Saradnik u KFZ odjelu

Lokacija: Sarajevo, Grbavička 4 Tvoj profil: Odličan njemački jezik u govoru i pismu (C2) SSS/VSS društvenog/tehničkog smjera Dobre organizacijske vještine, visok nivo tačnosti i pažnja na detalje Dobro poznavanje MS Office-a, akcenat na Excel Tvoji...

Mars Recruiting d.o.o.

Sarajevo
prije 26 dana

Saradnik za knjigovodstvene poslove Laktaši

Potrebne kvalifikacije i edukacija: VSS- Ekonomski fakultet, napredno poznavanje rada na računaru (WORD, EXCEL, POWERPOINT), minimum 5...  ...lični i profesionalni razvoj. Kandidati zainteresovani za posao Saradnik za knjigovodstvene poslove Laktaši svoje prijave sa biografijom... 

Agencija Spektar

Laktaši
prije 13 dana

Stručni saradnik za opće poslove

 ...radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: Stručni saradnik za opće poslove, Odjel za opće i kadrovske poslove, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik za finansije

 ...povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva 1/01Stručni saradnik za finansije ODJELJENJE ZA PRAVNE, FINANSIJSKE I...  ...šefu odjeljenja. Posebni uslovi: VII stepen VSS - ekonomski fakultet, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima... 

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za monitoring u RC

 ...neposrednog rukovodioca. Posebni uslovi:  VSS VII stepen, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera ili diploma Bolonjskog sistema...  ...rada na računaru.  Status: Državni službenik – viši stručni saradnik Pripadajuća osnovna neto plata: 1.530,00 KM Broj... 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Banja Luka
prije 27 dana

Stručni saradnik - koordinator predmeta

 ...podnositi VSTV-u i Parlamentarnoj skupštini BiH, uz nadzor stručnog saradnika savjetnika pravnika; Po nalogu rukovodioca odjela, rukovodioca...  ...Posebni uvjeti: -    visoka stručna sprema, završen pravni fakultet, fakultet kriminalistike ili drugog srodnog smjera, -... 

Tužilaštvo BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije

 ...Hercegovačko-neretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik za kontrolu finansijske dokumentacije – 1 (jedan) izvršilac...  ...kopije) a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za administrativne poslove

 ...radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:  Stručni saradnik za administrativne poslove, Odjel za računovodstvo i finansije, Sektor zajedničkih funkcija u Agenciji za bankarstvo Federacije... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 16 dana

Stručni saradnik - referent

 ...Hercegovačkoneretvanskog kantona Radno mjesto: - Stručni saradnik – referent za period od 1918. – 1945. godine – 1 (jedan)...  ...kopije) a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj... 

Arhiv Hercegovačkoneretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Saradnik za pravne poslove Laktaši

Potrebne kvalifikacije i edukacija: VSS- Pravni fakultet, napredno poznavanje rada na računaru, minimum 10 godine radnog iskustva u struci...  ...i profesionalni razvoj. Kandidati zainteresovani za posao Saradnik za pravne poslove Laktaši svoje prijave sa biografijom mogu slati... 

Agencija Spektar

Laktaši
prije 26 dana

Saradnik za kadrovske i administrativne poslove

 ...uvjerenja o diplomiranju ( uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome ), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana ( dokaz o nostrifikaciji ). Kandidati koji su visoko... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik u Službi radnih tijela

 ...Federacije Bosne i Hercegovine Radno mjesto: - Stručni saradnik u Službi radnih tijela - 1 (jedan) izvršilac Opis poslova :...  ...visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 180 ECTS bodova) - fakultet društvenog ili tehničkog smjera - najmanje 1 (jedna) godina radnog... 

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za dokumentarno poslovanje i garancije (m/ž)

 ...Tražimo netipičnu kolegicu/kolegu u Sektoru IT i operacija, na određeno vrijeme: Stručni saradnik za dokumentarno poslovanje i garancije (m/ž) Mjesto rada: Sarajevo Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo... 

Addiko Bank d.d. Sarajevo

Sarajevski kanton
prije 11 dan

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara

 ...pripremi izvještaja, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca/zamjenika rukovodioca Odjeljenja i sudija. Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova),... 

Sud BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik, Viši stručni saradnik

Opis poslova:  Primjenjuje zakonske propise i metodologije iz oblasti nadzora nad namjenskim utroškom sredstva Fonda, priprema prijedloge i aktivnosti vezane za poslove obrade izvještaja o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava i nadzora, vrši obradu i stručnu analizu...

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s...

Sarajevo
prije 2 dana

Saradnik za veledrogerijsko poslovanje

 ...vodećih farmakoterapeutskih grupa, poštujući ključne korporativne vrednosti: Agilnost, Integritet, Preduzetništvo i ONE STADA. Saradnik za veledrogerijsko poslovanje Lokacija: Banja Luka Potrebne kvalifikacije: • VII stepen stručne spreme ekonomske... 

STADA Arzneimittel AG Hemofarm Banja Luka d.o.o.

Banja Luka
pre mesec dana

Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar

 ...prijem na rad na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci 1 .NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS: Stručni saradnik za stanovništvo - lični bankar, 1 izvršilac 2. MJESTO RADA: Mostar 3. OPŠTI USLOVI KOJE KANDIDATTREBA DA ISPUNJAVA:... 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Mostar
prije 27 dana

Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove ...

 ...državnih službenika u Gradu Stocu Radna mjesta: 01.Stručni saradnik za nekretnine i imovinsko pravne poslove – Služba za  imovinsko...  ..., II i III ciklus Bolonjskog sistema obrazovanja – pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godine radnog staža ostvarenog na poslovima... 

Grad Stolac

Stolac
pre 2 meseci

Viši stručni saradnik za projekte i marketing

Opis poslova: - Inicira i realizira projekte iz domena svog sektora; - Priprema projektnu dokumentaciju za apliciranje na grantove nadležnih organa uprave i upravnih organizacija u Bosni i Hercegovini; - Prati i analizira EU projekte, te Olimpijske solidarnosti, EOK...

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Saradnik za analizu i praćenje rada banaka

 ...Večernji list, 08.07.2023. JAVNI OGLAS za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, u svojstvu saradnika za analizu i praćenje rada banaka u Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine u filijali Banja Luka – 1 izvršilac Opšti uslovi... 

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

Banja Luka
pre 2 meseci

Stručni saradnik; Sudski pripravnik; Sudski volonter

 ...izradi sudskih odluka i drugih dokumenata, obavlja i druge poslove po nalogu sudija i rukovodioca Odjeljenja. Uslovi: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova).... 

Sud BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Mlađi stručni saradnik - knjigovođa za KUF

 ...staža u struci), 3. Dokaz o poznavanju rada na računaru - kao dokaz može poslužiti svjedočanstvo iz srednje škole ili uvjerenje sa fakulteta iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet informatike ili certifikat o završenom kursu informatike, 4. Dokaz o... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci

Viši stručni saradnik za evropske integracije ..

 ...te radi na poslovima međunarodne saradnje iz svog domena. Obavlja i druge poslove koje mu odredi šef odsjeka.    Posebni uslovi: Fakultet kriminalističkih nauka ili Visoka škola smjer kriminalistika ili sigurnost ili Pravni fakultet ili Fakultet političkih nauka ili Ekonomski... 

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 6 dana

Administrativno - tehnički saradnik

 ...za potrebe Kabineta, po nalogu predsjedavajućeg Doma, te sekretara Doma. Kandidat za radno mjesto: Administrativno-tehnički saradnik u Kabinetu predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine treba da ispunjava slijedeće opće uslove: -... 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

Saradnik u HR odjelu

Lokacija: Sarajevo, Grbavička 4 Tvoj profil: Odličan njemački jezik u govoru i pismu (C1/C2) SSS/VSS društvenog smjera Samostalnost i proaktivnost u rješavanju problema Dobro poznavanje MS Office-a, akcenat na Excel Tvoji zadaci: Obračun dnevnica...

Mars Recruiting d.o.o.

Sarajevo
prije 26 dana

Stručni saradnik za poslove plana, analize i budžeta, Stručni saradnik za javne nabave, Rukovoditelj Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar

 ...katastar –  pomoćnik Načelnika – 1 (jedan) izvršilac 02.Stručni saradnik za poslove plana, analize i budžeta – 1 (jedan) izvršilac 03....  ...Poziciju 02. : - VSS, VII stepen stručne spreme, Ekonomski fakultet odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa... 

Općina Prozor - Rama

Prozor-Rama
pre 2 meseci