Javni oglasi posao

1-20 od 52 rezultati

Javni oglasi  -  Laktaši
1 izvršilac na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom -položen stručni ispit Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, 1/16), uslove propisane članom 105 stav 1. Zakona o Osnovnom vaspitanju...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Banja Luka
 ...ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su: 1.da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu; 2.da je... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Banja Luka
 ...položen vozački ispit „B" kategorije. V Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju. Javno testiranje podrazumjeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati... 
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Banja Luka
 ...I – Predmet Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola’‘Jovan Dučić’’ Zalužani raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola’‘Jovan Dučić’’ Zalužani. II - Opis poslova Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Banja Luka
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove: VSS- završen pravni fakultet- VII stepen stručne spreme najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Bijeljina
 ...da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa, 6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH 7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Banja Luka
 ...I Predmet: Školski odbor raspisuje Javni konkurs za izbor direktora JU Gimnazije Banjaluka II Mandat: 1.Imenovanje se vrši na period od četiri (4) godine i po isteku mandata može biti ponovo izabran na još jedan mandat u istoj školi. 2.Nakon izbora direktor... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...završen ekonomski fakultet, najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja diplome, certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog ministarstva finansija, da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12.... 
prije 4 dana
Javni oglasi  -  Banja Luka
 ...dostaviti putem pošte na adresu: „OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANJALUKA“ ul.Gundulićeva br.108 Banjaluka sa naznakom: “Prijava na javni oglas-NE OTVARAJ“, ili neposredno u sud (kancelarija broj 2 / I sprat) Konkurs je objavljen na portalu zavoda za zapošljavanje... 
prije 8 dana
Javni oglasi  -  Bileća
 ...) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kome nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog kokursa, d) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 43. do 47 . Zakona o službenicima i namještenicima u organima... 
prije 8 dana
Javni oglasi  -  Donji Žabar (opština)
 ...stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. Posao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.... 
prije 9 dana
Javni oglasi  -  Banja Luka
 ...OPIS RADNOG MJESTA I – Predmet Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole ‘’Vuk Stefanović Karadžić’’ Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Vuk Stefanović Karadžić’’ Banja Luka. II - Opis poslova Direktor... 
prije 9 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs, f) da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane... 
prije 9 dana
Javni oglasi  -  Travnik
 ...Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom... 
prije 10 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
UNIVERZITET U SARAJEVU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava S A R A J E V O Na osnovu čl. 29. i 31. stav (1) tačka d) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/...
prije 11 dan
Javni oglasi  -  Doboj
 ...uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima. Potrebna dokumentacija: Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci: Uvjerenje o državljanstu... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Zenica
 ...Kanton Goražde ili na web stranici Agencije 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom... 
prije 3 dana
Javni oglasi  -  Banja Luka
 ...stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. Posao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.... 
prije 8 dana
Javni oglasi  -  Trebinje
 ...intervjua sa kandidatima. ROK I ADRESA DOSTAVE: Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“. Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Okružnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na... 
prije 8 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...te blisko komunicira sa državnim, entitetskim i kantonalnim zvaničnicima zaduženim za provođenje IKT strategije u drugim oblastima javne uprave; koordinira aktivnosti između IKT Odjela i IKT osoblja u pravosudnim institucijama, te ih obavještava o planovima u vezi sa administracijom... 
prije 3 dana
123