44 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Referent u sektoru finansija i računovodstva

 ...Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri u čak 55 zemalja širom svijeta. Raspisuje oglas za poziciju: Referent u sektoru finansija i računovodstva 1 izvršilac Mjesto rada Nova Topola – Gradiška. Opis poslova: ~zaprimanje i raspoređivanje financijsko-računovodstvene... 

ELLA TEXTILE D.O.O. ELLA TEXTILE D.O.O.

Nova Topola
prije 21 dan

Stručni savjetnik za odnose sa javnošću, Interni revizor ...

 ...podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje...  ...za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija i trezora BiH“ Trg BiH br. 1 71 000 Sarajevo Ispunjavanje... 

Ministarstvo finansija i trezora BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Direktor

 ...i ostalih resursa. Rukovodi i koordinira rad rukovodećih državnih službenika u planiranju poslova i zadataka, posebno u izradi programa...  ...i unapređenja sistema osiguranja (Ministarstvom finansija i trezora Bosne i Hercegovine, entitetskim ministarstvima finansija... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Interni revizor/stručni savjetnik

 ...mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje...  ...za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH“ Trg BiH br. 1 71 000  S a r... 

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 15 dana

Stručni saradnik za tarifu, Stručni saradnik za energetiku ...

 ...osvježavanju tekuće baze podataka za podršku državnih, entitetskih i srodnih poslova; radi na...  ...za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za...  ...radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
pre mesec dana

Sudski stručni savjetnik, Rukovodilac Sektora sudske uprave ....

 ...odvijanje programskih aktivnosti Sektora; predlaže ocjenu rada državnih službenika i namještenika u skladu sa zakonom, vrši najsloženije...  ...izradi prijedloga budžeta, sarađuje sa nadležnim Ministarstvom finansija vezano za osiguranje potrebnih sredstava za rad suda; učestvuje... 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

III sekretar u Odsjeku za EU u Sektoru za multilateralne odnose ...

 ...mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje...  ...za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjskih poslova BiH“ Trg BiH br. 1 71000 Sarajevo... 

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 28 dana

Stručni savjetnik za ekonomske poslove

 ...Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/... 

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovi...

Banja Luka
prije 7 dana

Vježbenik

 ...Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), te članka 3.... 

Općina Ravno

Ravno
pre 2 meseci

Kantonalni termoenergetski inspektor

 ...kantonu Ul. Ante Starčevića b.b. 88 000  M o s t a r sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa pozivom na broj: 15-30-8-20/23“ Natječaj je preuzet iz drugih... 

Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Referent specijalist za vođenje evidencije, pisarnicu i arhiviranje

 ...i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) i čl. 30 i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj: 08-02-1586-1/2014 od 23.04.2014. godine, Visoko sudsko i tužilačko... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 1 dan

Federalni porezni inspektor

 ...Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Zamjenik direktora

 ...-  Kandidati, pored prijave putem poštanske službe imaju mogućnost da podnesu elektronsku prijavu za oglašena radna mjesta državnih službenika putem informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom zapošljavanja državnih službenika u skladu sa Uputstvom o načinu... 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za informisanje

 ...sekretarijata; priprema prijedloge odgovora na upite građana, državnih organa i drugih pravnih lica za koje sekretar Vlade odobri pristup...  ...naznakom: „Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 5 dana

Direktor

 ...ovlašten, preduzima druge mjere iz nadležnosti Agencije; odlučuje u skladu sa zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika, zaposlenika i drugih zaposlenih u vršenju službe; nadzire korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih... 

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana