130 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Stručni savjetnik za ekonomske poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši složenije ekonomske i finansijske poslove; vodi i ažurira bazu podataka vezanu za finansijski aspekt...  ...: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen ekonomski fakultet; najmanje 3 godine radnog iskustva; posjedovanje licence certifikovanog... 

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovi...

Banja Luka
prije 6 dana

Stručni saradnik za informisanje

 ...diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke, ili drugog fakulteta društvenog smjera ~1 (jedna) godina radnog staža u struci...  ...): a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u... 

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 4 dana

Stručni saradnik ,,,

 ...stranici Regulatorne agencije za komunikacije: ovjerenu kopiju univerzitetske diplome (nostrifikovanu/priznatu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine). Kandidati su obvezni dostaviti diplomu... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 22 dana

Stručni saradnik za tarifu, Stručni saradnik za energetiku ...

 ...ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka...  ...Status:  državni  službenik – stručni saradnik   Pripadajuća osnovna neto plata: 1.230...  ...službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH“ Trg BiH br. 1 71 000  S a... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije) a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), b... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 20 dana

Referent za ekonomske poslove, Vozač autobusa

 ...Društva   r a s p i s u j e: J A V N I   K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme 1. Referent za ekonomske poslove (OJ Zajedničkih poslova) - jedan (1) izvršitelj; 2. Vozač autobusa (OJ Eksploatacija saobraćaja/prometa) - jedan (1)... 

Javni prijevoz d.o.o. Prozor-Rama

Prozor-Rama
prije 4 dana

Pomoćnik revizora, Viši stručni saradnik za informisanje birača ...

 ...poslove. Posebni uslovi:  VII stepen stručne spreme; završen ekonomski ili pravni fakultet odnosno ekonomski ili pravni fakultet  Bolonjskog sistema...  ...rad.   Status:  državni službenik – viši stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata: 1530,00 KM Broj izvršilaca... 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 4 dana

Saradnik za strateško planiranje i rad sa ugroženim kategorijama

 ...uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 15 dana

Stručni saradnik za saradnju, Stručni saradnik-analitičar ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Stručni saradnik za kadrovske poslove  i statusna pitanja pomaže i učestvuje u poslovima koji se odnose...  ...i obukama, kome odgovara za svoj rad. Posebni uslovi: Pravni fakultet; najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za nabavke

 ...probnim radom od tri mjeseca 1. Odjel za nabavke - Stručni saradnik za nabavke-1 (jedan) izvršilac Uslovi: VSS (VII stepen...  ...Bolonjskog sistema studiranja, odnosno najmanje 240 ETCS bodova), - fakultet teh.smjera/dipl.ecc./dipl.pravnik Jedna (1) godina iskustva... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za prodaju i nabavu (m/ž)

 ...engleskog jezika; Sklonost ka radu u timu i dinamičnom okruženju. Prijave možete slati putem email-a na: ****@*****.*** sa naznakom „Prijava za poziciju Stručni Saradnik Za Prodaju I Nabavu " ili nas kontaktirajte na broj:  +387 61 976 713... 

ManpowerGroup BiH

Vogošća
prije 6 dana

Strucni saradnika za obradu plata sa poznavanjem njemackog jezika

 ...obrade podataka za klijente iz Republike Austrije, zapošljava saradnika za radno mjesto: Strucni saradnika za obradu plata sa...  ...ispunjavati i sljedeće uslove: ~SSS, VŠS ili VSS računovodstvenog/ekonomskog smjera, ~Osnovno poznavanje njemačkog jezika najmanje A2... 

SD Office d.o.o. SD Office d.o.o.

Banja Luka
prije 15 dana

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

 ...studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka, fakultet kriminalističkih nauka, filozofski...  ...stranici Agencije: ). 3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove nameštenika u organu državne službe... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent za administrativno ekonomske poslove

 ...Regionalni centar Sarajevo Odsjek za administrativne poslove i saradnju sa nadležnim organima 1/01 Referent za administrativno ekonomske poslove Opis radnih zadataka: Vrši administrativne i poslove vezane za podršku u finansijama i blagajni Centra. Vodi putne... 

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu...

Sarajevo
pre 2 meseci

Mlađi stručni saradnik za zaštitu okoliša ...

 ...staža u struci), 3. Dokaz o poznavanju rada na računaru - kao dokaz može poslužiti svjedočanstvo iz srednje škole ili uvjerenje sa fakulteta iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet informatike ili certifikat o završenom kursu informatike, 4. Dokaz o... 

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Opis poslova:  stručni saradnik u Uredu registrara izrađuje ili učestvuje u izradi referata, elaborata, analiza, obavještenja...  ...traženih oglasom, a posebno: diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 7 dana

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara .....

 ...telefon, kandidati trebaju dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:  - Diplomu o završenom fakultetu (nostrifikovanu diplomu ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), za obje pozicije;... 

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za analitičko-informatičke poslove, Stručni saradnik-administrator ....

 ...Agencije i vrši druge poslove po potrebi. Posebni uslovi: Pravni fakultet, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci; poznavanje...  ...upravni ispit. Status: Državni službenik – viši stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata: 1.364,25 KM Broj izvršilaca... 

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu...

Banja Luka
pre mesec dana

Referent specijalist - upisničar, Stručni saradnik za podršku svjedocim...

 ...svojeručno potpisan  CV  i ovjerene kopije sljedećih dokumenata: Univerzitetska diploma (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko... 

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana