...plata i naknada (COIP); prati kretanje novčanih sredstava na podračunu Jedinstvenog računa trezora otvorenom za potrebe projekta; u saradnji sa šefom Odjela za finansije i računovodstvo VSTV-a priprema dokumentaciju neophodnu za reviziju projekta i pruža podršku revizorskom... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 8 dana
 ...ljubitelje pucanja i vatrenog oružja. Potrebna je osoba koja će pružiti neophodnu administrativno-tehničku podršku na poslovima  finansija i računovodstva Opći uslovi: SSS ili VSS (VII stupanj) , Vozačka dozvola B kategorije, Poznavanje rada na računalu u... 

danial S d.o.o. Tešanj

Jelah
prije 5 sataNovi
Mesto rada: Aleksandrovac, Laktaši Opis posla: Priprema za obračun PDV-a; Obračun zarada i pripadajućih poreza i doprinosa; Knjiženja u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama kompanije; Poslovi platnog prometa, praćenje priliva i odliva novčanih sredstava ...

Patent Co d.o.o.

Laktaši
prije 29 dana
 ...uspostavljanju Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, učestvuje u pripremi propisa u...  ...da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom... 

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Sarajevo
prije 19 dana
VoĎa odjela računovodstva I finansija 1 izvršilac-m/ž Tätigkeitsfeld: Drugo Beschäftigungsausmaß: Puno radno vrijeme Land: Bosnien und Herzegowina Standort: Lukavac Ključne odgovornosti/zadaci pozicije:  • Upravljanje finansijskim poslovanjem društva i optimalna organizacija... 

Boxmark

Lukavac
pre 2 meseci
 ...sektor u Federaciji BiH, izdat od strane Federalnog ministarstva finansija (kandidati su dužni u prijavnom obrascu u rubrici „Ispit...  ...sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Konjic, sa pozivom na broj: 15-30-8-1/24“ Natječaj... 

Grad Konjic

Konjic
prije 4 dana
 ...pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“...  ...I   K O N K U R S za prijem pripravnika u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke 01.Pripravnik – VII stepen stručne... 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Mostar
pre 2 meseci
 ...Federaciji BiH izdat od strane Federalnog ministarstva finansija/financija (kandidati su dužni da u rubrici „Ispit...  ...naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu pravde sa pozivom na broj: 06-30-8-20/24” Natječaj... 

Federalno ministarstvo pravde

Sarajevo
pre mesec dana
 ...mjesečnih evidencija prisustva na radu službenika i namještenika (bolovanje, topli obrok,...  ...obavlja, # Obavlja poslove u sistemu trezora, u pomoćnom modulu isplate koristeći potrebne...  ...Kantonalnim i Federalnim ministarstvom finansija u pitanjima iz svoje nadležnosti, #... 

Grad Konjic

Konjic
prije 12 dana
 ...službi Ul. Ante Starčevića bb 88 000  M o s t a r sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, sa pozivom na broj: 06-30-8-1165/23" Natječaj je preuzet iz drugih izvora... 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Sarajevo
pre 2 meseci
 ...mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje...  ...za popunjavanje radnih mjesta državnog službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH“ Trg BiH br. 1 71 000... 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovi...

Sarajevo
pre 2 meseci
 ...vodi u tom pravcu.  Za područje Hadžića tražimo: KREDITNOG SLUŽBENIKA (za Mikrokreditno društvo EKI) Koji će pomoći da povećamo...  ...i ostvariti profesionalni razvoj na području ekonomije i finansija Ako se vidite u finansijskom sektoru, imate izgrađenu mrežu... 

Mikrokreditna Fondacija EKI

Hadžići
prije 4 sataNovi
 ...nadležnosti rada odsjeka i sektora, kao i na izradi projekata pomoći Ministarstvu i upravnim organizacijama u sastavu ministarstva, obavlja i...  ...da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje... 

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 20 dana
 ...službi Ul. Ante Starčevića bb 88 000  M o s t a r sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, sa pozivom na broj: 06-30-8-1105/23" Natječaj je preuzet iz drugih izvora... 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Mostar
pre 2 meseci
 ...raspisuje JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Tajništvu Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i...  ...i sadržaju javnoga natječaja za popunu radnih mjesta državnih službenika u Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 4 sataNovi
 ...kontrola; vrši odobrenje podataka u sisteme Ministarstva finansija i trezora BiH za upravljanje javnim finansijama; priprema sve finansijsko...  ...sadržaju javnoga konkursa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci
 ...prijem u radni odnos zaposlenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine 1. SUDBENI POLICAJAC U ODJELU SUDBENE...  ...Suda, održavanja reda u sudnici, osiguravanja sudaca i službenika Suda, kao i drugih lica unutar Suda, internog osiguravanja zgrade... 

Javni oglasi

Sarajevo
prije 4 sataNovi
 ...-  Kandidati, pored prijave putem poštanske službe imaju mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom zapošljavanja državnih službenika u skladu sa Uputstvom o načinu... 

Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Herceg...

Sarajevo
pre mesec dana
 ...Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Grada... 

Javni oglasi

Zenica
prije 4 sataNovi
 ...Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/... 

Služba za poslove sa strancima

Mostar
prije 13 dana
 ...zahtjev Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, raspisuje J A V N I   O G L A S za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine Komisija I 1/04 Pomoćnik ministra za pravosudne organe 1/08 Pomoćnik ministra za... 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana
 ...Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/... 

Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeće ministara Bosne i H...

Sarajevo
pre mesec dana
 ...državne službe Ul. Alipašina br. 6 71 000 Sarajevo sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja broj: 06-30-8-1190/23) “ Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za... 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Sarajevo
pre 2 meseci
 ...analitičke poslove vezano za utrošak sredstava kroz jedinstveni račun trezora, kao i ostalih računa; vrši obračun i isplatu plaća i drugih...  ...naznakom: „Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove... 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Sarajevo
pre mesec dana
 ...„Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19), a na zahtjev Općine... 

Općina Čitluk

Čitluk
pre mesec dana
 ...imenovanje predsjednika i dva člana Žalbenog vijeća. Prijedlog za tajnika Žalbenog vijeća dostavlja općinski načelnik iz reda državnih službenika. Povjerenstvo je dužno obaviti intervju sa kandidatima sa Liste za uži izbor za članove Žalbenog vijeća. III.... 

Općinsko vijeće općine Čitluk

Čitluk
prije 18 dana
 ...„Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19), a na zahtjev Grada Čapljina... 

Javni oglasi

Čapljina
prije 9 sataNovi
 ...federalne organe državne službe ul. Alipašina br. 6 71000 Sarajevo sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za geologiju sa pozivom na broj: 06-30-8-145/24” Natječaj je preuzet iz drugih izvora... 

Federalni zavod za geologiju

Sarajevo
prije 25 dana
 ...Odjeljenja za informacione tehnologije Sektora za administraciju i finansije. Posebni uslovi: VSS – računarskog smjera; 3 godine...  ...tehnologija, Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika iz djelokruga rada Službe. b) Pripravnik radi osposobljavanja... 

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci
 ...Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/... 

Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeće ministara BiH

Sarajevo
pre mesec dana