Rezultati pretrage: 18 oglasa za posao

oglas 5

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 3 dana
oglas 3

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 3 dana
 ...Postupak izbora  kandidata provest će Povjerenstvo za izbor  volontera. Postupak izbora kandidata koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog poziva i čije prijave su kompletne, pravovremene i uredne podliježe provjeri znanja koju određuje i provodi Povjerenstvo za izbor... 

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja ...

Mostar
prije 9 dana
 ...stalni radni odnos nakon 3 mjeseca probnog rada ~ osiguran smjestaj  ODGOVORNOSTI:  Spremanje i čišćenje gostinjskih soba i javnih prostorija  Briga o urednosti i čistoći te higijeni hotela   Prijava tehničkih kvarova u sobi  Profesionalan odnos prema... 

Hotel Nova d.o.o. Neum

Neum
prije 16 sata
 ...knjige rođenih, original ili ovjerena preslika uvjerenja o državljanstvu (datum izdavanja ne stariji od 6 mjeseci od dana objave Javnog natječaja), original ili ovjerena preslika potvrde o prebivalištu – CIPS (datum izdavanja ne stariji od 6 mjeseci od dana objave... 

JP Mostar Parking d.o.o.

Mostar
prije 3 dana
 ...adresu: Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića Čitluk Stjepana Radića br. 7 88 260  Č i t l u k s naznakom „ prijava za Javni natječaj – ne otvarati“ Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode... 

Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića Čitluk

Čitluk
prije 3 dana
 ...knjige rođenih, original ili ovjerena preslika uvjerenja o državljanstvu (datum izdavanja ne stariji od 6 mjeseci od dana objave Javnog natječaja), original ili ovjerena preslika potvrde o prebivalištu – CIPS (datum izdavanja ne stariji od 6 mjeseci od dana objave... 

JP Mostar Parking d.o.o.

Mostar
prije 3 dana
 ...smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri. Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja. Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru . Nepotpune, nepravodobne i... 

Sveučilište u Mostaru

Široki Brijeg
prije 2 dana
 ...traženih konkursom.   V PODNOŠENJE PRIJAVA Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od posljednjeg dana objave u sredstvima javnog informisanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom... 

Turistička Zajednica Grada Mostara

Mostar
prije 20 sata
 ...Bosne i Hercegovine, objavljuje J A V N I   O G L A S za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto: ~ Stručni saradnik - kontrolor, Odjel za nadzor zaštite korisnika... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 2 dana
 ...br. 70/24), sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (Narodne novine HNŽ...  ...kao dokazima statusa branitelja ili člana njihove obitelji. Javni natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. S kandidatom... 

Dom zdravlja Neum

Neum
prije 8 dana
 ...odjelu opće/obiteljske medicine. Potrebna dokumentacija uz prijavu: ~ uredno popunjena prijava (na obrascu koji je sastavni dio javnog oglasa), ~ uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci), ~ uvjerenje iz matične knjige rođenih, ~ potvrda... 

Dom zdravlja Čitluk

Čitluk
prije 14 dana
 ...namještenika u organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH, kako slijedi: Integralni dio teksta na slijedećem linku: Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima „Večernji list“, „Oslobođenje“ i „Dnevni list“.... 

Porezna uprava Federacije BiH

Mostar
prije 8 dana
 ...30-3294/24, a sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBIH ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/19 i 9/21...  ...brojeve istih. U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova,... 

SKB Mostar

Mostar
prije 8 dana
 ...odgovarajući dokaz o ovom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva. Probni rad nije predviđen. Rok za podnošenje prijava na javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana njegove posljednje objave. Javni oglas se objavljuje u dnevnom tisku „Večernji list“, na... 

Agencija za vodno područje Jadranskog mora

Mostar
prije 8 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...ostvaruju korisnici prava koji imaju prijavljeno prebivalište u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, najmanje pet godina prije objave javnog oglasa na koji se prijavljuje, a u skladu sa čl. 3. st. 4. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 20 sata
 ...izvršitelj Opis posla: Tehnološkoi/ili poslovno poznavanje područja, pravilnika i tehnologije rasvjete (javna rasvjeta, rasvjeta prometnica, LED konstrukcija javne rasvjete i rasvjete sportskih terena, opća rasvjeta objekata, napajanje i upravljanje rasvjetom, itd...)... 

„IC LED RASVJETA“ d.o.o. Mostar

Mostar
prije 24 dana
 ...telefon. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, . Natječaj je... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 4 dana