemogla lica” Jablanica...  ...za stara i iznemogla lica” Jablanica II Opis pozicije Direktor JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica obavlja sljedeće... 

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica

Jablanica
prije 18 dana

Direktor

 ...i obrazovanju („Službene novine HNK“  broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22), članova 4. i 7. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Služene novine HNK“ broj 02/05), Pravila JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales... 

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama

Mostar
prije 29 dana

Direktor

 ...BiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94), Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola  („Službene novine HNK-a broj 2/05“)...  ...do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora. Direktor JU Srednje politehničke škole u Mostaru bira se na mandatni... 

Javna ustanova Srednja politehnička škola Mostar

Mostar
prije 22 dana

Direktor

 ...zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica broj:UO-17/15, te Odluke Upravnog odbora o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Jablanica broj:UO-116/23, Upravni odbor raspisuje K O N K U R S za izbor i... 

Dom zdravlja Jablanica

Jablanica
pre mesec dana

Trgovac/savjetnik u prodaji

 ...Mostar, 31.03.2023. „Mimaco keramika“ d.o.o., raspisuje NATJEČAJ za slijedeće radno mjesto ~ Trgovac/savjetnik u prodaji – 2 izvršitelj (Mjesto rada: Čapljina)  Opis posla: prezentacija i prodaja asortimana kojim se tvrtka bavi izlaganje i prezentacija... 

„Mimaco keramika“ d.o.o.

Čapljina
pre 2 meseci

Prodavačica (prodaja kruha i peciva)

 ...„AUROGMM“ d.o.o., Pekarna „ST.NICOLA“ Međugorje, raspisuje N A T J E Č A J za prijem u radni odnos ~ Prodavačica (prodaja kruha i peciva) - 3 izvršitelja Uvjeti: Samostalnost i odgovornost u obavljanju posla Radno iskustvo poželjno Rad u... 

„AUROGMM“ d.o.o., Pekarna „ST.NICOLA“ Međugorje

Međugorje
prije 25 dana

Radnik u maloprodaji (m/ž)

 ...godina, koliko smo na tržištu, izborili smo se za poziciju lidera u prodaji i distribuciji elektronskih cigareta. Ukoliko volite rad sa...  ...Izvršavanje drugih zadataka propisanih od strane izvršnog direktora kompanije Uslovi: Prethodno radno iskustvo na istim ili... 

Umbrella Corporation BH d.o.o.

Mostar
pre 2 meseci

Trgovac (m/ž)

 ...raspisuje O G L A S za slijedeće radno mjesto ~ Trgovac (m/ž) - 4 izvršioca Opis posla: ~ Usluživanje kupaca, prodaja robe, pomoć kupcu pri donošenju odluka, briga o prijemu, skladištenju, održavanju i razvrstavanju proizvoda, itd… Uvjeti:... 

„MACCAO“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 10 dana

Referent nabave

 ...dobavljačima sudjelovanje u organizaciji transporta i ulazu robe u logistički kanal priprema i unos podataka za proces logistike i prodaje izrada analiza izvještaja nabave i prodaje upravljanje zalihama shodno planiranoj prodaji istraživanje domaćeg i inozemnog... 

„MALIŠIĆ“ EXPORT-IMPORT d.o.o. Čitluk,

Čitluk
prije 20 dana

Otpremnik/ca (m/ž)

 ...Vas su nam potrebni određeni osobni podaci. Messer štiti Vaše osobne podatke u skladu sa relevantnim zakonskim propisima, Odlukom direktora o obradi osobnih podataka kandidata za radna mjesta te Evidencijom kandidata za radna mjesta, registriranoj u Glavnom registru Agencije... 

Messer

Mostar
prije 7 dana

Stručni saradnik ,,,

 ...danom predaje prijava na Javni oglas.  III - Postupak izbora Za provođenje konkursne procedure po Javnom oglasu, generalni direktor Agencije će imenovati Komisiju za izbor zaposlenika koja će razmotriti pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja opštih i... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 25 dana

Vježbenik

 ...radni odnos na određeno vrijeme radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad KORPORATIVNA JEDINICA PREDSJEDNIKA UPRAVE - DIREKTORA # Stručni suradnik za sigurnost 2, Grupa za sigurnost, Odjel za internu kontrolu i sigurnost, KJPU – 1 (jedan) izvršitelj,... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Mostar
pre mesec dana

Stručni savjetnik za izradu provedbenih planova

 ...svoje oblasti i Zavoda; sarađuje na izradi priloga u stručnim izdanjima Zavoda i Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Zavoda. Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine: 1. da... 

Ministarstvo građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-ner...

Mostar
prije 2 dana

Djelatnik na održavanju čistoće ...

 ...poslove u kućnoj njezi ako se za to ukaže potreba, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe, glavne medicinske sestre, pomoćnika direktora i direktora Centra. # Pružanje medicinskih usluga korisnicima Centra u smjenama ili turnusima,  uz obveznu primopredaju službe,... 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar

Mostar
prije 15 dana

Glumac - lutkar III, Inspicijent, Poslovni sekretar

 ...Neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 4/19, 5/19 i 5/20), člana 5. Pravilnika o radu Pozorišta lutaka u Mostaru i Odluke direktora Pozorišta lutaka u Mostaru o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos, broj 01-3036-51- 01/23 od 24.05.2023. godine,... 

Pozorište lutaka u Mostaru

Mostar
prije 4 dana

Stručni suradnik za poslove marketinga i komercijale (m/ž)

 ...potrebni su i slijedeći specifični uvjeti: Minimalno SSS, IV stupanj, ekonomskog usmjerenja, , Poželjno iskustvo na poslovima prodaje i marketinga Napredna razina znanja rada na računaru (MS office paket), Poželjno poznavanje rada u grafičkim aplikacijama,... 

PROGRESSIMOS OBRT Mostar

Mostar
prije 24 dana

Magistar farmacije

 ...stručnim ispitom, jedan (1) izvršitelj Opis poslova : izdaje propisane magistralne i gotove lijekove na recept u ručnoj prodaji i daje uputstva o načinu upotrebe i čuvanju lijekova; provjerava ispravnost recepata na dozu, količinu i inkompatibilnost kao i... 

Gradska ljekarna Mostar

Mostar
pre mesec dana