Javni oglasi posao

1-20 od 27 rezultati

Javni oglasi  -  Prijedor

 ...škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole. Mandat Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić’’ Kozarska Dubica se bira na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor ministru... 
prije 1 sat

Javni oglasi  -  Banja Luka

 ...poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU SŠC « Vuk Karadžić « Lopare, Dositeja Obradovića bb, 75240 Lopare sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole“ /NE OTVARATI/. Rok za podnošenje prijava je petnaest ( 15 ) dana od dana objavljivanja... 
prije 1 dan

Javni oglasi  -  Banja Luka

 ...za rad u republičkim organima uprave. Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju. Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati... 
prije 1 dan

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...Sarajevo, broj: 33/17). Kandidati uz prijavu na konkurs dostavljaju: biografiju (CV) i spisak umjetničkih radova, popis programa javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor, uz... 
prije 9 dana

Javni oglasi  -  Novi Travnik

 ...vodosnabdijevanja, odvođenja i prerade otpadnih voda, prikupljanja i odlaganja krutog otpada, sanacije divljih deponija, održavanja javne čistoće, grobalja, lokalnih puteva i mostova, ulične rasvjete, javnih parkirališta i parkova i druge komunalne infrastrukture, analizira... 
prije 2 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...ili na web stranici Agencije: . Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati... 
prije 3 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...Kulovića 7 ili na web stranici Agencije . Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu... 
prije 8 dana

Javni oglasi  -  Doboj

 ...odnos u srednjoj školi. Potrebna dokumentacija Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to: Uvjerenje o državljanstu, Izvod iz matične knjige rođenih ,... 
prije 1 sat

Javni oglasi  -  Ilidža

 ...Kulovića 7 ili na web stranici Agencije . Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerene kopije), na propisanom Obrascu... 
prije 6 dana

Javni oglasi  -  Ilidža

 ...Kulovića 7 ili na web stranici Agencije . Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerene kopije), na propisanom Obrascu... 
prije 6 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...Kulovića 7. ili na web stranici Agencije . Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom... 
prije 7 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...Kulovića 7. ili na web stranici Agencije . Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom... 
prije 7 dana

Javni oglasi  -  Banja Luka

 ...za rad u republičkim organima uprave. Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju. Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati... 
prije 10 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

Lokacija: Istočno Sarajevo Broj izvršilaca : 1 Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo 1.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Šumarstvo OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ~ Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne...
prije 1 sat

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom. Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz... 
prije 2 dana

Javni oglasi  -  Tešanj

 ...učestvuje u pripremi programa za rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju saobraćajne, energetske, komunalne i druge infrastrukture, prati javne pozive i fondove razvojnih projekata u svrhu izrade aplikacija za realizaciju projekata lokalne uprave, koordinira rad na... 
prije 2 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

Lokacija : Sarajevo Broj izvršilaca : 1 OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ~ Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju. Uz prijavu...
prije 1 sat

Javni oglasi  -  Goražde

 ...Kulovića 7. ili na web stranici Agencije . Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, (original ili ovjerene kopije) na propisanom... 
prije 1 dan

Javni oglasi  -  Foča

 ...unapređenje stanja u ovoj oblasti; vodi postupke iz komunalne oblasti u vezi funkcionisanja gradskog i seoskih vodovoda, kanalizacije, javne čistoće i javne rasvjete; vodi postupak izdavanja vodnih akata iz nadležnosti općine; vrši poslove iz oblasti izgradnje,... 
prije 10 dana

Javni oglasi  -  Foča

 ...Kulovića 7. ili na web stranici Agencije . ~ Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, (original ili ovjerene kopije) na propisanom... 
prije 10 dana
12