Kreditni službenik posao

49 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Kreditni službenik (m/ž)

 ...(„Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br(***) ***-****Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Mostar
prije 8 dana

Kreditni službenik

 ...SUNRISE, raspisuje OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ~ Kreditni službenik – KS (m/ž) – 1 izvršilac (Konjic) Želite li biti dio...  ...platu Mogućnost poslovnog napredovanja Korištenje službenog vozila i sredstava komunikacije Uslovi za prijavu: Najmanje... 

Mikrokreditna fondacija SUNRISE

Konjic
prije 13 dana

Kreditni službenik

 ...O G L A S za prijem u radni odnos na poziciji ~ Kreditni službenik – 1 izvršilac Mostar:  Opština Mostar, mjesne zajednice...  ...profesionalnih referenci kod bivših poslodavaca, tražiti podatke iz službenih evidencija nadležnih državnih organa, te nakon okončanja... 

Partner MKF

Mostar
prije 7 dana

KANCELARIJSKI SLUŽBENIK

Kontakt sa kupcima Izdavanje faktura  Priprema ponuda Obavezni uslovi: VŠS/VSS  Osoba treba biti prijavljena na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje KS prije 15.03.2021.  Engleski jezik -aktivno Poznavanje rada na računaru Dodatni uslovi...

Filt d.o.o.

Sarajevo
prije 6 dana

Bankarski službenik - Travnik, Jajce

 ...tima prijavite se za poziciju: Tip radnog mjesta: Bankarski službenik Organizacioni dio: Podružnica/Filijala za stanovništvo Zenica...  ...poslovi i aktivnosti vezani za kartične proizvode stanovništva ~Kreditni poslovi ~Usluge savremenog bankarstva  (internet, elektronsko... 

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH

Travnik
prije 27 dana

Direktor škole

 ...Oslobođenje, 26.07.2021. Na osnovu čl. 29. Zakona o ustanovama (''Službeni list RBiH'',broj(***) ***-****i 6/97) člana  97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a (''Sl.novine HNK-a'', broj(***) ***-****i 7/16) , člana 85. tač.7., čl. 87. i... 

JU Osnovna škola 'Blagaj'

Mostar
prije 9 dana

Šef odjeljenja računovodstva

 ...BijeljinaBroj(***) ***-****Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 63/18) i člana 29. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kazneno-... 

Kazneno-popravni zavod Bijeljina

Bijeljina
prije 14 dana

DOKTOR SPECIJALISTA OBITELJSKE MEDICINE

 ...stacionarno liječenje i rehabilitaciju, –          vrši medicinsku obradu radi upućivanja na IK, –          daje stručna mišljenja na službene zahtjeve u slučaju određenih bolesti i povreda, –          provodi mjere prevencije i zdravstvenog prosvjećivanja, –... 

J.U. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUPA KS

Sarajevo
prije 9 dana

Sekretar Pravobranilaštva

 ...potrebe Pravobranilaštva; vodi evidenciju knjiga, časopisa, zakona, službenih glasila i drugih publikacija u biblioteci Pravobranilaštva;...  ...; tri godine radnog iskustva. Status: Rukovodeći državni službenik – šef osnovne organizacione jedinice. Pripadajuća osnovna neto... 

Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 19 dana

Sekretar škole Sokolac

Novi
OPIS RADNOG MJESTAJU SŠC ,,VASILIJE OSTROŠKI”SOKOLACNa osnovu Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18) i člana 106., člana 108. i člana 124. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 41... 

JU Srednjoškolski centar „Vasilije Ostroški“ Sokolac

Sokolac (opština)
prije 7 sata

Šef Odjeljenja za podršku

 ...nadležnosti Odjeljenja. Zadužen je za nadziranje upotrebe i korištenja službenih specijalizovanih vozila Agencije, te provođenje odredbi...  ...jezika; poznavanje rada na računaru. Status: državni službenik – šef unutrašnje organizacione jedinice. Pripadajuća osnovna... 

Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i Her...

Sarajevo
prije 5 dana

Stručni saradnik

 ...upravni ispit; poznavanje rada na računaru. Status: Državni službenik – stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95...  ...skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br(***) ***-****i 56/19) - (u daljem tekstu... 

Ured predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 13 dana

Vojnik

 ...Večernji list, 09.07.2021. Na osnovu člana 10. i 136. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik BiH", br(***) ***-****i 38/18) i člana 12. stav (1) Pravilnika o prijemu u vojnu službu, broj(***) ***-****... 

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Čapljina
prije 26 dana

Ekološki inspektor Srbac

 ...OPŠTINE Broj(***) ***-****Na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave... 

Opština Srbac

Srbac
prije 14 dana

Nastavnik prakse iz oblasti elektrotehnike Bijeljina

Novi
 ...-mail: ****@*****.***Broj: 1891/21Na osnovu člana 106. i 132.stav (3) tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) direktor Škole r a s p i s u j eK O N K U R Sza popunu upražnjenog radnog... 

JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“, Bijeljina

Bijeljina
prije 7 sata

Prijem 7 radnika KPZ Foča

Novi
 ...kandidata u skladu sa Uputstvom o kriterijumima za provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata za prijem u Službu obezbjeđenja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 62/19).Ugovor o pripravničkom radu za radno mjesto pod rednim brojem 7. zaključuje se u trajanju do... 

KPZ Foča

Foča
prije 8 sata

Prodajni savjetnik za prodaju osiguranja Banja Luka

 ...700 KM neto + provizija , kvartalne bonuse, regres, božićnicu, radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 08 do 16 časova, službeni telefon, za rad na terenu koristi se službeni automobil, kontinuiranu obuku. Prijave sa biografijom za  posao Prodajni... 

Agencija Spektar

Banja Luka
prije 5 dana

Terenski komercijalista

 ...Motivirajući obračun plaće u ovisnosti od realizacije ciljeva Kvalitetno uvođenje u posao i stalnu edukaciju za ispunjenje ciljeva Službeni telefon Nakon zadovoljenog probnog rada ,službeno auto za rad na terenu Ako volite ovaj posao i uživate u njemu onda nam... 

„Matan“ d.o.o. Grude

Grude
prije 28 dana

Doktor medicine specijaliste pedijatrije Pale

Novi
OPIS RADNOG MJESTAJZU Dom zdravlja „Pale“Svetosavska 18.Na osnovu člana 1. stav (2) i člana 26. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u JZU Dom zdravlja “Pale... 

JZU Dom zdravlja „Pale“

Pale (opština)
prije 7 sata

Diplomirani inženjer elektrotehnike Gradiška

Novi
 ...MJESTAJU TEHNIČKA ŠKOLA78400 GRADIŠKAKosovke djevojke broj 18Na osnovu člana 107. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ br.41/18, 35/20. i 92/20), člana 14. i 20. stav 2. Pravilnika o 40-časovnoj radnoj nedjelji nastavnika... 

JU Tehnička škola Gradiška

Bosanska Gradiška
prije 9 sata