36 oglasa za posao

Stručni saradnik ,,,

 ...stranici Regulatorne agencije za komunikacije: ovjerenu kopiju univerzitetske diplome (nostrifikovanu/priznatu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine). Kandidati su obvezni dostaviti diplomu... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 26 dana

Mlađi stručni saradnik za zaštitu okoliša ...

 ...staža u struci), 3. Dokaz o poznavanju rada na računaru - kao dokaz može poslužiti svjedočanstvo iz srednje škole ili uvjerenje sa fakulteta iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet informatike ili certifikat o završenom kursu informatike, 4. Dokaz o... 

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za osiguranje kvaliteta / inspektor ....

 ...svog djelokruga po nalogu šefa odsjeka Posebni uslovi:  VSS/VII, Fakultet društvenih ili tehničkih nauka, stručni upravni ispit, najmanje...  ...rada na računaru Status: Državni službenik – viši stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata: 1.364,25 KM. Broj... 

Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini

Mostar
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za evidenciju nekretnina u vlasništvu Grada ...

Opis poslova: obavlja poslove vezane za održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta i ulica u naseljima, uključujući i pločnike, pješačke i biciklističke staze, trgove i javna parkirališta; utvrđuje dinamiku održavanja; priprema specifikaciju potrebnih radova i usluga...

Grad Mostar

Mostar
prije 15 dana

Stručni saradnik-kontrolor u Odjelu za nadzor zaštite korisnika finansijskih usluga u Podružnici Mostar u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

 ...radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:   ~ Stručni saradnik-kontrolor u Odjelu za nadzor zaštite korisnika finansijskih usluga u Podružnici Mostar u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
pre 2 meseci

Magistar farmacije

 ...mjesta na koje se prijavio kod poslodavca). Pored općih uvjeta kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete: Završen farmaceutski fakultet; Položen stručni ispit; Važeću licencu za samostalan rad; Godinu dana radnog iskustva na poslovima magistra farmacije... 

Gradska ljekarna Mostar

Mostar
pre mesec dana

Ravnatelj

 ...od 6 mjeseci) s adresom i kontakt telefonom: životopis diplomu o stečenoj stručnoj spremi, te rješenje o nostrifikaciji ako fakultet nije završen u BiH potvrdu o radnom iskustvu u odgojno-obrazovnim poslovima u srednjoj školi uvjerenje o položenom stručnom... 

Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar

Mostar
prije 2 dana

Vježbenik

 ...kazneni postupak) Posebni uvjeti: ~ za radno mjesto pod rednim brojem 1): VSS/VII, drugi ciklus visokog obrazovanja, ekonomski fakultet, poznavanje rada na računalu, znanje stranog jezika, spremnost na timski rad   Uz uredno popunjenu i vlastoručno potpisanu... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d.

Mostar
pre 2 meseci

Dekan

 ...veljače 2020.) i Odluke o raspisivanju javnoga natječaja Znanstveno-nastavnoga vijeća Filozofskoga fakulteta (ur. br: 04/I-856/23 od 19. travnja 2023.), Filozofski fakultet raspisuje N A T J E Č A J za izbor dekana ustrojbene jedinice Filozofski fakultet... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
prije 26 dana

Voditelj kvalitete

 ...kontakt telefon; preslika CIPS osobne iskaznice; uvjerenje o državljanstvu; preslika diplome (nostrificiranu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH, ili ukoliko je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992.godine); uvjerenje (koje nije starije... 

Javna ustanova „Veterinarski Zavod HNŽ/K“

Mostar
prije 4 dana

Diplomirani građevinski inženjer (m/ž)

 ...1.         DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER m/ž - više izvršitelja Tražene kvalifikacije: •          Završen građevinski fakultet - Diplomirani inžinjer građevine, VSS •          Položen stručni ispit (poželjno) •          Radno iskustvo minimalno 5 godina... 

PROMARK d.o.o.

Mostar
pre 2 meseci

Ravnatelj, Pomoćnik ravnatelja škole

 ...ovjerene preslike): prijavu na natječaj, životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, te rješenje o nostrifikaciji ako fakultet nije završen u BiH, potvrdu o radnom iskustvu u djelatnosti u osnovnom odgoju i obrazovanju, uvjerenje o položenom stručnom... 

Osnovna škola Ivana Gundulića Mostar

Mostar
pre mesec dana

Terenski anketar/intervjuer

 ...sprovođenja jednog vrlo značajnog međunarodnog društvenog istraživanja na širem području regiona Hercegovine, regrutuje veći broj terenskih saradnika- anketara/ intervjuera. Svi prijavljeni anketari/intervjueri će proći kroz ozbiljan i sadržajan trening. Navedeno... 

Prizma

Mostar
pre 2 meseci

Generalni sekretar

 ...od značaja za rad Univerziteta i njegovih organa; organizuje stručno - konsultativne sastanke sa šefovima službi, sekretarima fakulteta i sekretarom kabineta rektora radi rješavanja stručnih pitanja iz djelatnosti Univerziteta; organizuje rad na izradi prijedloga... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
pre 2 meseci

Referent za tehničko održavanje objekta - domar

 ...raspisuje J A V N I   N A T J E ČAJ za prijem u radni odnos na Sveučilištu u Mostaru za potrebe ustrojbene jedinice Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije I. Predmet javnog natječaja Objavljuje se javni natječaj za prijem u radni odnos... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
prije 26 dana

Diplomirani građevinski inženjer (m/ž)

 ...A J za sljedeće radno mjesto ~ Diplomirani građevinski inženjer (m/ž) - 1 izvršitelj Uvjeti: Završen građevinski fakultet - Diplomirani inženjer građevine, VSS Položen stručni ispit (poželjno) Radno iskustvo od minimalno 10 godina u upravljanju gradilištem... 

„Promark“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana

Dipl. ing. strojarstva (m/ž)

 .../ž) – 2 izvršitelja Pored općih uvjeta utvrđenih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i ove uvjete: Završen Strojarski fakultet, najmanje VII stupanj ili 300 ECTS bodova Poželjno radno iskustvo Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti navedenu... 

„Prisika“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 18 dana

Pripravnik

 ...samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanje potrebnog radnog iskustva. b) Posebni uvjeti: VSS, Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer meteorologija ili fizika; Znanje engleskog jezika; Da nema ostvaren radni staž i radno iskustvo u trajanju od jedne (... 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Herce...

Mostar
pre mesec dana

Pedagog, Nastavnik razredne nastave . ...

 ..., trebaju ispunjavati i posebne uslove: Za pozicije A1. završena Srednja učiteljska škola, Pedagoška akademija ili Nastavnički fakultet; Odsjek razredna nastava; Za poziciju A2. završen Filozofski fakultet; Odsjek pedagogija i psihologija; Nastavnički fakultet; Odsjek... 

JU OŠ ˝Mujaga Komadina˝ Mostar

Mostar
pre 2 meseci