Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Državnih službenika u ministarstvu finansija i trezora posao

1-20 od 47 rezultati

Sarajevo

 ...očekivanim uplatama kao i njihovo lociranje na zahtjev korisnika budžetskih sredstava i Odsjeka za upravljanje Jedinstvenim računom trezora i kontinuirano komunicira sa korisnicima budžetskih sredstava i uplatiocima sredstava vezanih za razne vidove refundacija,... 
prije 10 dana

Sarajevo

U sistemu neposrednog upravljanja programima i projektima IPA prati sve poslove vezane za provođenje javnih nabavki programa IPA koji su u nadležnosti Sektora, provodi sve pripremne aktivnosti u vezi oglašavanja, organizuje i provodi različite postupke nadmetanja i ocjenjivanja...
prije 3 dana

Sarajevo

 ...Institucije i rеаgоvаnjа nа izvjеštаје mеdiја; Obavlja poslove službenika za informisanje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa BiH;...  ...planiranje i izradu programa pomoći Evropske unije i drugih donatora Ministarstvu pravde BiH; Prikupljanje podataka za izradu izvještaja o... 
prije 6 dana

Goražde

 ...04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), na zahtjev Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Agencija za državnu...  ...objavljujeJAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 06-1118/... 
prije 2 dana

Sarajevo

 ...Hercegovine, u ime Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u  Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine 1/01  Stručni  savjetnik za protokolarne poslove i odnose sa javnošću 1/02 Stručni... 
prije 1 dan

Sarajevo

 ...otvaranja, slaganja, vođenja i čuvanja originalnih predmeta u privremenoj arhivi Ministarstva pravde BiH, priprema za potpis sve akte u Ministarstvu pravde BiH koji su putem DMS sistema dati na štampu i potpis, potpisanim aktima prilaže predviđene priloge i priprema ih za... 
prije 6 dana

Sarajevo

Stara se o odgovornom i ekonomičnom izvršavanju poslova, prati bezbjednosnu situaciju u centru i o svim uočenim promjenama koje ometaju funkcionisanje kolektivnog vida zbrinjavanja, odmah obavještava nadređene. Priprema raspored smjenskog rada u vezi sa fizičkim obezbjeđenjem...
prije 12 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla

 ...tipa Tuzla, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tuzla. - Šef odsjeka za računovodstvo i finansije - 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: -organizira vršenje svih poslova iz... 
prije 9 dana

Sarajevo

Agency: UNDP Title: Project Clerk Practice Area – Job Family: Crisis Prevention and Recovery Vacancy End Date (Midnight New York, USA): 27/10/2018 Duty Station: Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Education & Work Experience: C-HS Graduate or Equivalent – 4 year(...
prije 5 dana

Sarajevo

 ...svake obuke sa ciljem stalnog poboljšanja programa obuke; oglašava i administrira eksterne projekte individualnog usavršavanja koji se nude državnim službenicima; učestvuje u izradi analiza u kojim je oblastima potrebno osigurati dodatno usavršavanje državnih službenika.
prije 11 dan

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH  -  Sarajevo

Opis poslova: Obavlja sve računovodstvene i knjigovodstvene poslove za potrebe Komisije, plaćanje zakonskih obaveza u tekućih materijalnih troškova, prati propise iz svog područja i odgovoran je za zakonito vođenje računovodstva, izrađuje finansijske izvještaje, finansijski...
prije 2 dana

Sarajevo

Rukovodi radom Fonda, zastupa i predstavlja Fond, organizuje obavljanje svih poslova iz nadležnosti Fonda, donosi propise i druge opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten, i u skladu sa zakonom i drugim propisima odlučuje o pravima, dužnostima...
prije 17 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine 1/01 Šef Odsjeka za... 
prije 11 dan

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo

 ...vodoprivrede i šumarstva Srednjobosaskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosaskog kantona/Kantona Središnja Bosna 02. Veterinarski... 
prije 5 dana

Javni oglasi  -  Bihać

 ...zahtjev Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, o b j a v lj u j e JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona 3/705 01. Stručni savjetnik za promet i komunikacije u Odsjeku za promet i komunikacije... 
prije 11 dan

Javni oglasi  -  Zenica

 ...šumarstva Srednjobosaskog kantona/Kantona  Središnja Bosna, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosaskog kantona/Kantona Središnja Bosna 5 / 711 01. Stručni saradnik... 
prije 6 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...INTERNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine 1/01 Viši stručni saradnik za...  ...obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni... 
prije 7 dana

Agencija za državnu službu BiH  -  Sarajevo

 ...i Hercegovine, u ime Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine URED ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ 1/08 Stručni savjetnik za besplatnu pravnu pomoć Opis... 
prije 5 dana

Mikrokreditna fondacija EKI  -  Sarajevo

 ...poslovanja za područje Istočnog Sarajeva tražimo: KREDITNOG SLUŽBENIKA Koji će pomoći da povećamo broj zadovoljnih klijenata...  ...i ostvariti profesionalni razvoj na području ekonomije i finansija.  Ako se vidite u finansijskom sektoru, imate izgrađenu mrežu... 
prije 2 dana

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite  -  Banja Luka

 ...rada Ministarstva po dobijanju planova resora i Kabineta Ministarstva; predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika; obavlja i druge poslve koje mu odredi ministar. Sekretar Ministrastva za svoj rad odgovara ministru. Opšti uslovi za... 
prije 5 dana
123