Javni oglasi posao

1-20 od 52 rezultati

Javni oglasi  -  Banja Luka

 ...se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa. Prilikom prijave na interni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:... 
prije 5 dana

Javni oglasi  -  Prijedor

 ...ispunila uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su: 1.da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, 2.da je punoljetan, a to se dokazuje... 
prije 7 dana

Javni oglasi  -  Prijedor

 ...Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su : (1) Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:  1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,  2) da je... 
prije 7 dana

Javni oglasi  -  Goražde

 ...ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom... 
prije 7 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...8/06 i 4/12), a na zahtjev  Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Agencija za državnu službu Federacije BiH,  objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja 6 / 1094 01.Pomoćnik ministra... 
prije 7 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...odnos u osnovnoj školi (,,Službeni glasnik RS, broj:74/2018“). Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni Konkurs) sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju za opšte uslove koje... 
prije 7 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske,broj:42/16). Uz prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti: 1. uvjerenje o državljanstvu; 2.... 
prije 7 dana

Javni oglasi  -  Tuzla

 ...kantona, broj: 6/06, 11/07,16/11i 14/16), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e   JAVNI KONKURS - OGLAS  za prijem kandidata u čin “policajac” u Upravi policije MUP-a TK  1. U ČINU POLICAJCA : kao prvi nivo... 
prije 9 dana

Javni oglasi  -  Trebinje

 ...stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. Posao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.... 
prije 13 dana

Javni oglasi  -  Mrkonjić Grad

 ...izdato od nadležne ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa. Komisija za prijem radnika će pisanim putem obavijestiti... 
prije 3 sata

Javni oglasi  -  Ilijaš

 ...službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs, f) da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane... 
prije 2 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su: 1)da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se  dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, 2)da... 
prije 6 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su: 1)da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se  dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, 2)da... 
prije 6 dana

Javni oglasi  -  Kakanj

 ...službu  Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničkodobojskog  kantona, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona 5 / 704 -... 
prije 6 dana

Javni oglasi  -  Berkovići

 ...stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. Posao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.... 
prije 6 dana

Javni oglasi  -  Zvornik

 ...stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. Posao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.... 
prije 7 dana

Javni oglasi  -  Banja Luka

 ...stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. Posao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.... 
prije 7 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 ...67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove 6 / 1093 Radna mjesta:... 
prije 7 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

 .../12). Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su: 1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, 2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz... 
prije 7 dana

Javni oglasi  -  Bijeljina

 ...stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. Posao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.... 
prije 7 dana
123