Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Državnih službenika u ministarstvu finansija i trezora posao

1-20 od 57 rezultati

Sarajevo
Lektorisanje publikacija i sadržaja na Internetu i Intranetu na jezicima u BiH, praćenje propisa iz područja rada, samostalna priprema prijedloga rješenja i mjera, vođenje i odlučivanja u skladu sa utvrđenim postupcima u području rada, vođenje i sarađivanje u projektnim...
prije 2 dana
Sarajevo
 ...Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine 1/01 Viši stručni saradnik za lektorisanje 1/02 Viši stručni saradnik za... 
prije 1 dan
Sarajevo
obavlјa sve poslove graničnog veterinarskog inspektora na pripadajućem graničnom prelazu, pregleda i kontroliše zdravstveno stanje životinja i proizvoda životinjskog porijekla, i otpadne životinjske materije u prometu preko granice, prati provođenje uslova propisanih rješenjem...
pre 2 meseci
Milići
 ...Stručni saradnik za glavnu knjigu trezora, 1 službenik Radno mjesto...  ...zvanja - Odjeljenje za finansije, privredu i društvene...  ...je nespojiv sa dužnostima službenika, kao što je propisano u... 
prije 26 minuta
Javni oglasi  -  Berkovići
 ...samostalni stručni saradnik prima se u radni odnos do povratka radnika sa funkcije. Načelnici Odjeljenja imaju radno-pravni status službenika namrukovodećim radnim mjestima. Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine da je... 
prije 15 dana
Sarajevo
 ...Hercegovine, u ime Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u  Ministarstv u civilnih poslova Bosne i Hercegovine 1/01 Šef Odsjeka za evropske integracije i međunarodnu saradnju... 
prije 22 dana
Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti  -  Mostar
 ...Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, objavljuje  JAVNI NATJEČAJza prijem pripravnika u Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti2 / 510- Pripravnik sa završenim fakultetom humanističkog smjera - 1 (jedan) izvršiteljUvjeti: Pored općih... 
prije 1 dan
Sarajevo
Opis poslova i radnih zadataka : Generalni sekretar, obavlja poslove sekretara u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH, Zakonom o upravi BiH i Poslovnikom Centralne izborne komisije BiH, rukovodi Sekretarijatom i koordinira rad svih osnovnih organizacionih...
prije 14 dana
Sarajevo
U skladu sa uputama koordinatora i šefa Operativne jedinice, koordinira i sarađuje s relevantnim institucijama i organizacijama na polju reforme javne uprave u segmentu informacionih tehnologija (IT) i pružanja usluga; provodi ankete o temama relevantnim za reformu javne...
prije 4 dana
Sarajevo
Društvo Aluco & Co. d.o.o., raspisuje JAVNI KONKURS Za prijem u radni odnos za radno mjesto: ~VODITELJ FINANSIJA I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA – 1 izvršilac Opšti opis poslova: ~Organizacija i rukovođenje finansijskog knjigovodstva... 
prije 15 dana
Javni oglasi  -  Cazin
 ...računovodstvo pri Službi za finansije, računovodstvo i trezor 1 (...  ...prihoda; obavlja poslove u sistemu trezora sa ovlaštenjima u korištenju...  ...konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Cazin: 33/... 
prije 9 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON UL. KULOVIĆA BR. 7 71000 SARAJEVO „Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo" Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni... 
prije 9 dana
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo  -  Sarajevo
 ...Hercegovine objavljuje JAVNI KONKURSza popunu radnih mjesta državnih službenika uMinistarstvu privrede Kantona Sarajevo 06 / 1029 01....  ...Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo"Nepotpune, neblagovremene i neuredne... 
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON UL. KULOVIĆA BR. 7 71000 SARAJEVO „Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo" Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni... 
prije 9 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...stara se o njihovoj primjeni; vrši obuku službenika Ministarstva i Uprave policije i pruža...  ...neće biti postavljeni na radna mjesta državnih službenika. Javni konkurs se provodi... 
prije 4 dana
Sarajevo
 ...05, 60/10, 32/13 i 93/17) i čl. 30. i 31. Pravilnika o radu državnih službenika i zaposlenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH broj...  ...planiranju i revidiranju proračuna u saradnji sa Odjelom za finansije i računovodstvo VSTV-a; prisustvuje sjednicama Vijeća, projektnim... 
prije 1 dan
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 06-1032/18 04.Stručni saradnik za analitiku i koordinaciju - jedan (1) izvršilac... 
prije 4 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Sarajevo
 ...Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo 06 1031 - Stručni saradnik za pravne poslove - 1 (jedan)... 
prije 9 dana
Javni oglasi  -  Livno (Livno)
 ...SANSKI KANTON Ul.Gabijela Jurkića bb 80101 Livno sa naznakom „ Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva" Zavod za hranu i veterinarstvo Broj: 106/18 Nepravovremene, nepotpune i... 
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Livno (Livno)
 ...SANSKI KANTON Ul.Gabrijela Jurkića bb 80101 Livno sa naznakom „ Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ- Zavod za hranu i veterinarstvo Broj: 104/18" Nepravovremene,... 
prije 1 dan
123