5 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Koordinator praktične nastave Bijeljina

 ...132. stav (3) tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) direktor Škole raspisujeK O N K U R Sza popunu upražnjenog radnog mjestaKoordinator praktične nastave elektro struke, 50% norme, lice... 

JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“

Bijeljina
prije 4 dana

Nastavnik klavira Bijeljina

 ...Na osnovu člana 125, stav 1 i člana 152, stav 3 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 81/22 ), direktor JU Muzičke škole “Stevan Stojanović Mokranjac” Bijeljina r a s p i s u j e :K O N K U R Sza popunu upražnjenog radnog mjesta-... 

JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“

Bijeljina
prije 3 dana

Psiholog škole Bijeljina

 ...i člana 152. stav (3) tačka 16) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 81/2022), direktor JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Zabrđe, r a s p i s u j eK O N K U R Sza upražnjeno radno mjesto1. Psiholog škole, 50% radne... 

JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“

Bijeljina
prije 3 dana

Regionalni menadžer prodaje za teritoriju Hercegovine i Dalmacije

 ...Omogućavamo Vam: Kompetativnu zaradu i dodatnu finansijsku nadoknadu kroz definisanu bonus semu Mogućnost napredovanja na poziciju Direktora stručne službe Posvećenost HR Manager-a za Vaš razvojni plan Obezbeđene stručne edukacije, kao i edukacije iz domena prodaje... 

Agrounik d.o.o.

Bijeljina
prije 24 dana

Prijem 3 nastavnika JU OŠ "Sveti Sava"

 ...profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) direktor/ca JU Osnovne škole "Sveti Sava" Crnjelovo donosi odluku i objavljuje:K O N K U R Sza prijem radnika u radni odnos i to:1.... 

JU OŠ "Sveti Sava"

Bijeljina
prije 3 dana