32 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Pomoćnik direktora u Sektoru za materijalno-finansijske i opće poslove ...

 ...učestvuje u postupku vršenja analize knjigovodstvenog stanja, finansijskih, komercijalnih i računovodstvenih izvještaja; održava redovne...  ...o isplatama naknada radnih grupa formiranih od strane direktora; vodi evidenciju svih uposlenih, formira, vodi, ažurira i vrši... 

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Sarajevo
pre 2 meseci

Direktor

 ...odgovornostima zaposlenih u Direkciji iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom; odlučuje, nadzire i odgovoran je za korištenje finansijskih i materijalnih sredstava Direkcije; osigurava učešće Direkcije u aktivnostima izrade nacrta prijedloga politika, zakona, ostalih... 

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH

Sarajevo
pre 2 meseci

Direktor

Opis poslova i radnih zadataka:  Obavlja poslove rukovodnog karaktera i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u Agenciji. Obavlja zadatke utvrđene zakonima ili drugim relevantnim propisima. Provodi politike usvojene od Vijeća ministara... 

Agencija za osiguranje u BiH

Sarajevo
pre mesec dana

Direktor, Higijeničar - spremačica

 ...odnos 1 . Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječje obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic 2....  ...iz matične knjige rođenih Uvjerenje o nekažnjavanju Direktor se bira na period od 4 ( četiri ) godine uz mogućnost ponovnog... 

Javna ustanova Dječje obdanište „Zulejha Begeta“

Konjic
prije 14 dana

Rukovodilac sektora-pomoćnik direktora ....

Opis poslova: Organizira zaštitu lica i imovine, potpuno čuvanje i zaštitu arhivske građe od uništenja, oštećenja i krađe, planira i organizira protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu, organizira edukaciju i obuke državnih službenika i namještenika u oblasti zaštite od...

Arhiv Federacije

Sarajevo
pre 2 meseci

Direktor, Zamjenik direktora

Opis poslova i radnih zadataka:  Zamjenjuje direktora u vrijeme njegovog odsustva i izvršava druge dužnosti koje mu povjeri direktor, a u skladu sa Zakonom; obavlja poslove u skladu sa uputstvom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) koje se odnosi na državnog... 

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sig...

Sarajevo
pre 2 meseci

Zamjenik direktora

Opis poslova i radnih zadataka:  Zamjenjuje direktora u vrijeme njegovog odsustva i izvršava druge dužnosti koje mu povjeri direktor, a u skladu sa Zakonom; obavlja poslove u skladu sa uputstvom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) koje se odnosi na državnog... 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent za računovodstveno-materijalne poslove

 ...aktivnosti  u cilju razrješenja eventualnih nejasnoća u vezi sa finansijskom dokumentacijom ; prati izvršenje i realizaciju  sklopljenih...  ...i sitnog inventara, te obavlja i druge poslove po nalogu direktora i neposredno pretpostavljenog zaposlenika. Posebni uvjeti:... 

Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Herc...

Sarajevo
pre 2 meseci

Sudski stručni savjetnik, Rukovodilac Sektora sudske uprave ....

 ...izvještaja o radu Sektora; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u budžetu Vrhovnog suda, neophodnih za odvijanje...  ...: informiše predsjednika Vrhovnog suda za Vrhovni sud i direktora Sudske policije Federacije BiH za Sudsku policiju Federacije... 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Kreditni službenik

 ...Mostar, 05.06.2023. MI-BOSPO je vodeća mikrofinansijska organizacija za pružanje finansijskih usluga ženama. Podstičemo poduzetništvo, smanjujemo nezaposlenost, doprinosimo razvoju društvene zajednice i zaštiti okoliša. Pridružite se najboljima i prijavite se... 

MI-BOSPO

Konjic
prije 1 dan

KNJIGOVOĐA

 ...Knjiženje finansijskog knjigovodstva, Knjiženje izvoda, blagajne i drugih pomoćnih knjiga, Obračun plaća i ostalih primanja, obračun i kontrola isplata doprinosa, Obračun i knjiženje direktnih poreza, naknada i taksi, Knjiženje KUF i KIF, obračun i knjiženje... 

KONTESA

Sarajevo
prije 8 dana

Računovođa, Istražitelj

 ...Hercegovine i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem zaposlenika u radni odnos br. 01/1-34-1-1051/23 od 19.05.2023. godine, Kolegij direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine raspisuje J A V N I   O G L A S za prijem zaposlenika u radni odnos na... 

Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 14 dana

KONOBARICA / ŠANKER

 ...uslov?: radno iskustvo poželjno Platni razred: PO DOGOVORU Način prijave na oglas: ~ Na kontakt telefon Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima Kontakt osoba: DIREKTOR Kontakt telefon: 063 397 410 Kontakt email: ****@*****.***

OLD TRACK D.O.O.

Sarajevo
prije 3 dana

Kreditni službenik (m/ž)

 ...kategorije, da poznaju Microsoft Office aplikacije, poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima u mikrokreditnim ili drugim finansijskim institucijama, kao i svako relevantno iskustvo u prodaji. Konkurs ostaje otvoren do dana 11.06.2023. godine.... 

Mikrokreditno Društvo Mikrofin d.o.o.

Sarajevo
prije 19 dana

Analitičar

 ...planova za rješavanje predmeta ratnih zločina u tužilaštvima; učestvuje u pripremi statističkih izvještaja; vrši analizu finansijskih potreba korisnika Projekta i priprema informaciju o istom za Nadzorno tijelo u cilju davanja preporuka za usvajanje potreba sudova... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre mesec dana

TESAR

~ Tesarski radovi u građevini ili dr.poslovi po nalogu direktora Obavezni uslovi: ~ VKV, KV ili priučeni majstor Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo obavezan uslov Kontakt telefon: 033 660 420 Kontakt email: ****@*****.***

KOLINVEST doo Sarajevo

Sarajevo
prije 22 dana

Voditelj odjela

 ...usvojenih administrativnih i operativnih procedura za međunarodne projekte uključujući ali ne ograničavajući se na izvještaje za finansijske transakcije po projektu, sistem za nabavke i evidentiranje ugovora, priprema analize, vrši procjenu rizika za međunarodne projekte... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Sjekač, Kačilac

 ...radnika broj: P-1328/23 od 10.05.2023.godine u skladu sa Uputstvom o postupku prijema u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, direktor Društva, objavljuje O G L A S za prijem radnika u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic Raspisuje se oglas... 

Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

Konjic
prije 26 dana

RECEPCIONER/KA

 ...Način prijave na oglas: Na kontakt email za prijave Na kontakt telefon Poštom na adresu poslodavca Razgovor sa kandidatima: DA sa izabranim kandidatima Kontakt osoba: Direktor Kontakt telefon: 063 397 410 Kontakt email: ****@*****.***

OLD TRACK D.O.O.

Vogošća
prije 3 dana