Eurosan d.o.o. spada u vodeće stručnjake na području profesionalne higijene i sigurnosti na radu u Bosni i Hercegovini. Zbog razvijanja tržišta i širenja poslovanja raspisujemo natječaj za sljedeće radno mjesto:  Stručni suradnik za pravne poslove (m/ž)  U potrazi...

Eurosan d.o.o. Mostar

Mostar
prije 5 sataNovi
Mostar, 12.04.2024. Na osnovu člana 45. Statuta Turističke zajednice Grada Mostara , člana 9. Pravilnika o radu Turističke zajednice Grada Mostara, Odluke V.D. direktorice Turističke zajednice Grada Mostara broj: 01-30-35/24-1 od 02.04.2024, i Odluke Turističkog vijeća...

Turistička Zajednica Grada Mostara

Mostar
prije 10 dana
 ...– Porezna ispostava Grude - 1 (jedan) izvršilac 07. Stručni saradnik za registraciju obveznika uplate doprinosa - Kantonalni porezni...  ..., diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet - 3 ( tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Mostar
prije 3 sataNovi
 ...spreme veterinarski, poljoprivredni, tehnološki (smjer prehrambeni) fakultet ili fakultet zdravstvenih studija, odnosno visoko obrazovanje...  ...rada na računaru. Status:  državni službenik – viši stručni saradnik  Pripadajuća osnovna neto plata: 1.530,00 KM Broj... 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 22 sata
 ...Oslobođenje, 22.04.2024. Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:112-7/24 od 09.02.2024. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje J A V N I   K O N K U R S... 

Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru

Mostar
prije 22 sata
 ...obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet - najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme - poznavanje rada na računaru... 

Javni oglasi

Mostar
prije 5 sataNovi
 ...i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini i to: ~ VSS, diplomirani pravnik, VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava... 

Općinski sud u Čapljini

Čapljina
prije 5 dana
 ...zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat – pravnog ili ekonomskog smjera Radno iskustvo: poželjno Osnovne odgovornosti: ~... 

IN d.o.o. Ljubuški

Ljubuški
prije 6 sataNovi