...procesa rada i po nalogu neposrednog rukovodioca. 1 2. Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova Referent informatike SSS – opće ili tehničke struke, 1 (jedna) godina na istim ili sličnim poslovima. poslodavca; - Obavlja poslove vezane... 

J.P. Komunalno d.o.o. Mostar

Mostar
prije 15 dana