Direktor posao Banja Luka

10 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Direktor škole

O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Banja Luka
prije 4 dana

Izbor direktora JU Osnovna škola ,, Petar Kočić" Banja Luka

 ...osnovu Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole ( ,, Službeni Glasnik Republike Srpske,, br. 49/...  ...raspisuje:KONKURSza izbor direktora školeI - Opis poslovaDirektor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i... 

JU Osnovna škola ,, Petar Kočić"

Banja Luka
prije 4 dana

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Petar Petrović Njegoš“ Maslovare

 ...i 63/20) i člana 2.Pravilnika o uslovima izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik RS“, broj: 49/18) Školski odbor...  ...JU OŠ „ Petar Petrović Njegoš “ Maslovare.II - Opis poslovaDirektor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i... 

JU OŠ „Petar Petrović Njegoš “ Maslovare

Maslovare
prije 11 dan

Psiholog Banja Luka

 ...prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19), direktor JU Građevinska škola Banjaluka raspisujeKONKURSza popunu upražnjenog radnog mjesta1. Psiholog, 1 izvršilac na neodređeno... 

JU „Građevinska škola“ Banja Luka

Banja Luka
prije 4 dana

Profesor razredne nastave Banja Luka

 ...kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19), direktor Javne ustanove Osnovne škole „Borisav Stanković“ Banja Luka, raspisujeK O N K U R Sza prijem radnika u radni odnos1. Voditelj... 

JU OŠ ,,Borisav Stanković“

Banja Luka
prije 4 dana

Voditelj produženog boravka Banja Luka

 ...kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 74/18 i 26/19), direktor Javne ustanove Osnovna škola „ Ivan Goran Kovačić“ Banja Luka raspisuje:K O N K U R Sza popunu upražnjenih radnih mjesta1.... 

JU OŠ „ IVAN GORAN KOVAČIĆ“ BANjA LUKA

Banja Luka
prije 4 dana

Prijem 2 nastavnika JU OŠ “JOVAN DUČIĆ “ ZALUŽANI

 ...osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19), i člana 31. Statuta JU Osnovne škole „Jovan Dučić” Zalužani, direktor škole r a s p i s u j e:K O N K U R Sza popunu sledećih upražnjenih radnih mjesta1. Voditelj produženog boravka - profesor... 

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ “ ZALUŽANI

Zalužani
prije 4 dana

Prijem 2 nastavnika JU Osnovna škola „Kozarac“ Kozarac

 ....,114 i 123. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18 , 84/19 i 63/20) direktor škole raspisuje:K O N K U R Sza upražnjeno radno mjesto1.Nastavnik/profesor njemačkog jezika,10 časova, 1 izvršilac, do povratka... 

JU Osnovna škola „Kozarac“

Kozarac
prije 4 dana

Veterinarski inspektor, načelnici odjeljenja, viši stručni saradnici...

 ...VIII Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu. Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine". VD DIREKTORA  Aleksandar Radeta... 

Agencija za državnu upravu

Banja Luka
prije 10 dana