Viši referent - matičar ...

 ...ili ekonomska škola, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru (sve korisničke aplikacije u službi: WORD, EMAIL, Internet, primjena i korištenje AV zaštite), 10 mjeseci radnog staža. Pozicija 4: -SSS-V/III-KV stepen vatrogasnog, mašinskog, građevinskog... 

Općina Jablanica

Jablanica
pre 2 meseci

Blagajnik

 ...stariji od 18 godina; Kandidati su dužni dostaviti: vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (preuzeti obrazac sa službene Internet stranice Društva: ), životopis sa adresom i kontakt telefonom, ovjerenu presliku diplome ili svjedodžbe o stečenoj školskoj... 

JP Mostar Parking

Mostar
pre 2 meseci

Upravitelj Šumarije Mostar ...

 ...od dana objave Oglasa na Oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje i dnevnim novinama. Puni tekst Javnog oglasa biti će objavljen na internet stranici J.P. ŠGD „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar. Prijava na Oglas s traženom dokumentacijom može se dostaviti osobno... 

„Šume Hercegovačko-neretvanske

Mostar
prije 18 dana

Stručni saradnik za informisanje

 ...konferencijama za štampu daje izjave u ime ministra finansija; ostvaruje kontakte sa medijima i drugim subjektima radi funkcionisanja interne i eksterne komunikacije; obavještava javnost o aktivnostima Ministarstva; radi na ažuriranju i unapređenju web stranice; arhivira... 

Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Monitoring, Evaluation, Accountability & Learning (MEAL) Coordinator

 ...implementation. Conduct project data analysis and prepare regular concise reports for project director and project team. Ensure that internal indicator tracking systems are regularly updated and provide reliable data on project progress. Ensure that good quality data... 

People In Need

Mostar
prije 6 dana

Viši referent-tajnica, Viši referent za administrativne poslove

 ...tehničke i administrativne poslove za potrebe ministra i Tajnika ministarstva -vodi brigu o dokumentima i aktima koji su upisani u internu dostavnu knjigu ministra i Tajnika Ministarstva -obavlja potrebne operativne-tehničke poslove -vodi evidenciju njihovih... 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K

Mostar
pre mesec dana

Dramska glumica II. Grupe, Inspicijent ...

 ...prima i uplaćuje prihod od prodanih ulaznica usklađuje otvorene stavke s dobavljačima vrši prijavu i odjavu radnika vodi interne evidencije po nalogu voditelja odjela izrađuje izvještaje iz domene ovoga radnog mjesta priprema dokumentaciju i koordinira aktivnosti... 

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Mostar
prije 26 dana

Referent za podršku korisnicima sustava, Stručni suradnik za šumske krađe i štete ...

 ...od dana objave Oglasa na Oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje i dnevnim novinama. Puni tekst Javnog oglasa biti će objavljen na internet stranici J.P. ŠGD „Šume Hercegovačko-neretvanske" d.o.o. Mostar. Prijava na Oglas s traženom dokumentacijom može se dostaviti osobno... 

Javno poduzeće šumsko gospodarsko društvo „Šume Hercegovačko...

Mostar
prije 2 dana