...postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegbosanskoj županiji („Narodne...  ...prijem u radni odnos  za radno mjesto: ~ doktor/ica medicine – 1 izvršitelj (m/ž) # Naziv i...  ...prebivalištu, Diplomu o završenom medicinskom fakultetu, Potvrdu zdravstvene... 
Livno (Livno)
pre mesec dana
 ...života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu. Pored općih uvjeta, navedenih u javnom natječaju kandidati moraju... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Livno (Livno)
prije 9 sata
 ...člana 20a. Zakona o radu (Službene novine FBiH, broj: 26/16,89/189,44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (Službene novine broj: 7/19,9/19,1/21), člana 3, 4, 4a, 4b Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad... 

Javni oglasi

Bugojno
prije 1 dan