...FEDERACIJE BIH I U skladu sa aktom Federalnog ministarstva finansija/financija broj: 03-45-1-2672/24 od 04.04.2024. godine i Odlukom direktora Porezne uprave Federacije BiH broj: 13/06-1-30-6-879/24 od 07.06.2024. godine za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika... 

Javni oglasi

Konjic
prije 4 sataNovi
 ...utvrđivanje rizika i upravljanje rizicima iz nadležnosti Sektora, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima iz ove oblasti; upoznaje direktora o stanju i problemima u vezi s obavljanjem poslova iz nadležnosti Sektora i predlaže preduzimanje mjera za njihovo prevazilaženje;... 

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Sarajevo
prije 16 dana
 ...liste najuspješnijih kandidata otvorene konkurencije za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine,...  ...postupak odabira najuspješnijeg kandidata za poziciju: 1. Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu Broj izvršilaca: 1... 

Državna agencija za istrage i zaštitu

Sarajevo
prije 12 dana
 ...oglas za prijem zaposlenika za sljedeće radno mjesto: K O N K U R S za radno mjesto sa lokacijom rada u Sarajevu  ASISTENT DIREKTORA Potrebni uslovi: VSS – pravni fakultet / ekonomski fakultet radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima min 2. godine... 

Robot General Trading Co d.o.o.

Sarajevo
prije 5 sataNovi
Opis poslova i radnih zadataka:  Pomoćnik direktora rukovodi Sektorom za pravne, kadrovske i opće poslove te organizuje obavljanje svih poslova iz nadležnosti Sektora; odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su dodjeljeni Sektoru... 

Agencija za policijsku podršku

Sarajevo
prije 21 dan
 ...Regulatorna agencija za komunikacije raspisuje J A V N I   K O N K U R S za izbor Generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije ~ Direktor Regulatorne agencija za komunikacije – 1 izvršilac Integralni dio teksta na slijedećem linku:... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Sarajevo
prije 27 dana
 ...srpskom i hrvatskom jeziku, u dijelu teksta oglasa koji se odnosi na pripadajuću osnovnu neto platu, gdje: za poziciju 1/01 Pomoćnik direktora u Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove umjesto „2.520,00 KM“ treba da stoji „2.130,00 KM“. U preostalom dijelu teksta... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 4 sataNovi
 ...zadataka  JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica,  i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos br. 37-UO-13/2024, direktor JU Dom za stara i iznemogla lica Jablanica dana 13.06.2024. godine  r a s p i s u j e JAVNI OGLAS Za prijem radnika u radni... 

Javni oglasi

Jablanica
prije 4 sataNovi
 ...NARUČILAC: Astra  doo Sarajevo ID: 4200508370001; PDV: 200508370001 Zelenih beretki 11 Sarajevo Na osnovu člana 34. Statuta, direktor Društva Astra d.o.o. Sarajevo raspisuje: OGLAS Za prijem u radni odnos na radno mjesto             Trgovac (m/ž)  ........... 

Astra d.o.o.

Visoko
prije 5 sataNovi
 ...skladištu Vrši popis robe u magacinu najmanje jednom, a po potrebi i više puta godišnje Ostali poslovi po nalogu rukovodioca ili direktora Od kandidata se očekuje : Poželjno iskustvo na sličnim poslovima Pouzdanost i preciznost Izražene organizacijske... 

KUVET d.o.o Sarajevo

Sarajevo
prije 5 sataNovi
 ...Rad na poslovima limara i ostali poslovi po nalogu direktora Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima Kontakt osoba: Džemo Karačić Kontakt telefon: 033/653-000 Kontakt email: galbols... 

Galbols d.o.o.

Sarajevo
pre mesec dana
 ...izradi godišnjih programa rada u skladu sa programom Udruženja, te prati  provođenje istog i redovno izvještava rukovodiocu i/ili direktoru o rezultatima; organizira i realizira promotivne aktivnosti i događaje u zemlji i inostranstvu, uključujući  dizajniranje i realizaciju... 

UDRUŽENJE "HUMANITARNA ORGANIZACIJA MEĐUNARODNI FORUM SOLIDA...

Sarajevo
prije 4 sataNovi
 ...Radovi koji se podrazumijevaju na radnom mjestu armirača i ostali poslovi po nalogu direktora. Obavezni uslovi: Diploma o završenoj građevinskoj školi sa potrebnim smjerom Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno Razgovor sa kandidatima: DA sa... 

Galbols d.o.o.

Sarajevo
pre mesec dana
 ...izlazne pošte Vođenje računa o materijalno-tehničkim potrebama kancelarije, uključujući poslove nabavke prema uputama i odobrenju direktora Pružanje odgovarajuće podrške prodaji i marketingu Vođenje i ažuriranje evidencija prisustva zaposlenika na poslu... 

PALFINGER BH d.o.o.

Sarajevo
prije 4 sataNovi
 ...prometa i komunikacija, br. 07/1-45-2146/23 od 30.11.2023. godine i 07/1-45-1039/24 od 23.05.2024. godine, vršilac dužnosti izvršnog direktora Izvršne direkcjie za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo... 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sarajevo
prije 2 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...federalne organe državne službe ul. Alipašina br. 6, 71000 Sarajevo sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu finansija, (sa pozivom na broj: 06-30-8-668/24)” DIREKTOR Refik Begić, magistar uprave... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 4 sataNovi
 ...Poslovi na radnom mjestu zidara i ostali poslovi po nalogu direktora. Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo poželjno Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima Kontakt osoba: Džemo Karačić Kontakt telefon: 033/653-000 Kontakt email:... 

Galbols d.o.o.

Sarajevo
pre mesec dana