...konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): a. fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), b. dokaz da su... 

Zavod za prostorno uređenje Grada Mostara

Mostar
prije 19 sata
 ...dostavljanja prijave. Potrebni dokumenti: I Ovjerene kopije: - univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); Kandidati su obavezni dostaviti diplomu... 

Agencija za državnu službu BiH

Mostar
prije 6 sata
 ...– Porezna ispostava Grude - 1 (jedan) izvršilac 07. Stručni saradnik za registraciju obveznika uplate doprinosa - Kantonalni porezni...  ..., diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet - 3 ( tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Mostar
prije 6 sata
Mostar, 12.04.2024. Na osnovu člana 45. Statuta Turističke zajednice Grada Mostara , člana 9. Pravilnika o radu Turističke zajednice Grada Mostara, Odluke V.D. direktorice Turističke zajednice Grada Mostara broj: 01-30-35/24-1 od 02.04.2024, i Odluke Turističkog vijeća...

Turistička Zajednica Grada Mostara

Mostar
prije 12 dana
 ...spreme veterinarski, poljoprivredni, tehnološki (smjer prehrambeni) fakultet ili fakultet zdravstvenih studija, odnosno visoko obrazovanje...  ...rada na računaru. Status:  državni službenik – viši stručni saradnik  Pripadajuća osnovna neto plata: 1.530,00 KM Broj... 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 2 dana
 ...inspekcijskim nadzorom, koje se odnose na stručnog saradnika za podršku; unosi podatke u Registar...  ...– pravne struke ili ekonomski fakultet - 3 ( tri) godine radnog staža u struci...  ...2.Kandidati za radno mjesto stručnog saradnik (pozicija 07. i 08.), koji obavljaju poslove... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 1 dan
 ...Oslobođenje, 22.04.2024. Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:112-7/24 od 09.02.2024. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje J A V N I   K O N K U R S... 

Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru

Mostar
prije 2 dana
 ...USLOV KOJI U SAMOM STARTU KANDIDATU DAJE MOGUĆNOST BRZOG RAZUMJEVANJA ODGOVRNOSTI I NAĆINA RADA NA PREDVIĐENOJ POZICIJI   Završen fakultet Tehničkog  smjera VII stepen Ili  Ekonomskog smjera VII stepen  Rad na računaru u PC aplikacijama koje su potrebne za obavljanje... 

„TN Bosnia“ d.o.o. Konjic

Konjic
prije 29 dana
 ...POSEBNE BENEFICIJE VAŠEG RADNOG MJESTA Varijabilno nagrađivanje; Fleksibilno radno vrijeme. ŠTA OČEKUJEMO Završen Ekonomski fakultet, VSS; Poznavanje engleskog jezika; Poznavanje MS Office paketa, posebno Excel alata LOKACIJA Radno mjesto pripravnika... 

Unija Smart Accounting d.o.o. Sarajevo

Mostar
prije 16 sata