...Oslobođenje, 22.04.2024. Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:112-7/24 od 09.02.2024. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje J A V N I   K O N K U R S... 

Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru

Mostar
prije 22 sata
 ...obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet - najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme - poznavanje rada na računaru... 

Javni oglasi

Mostar
prije 5 sataNovi
 ...bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet - 3 ( tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS Pozicija 02: - VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Mostar
prije 3 sataNovi
 ...odgovoran šefu Odsjeka. Posebni uslovi:  VSS-VII stepen stručne spreme veterinarski, poljoprivredni, tehnološki (smjer prehrambeni) fakultet ili fakultet zdravstvenih studija, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa istog fakulteta Bolonjskog sistema... 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 22 sata
 ...i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini i to: ~ VSS, diplomirani pravnik, VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava... 

Općinski sud u Čapljini

Čapljina
prije 5 dana
 ...zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat – pravnog ili ekonomskog smjera Radno iskustvo: poželjno Osnovne odgovornosti: ~... 

IN d.o.o. Ljubuški

Ljubuški
prije 6 sataNovi