Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Državnih službenika u ministarstvu finansija i trezora posao

1-20 od 63 rezultati

Goražde

 ...Goražde, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljujeJAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko podrinjskog kantona Goražde 06-1063/18 01.Stručni saradnik za javne nabavke, -1 (jedan... 
prije 12 dana

Sarajevo

 ...raspisan konkurs: I Komisija 1/01 Sekretar Komisije za finansije i budžet Doma naroda II Komisija 2/01 Stručni savjetnik...  ..., raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine... 
prije 24 dana

Sarajevo

 ...Hercegovine – Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja 1/01 Stručni saradnik za fitofarmaceutska sredstva i mineralna... 
prije 3 dana

Sarajevo

Rukovodi Sektorom i stara se o blagovremenom izvršavanju svih poslova iz nadležnosti Sektora; Organizuje, objedinjuje i usmjerava rad unutar Sektora; Raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža im potrebnu stručnu pomoć; Osigurava konačne prijedloge mišljenja koja...
prije 19 dana

Sarajevo

Obavlja poslove iz nadležnosti odjeljenja koji se odnose na uspostavljanje i vođenje registra, evidencija i spiskova u skladu sa propisima, učestvuje u pripremanju zakonskih i podzakonskih propisa, priprema rješenja i dozvole i izrađuje izvještaje, analize, informacije ...
prije 5 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Novi Travnik

 ...JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Travnik 5 / 694 01. Pomoćnik načelnika pri Službi za finansije i budžet- 1 (jedan) izvršilac 01.Opis...  ...obavještava načelnika, neposrdno rukovodi radom Trezora, organizira, objedinjava i usmjerava rad... 
prije 8 dana

Goražde

 ...Foča-Ustikolina, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljujeJAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Foča-Ustikolina 06-1062/18 01.Stručni saradnik za pravne poslove, -1 (jedan) izvršilac 02.Stručni saradnik za urbanizam... 
prije 12 dana

Sarajevo

 ...javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i civilnih lica na službi u...  ...FINANCIJSKO POSLOVANJE I BUDŽET: 1/08 Stručni saradnik za finansije Opis radnih zadataka: Odgovoran je za izravne kontakte sa međunarodnim... 
prije 9 dana

Mostar

O poslu Opis radnog mjesta: emeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj: 4/12), članaka 118. i 122. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke Senata o raspisivanju natječaja...
prije 4 dana

Osmaci

 ...Opštinskoj upravi Osmaci i to: 1. Načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti II - Opis poslova Načelnik...  ...koji ga je izabrao. Načelnik odjeljenja ima status opštinskog službenika. Kategorija radnog mjesta: prva. IV - Opšti uslovi za... 
prije 8 dana

Sarajevo

 ...raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i...  ...Odjelu za administraciju i kadrovsku politiku i Odjelu za finansije i računovodstvo u smislu pripreme mišljenja, analiza i dr.;... 
prije 12 dana

Sarajevo

 ...Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u  Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine 1/01  Šef Odsjeka za unutrašnje obezbjeđenje SEKTOR... 
prije 8 dana

Sarajevo

Šef Odsjeka za pripremu i praćenje sjednica Vijeća ministara BiH organizuje i rukovodi radom Odsjeka; odgovara za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova iz njegovog djelokruga i pravilno korištenje finansijskih i materijalnih sredstava Odsjeka; raspoređuje ...
prije 19 dana

Sarajevo

Neposredno rukovodi O dsjekom , planira i programira sve aktivnosti u radu Odsjeka; planira poslove , zadatke i potrebna sredstva za njihovo izvr š enje ; odgovoran je za blagovremeno, zakonito i ekonomi č no izvr š avanje svih poslova i zadataka...
prije 8 dana

Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH  -  Ljubuški

 ...policijske obuke I (Broj slobodnih radnih mjesta) Deset (10) kandidata za čin policajca: Pet (5) kandidata policijskih službenika-specijalaca  za čin policajca II (Opći i posebni uvjeti) Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane... 
prije 1 dan

Prijedor

 ...- Konkurs  se raspisuje za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Opštinskoj upravi Opštine Novi Grad, na neodređeno vrijeme i to na radna mjesta: 1.Stručni saradnik za protokol (1 izvršilac). 2.Viši stručni saradnik za unapređenje poslovne infrastrukture... 
prije 2 dana

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo

 ...javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta zaposlenika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i civilnih lica na službi u...  ...FINANCIJSKO POSLOVANJE I BUDŽET: 1/08 Stručni saradnik za finansije Opis radnih zadataka: Odgovoran je za izravne kontakte sa... 
prije 9 dana

Javni oglasi  -  Goražde

 ...rješenja) koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa; učestvuje u pripremi i...  ...Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice... 
prije 3 dana

Federalno ministarstvo trgovine  -  Mostar

 ...Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar sa naznakom: „Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu trgovine“ Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne... 
prije 1 dan

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Mostar

 ...Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva trgovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu trgovine 2 / 523 - Stručni saradnik za pravne poslove u Sektoru za cijene i analizu tržišta – 1 (jedan)... 
prije 1 dan