Kreditni službenik posao Tuzlanski kanton

1-15 od 15 rezultati

MF Banka a.d.  -  Živinice
 ...posla a u skladu sa predviđenim planom poslovanja za 2017. godinu, raspisuje se: KONKURS za prijem na radno mjesto kreditni službenik u : Poslovnici Živinice - 1 izvršilac Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati koji... 
prije 9 dana
MF Banka a.d  -  Živinice
 ...MF Banka a.d Banja Luka, oglašava poziciju za:       KREDITNI SLUŽBENIK (M/Ž)       Uslovi: minimalno VŠS ili VSS ekonomskog smjera, dobro poznavanje lokalne sredine i tržišta, prethodno radno iskustvo u bankarskom sektoru posebno u  kreditiranju... 
prije 9 dana
Tuzla
 ...Mikrokreditna fondacija “Prizma”-U stečaju, raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na sljedeću poziciju:kreditni analitičar-1 izvršilac. Uslovi: SSS ili VSS Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Vozačka dozvola Mjesto zaposlenja... 
pre 2 meseci
Javni oglasi  -  Doboj-Istok (opština)
 ...načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17). Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15... 
prije 1 dan
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Doboj-Istok (opština)
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Doboj Istok, objavljuje JAVNI KONKURS... 
prije 3 dana
Tuzla
 ...raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na sljedeće pozicije: 1. Rukovodioc turističke agencije ( 1 izvršilac ) 2. Službenik u turističkoj agenciji ( 2 izvršioca ) Uslovi: -SSS -Poznavanje rada na računaru -Starosna dob do 30 god. -Poznavanje jednog... 
prije 17 dana
Javni oglasi  -  Tuzla
 ...načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fedracije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08, 27/14, 69/17). Prijavu, sa tražnim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15... 
prije 5 dana
Tuzla
 ...Datum: 04.12.2017. U skladu sa članom 17. stav 1. tačka. 1 .i 2. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:„ Zakon o VSTV BiH“), kao i članom 4. stav 2. Zakona o platama i... 
prije 8 dana
Agencija za državnu službu FBiH  -  Tuzlanski kanton
 ...Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta... 
prije 12 dana
Tuzla
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 6/06, 11/07,16/11 i 14/16), Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e... 
prije 24 dana
Tuzla
 ...Uslovi za izbor u naučno-nastavna/umjetničko nastvana i saradnička zvanja utvrđeni su članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17) i Statutom Univerziteta u Tuzli broj: 03-730-1/17 od 03.02.2017.... 
prije 3 dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzlanski kanton
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS... 
prije 14 dana
Tuzla
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 72 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 07/16, 10/16 i 5/17), člana 81 stav 2 Statuta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, i odluka Senata broj: 186-3/2017... 
pre mesec dana
Tuzla
 ...kojom dokazuju pripadnost boračkoj populaciji, vezano za član 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica ("Službene novine TK", broj: 5/12 i 5/14), i to uvjerenje službe za zapošljavanje da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba i potvrda o pripadnosti... 
pre mesec dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture... 
pre mesec dana