Javni oglasi posao

1-20 od 49 rezultati

Javni oglasi  -  Prijedor
1 izvršilac na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja,završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom. Pored...
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Šekovići
 ...suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. (1)Uz prijavu(potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to: 1) da... 
prije 9 sata
Javni oglasi  -  Prijedor
 ...zasnivanja radnog odnosa. Uz prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu... 
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Kozarska Dubica (opština)
 ...prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati ,uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka... 
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Bijeljina
4 časa redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme Za navedeno radno mjesto pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik...
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Prijedor
na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine, za lice bez iskustva - pripravnik, 4 časa sedmično Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ili lice koje ima manje od godinu dana...
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Banja Luka
1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme zbog zamjene odsutnog radnika do njegovog povratka, puna norma. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike...
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Banja Luka
1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2018. godine, nepuna norma (4 časa), lice bez iskustva-pripravnik. Kandidat pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove...
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Berkovići
 ...Predmet Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole ‘’NJegoš’’ Berkovići. II Mandat Direktor JU Osnovne škole ‘’NJegoš“ Berkovići se imenuje na period od 4 (četiri) godine. Mandat iz prethodne alineje se računa od... 
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Derventa
 ...odnos u srednjoj školi. 3. Potrebna dokumentacija Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to: Uvjerenje o državljanstu, Izvod iz matične knjige rođenih ,... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Čajniče
lice sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom, 6 časa sedmične norme, za rad u PO u Boškovićima, (ponedeljak-četvrtak) na određeno vrijeme do kraja školske 2017/18. godine - 1 izvršilac Uz prijavu je potrebno dostaviti dokumente...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Doboj
sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,puno radno vrijeme 1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su: ~ da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,ne starijem od 6 mjeseci...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Kneževo (opština)
2 časa - na određeno vrijeme - pripravnik Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 3.Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika,...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Ribnik (opština)
2 časa, na određeno radno vrijeme do 30.6.2018. godine; Za navedena radna mjesta, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16) kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Zvornik
za period od četiri (4) godine Za direktora škole može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji: 1. Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent; 2. Ima najmanje pet godina radnog...
prije 8 dana
Javni oglasi  -  Zvornik
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnikl Republike Srpske 44/17) i Pravilnikom o...
prije 9 sata
Javni oglasi  -  Kneževo (opština)
sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu) u PŠ „Bregovi Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, (Sl.glasnik RS,broj: 1/16), uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju...
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Doboj
1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskg bolovanja ( najduže do 31.12.2018.godine.) u područnoj školi Bušletić -pripravnik U skladu sa članom 103,104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.Glasnik RS broj 44/17) uz prijavu...
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Teslić
 ...preporučeno na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić“ ul. Karađorđeva bb 74 270 Teslić sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas... 
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Vukosavlje (opština)
Na određeno vrijeme , do kraja školske 2017/18.godine , a najkasnije do 31.8.2018.godine, potreban nastavnik sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, za sljedeći nastavni predmet: NJemački jezik 2 časa sedmično (1 izvršilac), Opšti...
prije 1 dan
123