Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Doktor posao

1-20 od 24 rezultati

Z.U. Dr Mećava  -  Banja Luka
OPIS Potreban doktor stomatolog za rad u ambulanti "Dr Mećava" na neodređeno vrijeme. Poželjno iskustvo. Kontakt telefon: +387 65 525 035.
prije 5 sata
Javni oglasi  -  Doboj
sa radnim iskustvom u struci, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsutva, puna norma OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se i prijave pripravnika. Pored...
prije 14 sata
Lječilište Aqua Bristol  -  Tuzla
Lječilište Aqua Bristol Tuzla, oglašava poziciju za: DOKOR OPŠTE MEDICINE Uslovi: - Da je državljanin Bosne i Hercegovine - Da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju - VSS - Poznavanje stranog jezika - Da su pouzdani...
prije 7 dana
Hrvatska
Ortoimplant DENTAL SPA d.o.o., jedna od vodećih u području stomatološke i zubotehničke djelatnosti u Zagrebu, zbog proširenja opsega posla raspisuje oglas za prijem u radni odnos:  Dr. stomatologije i dr.spec.oralne kirurgije Dr. stomatologije sa specijalizacijom...
prije 6 sata
Kiseljak (opština)
Stomatološka ordinacija dr Franković  u Kiseljaku traži dr. stomatologije! Radno mjesto obuhvaća sve poslove vezane za rad u polivalentnoj stomatološkoj ordinaciji (konzervativa, rad sa djecom, protetika, kirurgija, implantologija). Uvjeti: ~diploma...
prije 6 sata
Eli Lilly B-H d.o.o.  -  Sarajevo
 ...d.o.o. Sarajevo, oglašava poziciju za:       STRUČNI SARADNIK     Uslovi: Visoka stručna sprema zdravstvene struke (doktor medicine, magistar farmacije i sl.) Izvanredne komunikacijske vještine Poznavanje rada na računaru Aktivno znanje engleskog... 
prije 19 dana
Dom zdravlja Mostar  -  Mostar
 ...zdravstvenih radnika HNK/Ž za 2017. godinu broj: 02-37-7090/16, suglasno odredbama Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistra farmacije („Sl. novine F BiH“, broj: 62/15), i Pravilnika o kriterijima za prijem... 
prije 9 sata
Agencija za državnu službu BiH  -  Sarajevo
 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 
prije 16 dana
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 
prije 20 dana
Banja Luka
 ...o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se vrši izbor, dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran), kratku... 
prije 13 dana
Javni oglasi  -  Visoko
 ...ispunjavaju i slijedeće : Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka specijaliste pedijatra, doktora medicine, diplomiranog sanitarnog inžinjera, pedijatrijske sestre/tehničara, medicinske sestre/tehničara, farmaceutskog tehničara... 
prije 6 dana
Agencija za državnu službu BiH  -  Sarajevo
 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 
prije 21 dan
Mostar
 ...sljedeću dokumentaciju: NASTAVNICI Za poziciju 2.1.1 (docent) 1. Biografiju (CV); 2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti; 3. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih... 
prije 19 dana
Banja Luka
 ...o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili magistra nauka ili mastera iz naučne oblasti za koju se vrši izbor, dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran), kratku... 
prije 13 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...pedagogiju - 1 izvršilac 7. Za navedene pozicije zainteresirani kandidati dužni su dostaviti: Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili Diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju (za pozicije pod rednim brojem 1, 2, 3. i 4.)... 
prije 2 dana
Sarajevo
 ...Sokolac raspisuje Konkurs za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i to: Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme: 1.Doktor medicine, supspecijalista forenzičke psihijatrije...................1izvršilac, 2.Doktor medicine, specijalista  psihijatrije,... 
prije 6 sata
Sarajevo
 ...fakulteta – odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše (visoke stručne spreme, naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora, odnosno diplome I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) ciklusa studija po Bolonji ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije... 
prije 16 dana
Sarajevo
 ...diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova, konstruktorskog usmjerenja i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje, Pod 2.: diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva,... 
prije 16 dana
Sarajevo
 ...izvršilac Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće: 1.Biografiju/Curriculum Vitae sa bibliogrfijom; 2.Diplomu doktora nauka iz oblasti Arhitekture; 3.Rješenje o priznavanju kvalifikacije doktora nauka iz oblasti Arhitekture, odnosno potvrdu da je... 
pre 2 meseci
Zenica
 ...naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu; originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka; original ili ovjerenu fotokopiju Odluke o prethodnom izboru, ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru; dokaze o... 
prije 14 dana
12