Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Doktor medicine posao

1-3 od 3 rezultati

danas Obriši
Radix d.o.o.  -  Konjic
Uslovi: VSS - završen stomatološki fakultet položen stručni ispit odobrenje za samostalan rad (licenca) Uz prijavu za zasnivanje radnog odnosa i biografije, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i to: Poželjno radno iskustvo...
prije 3 sata
Dom zdravlja Mostar  -  Mostar
 ...djelatnika HNŽ/K za 2015. Godinu broj: 02-37-4682/15, suglasno odredbama čl. 2. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistra farmacije („Sl. novine F BiH“, broj: 6/11, 11/11, 17/11, 22/11, 26/11, 82/11, i 42/12,... 
prije 10 sata
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH  -  Sarajevo
 ...Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu... 
prije 4 sata