Kreditni službenik posao Tuzlanski kanton

1-5 od 5 rezultati

Tuzla

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 7/17), a u skladu sa odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog suda u Tuzli broj: 003-0-Su- 16-000 163, predsjednik... 
prije 5 dana

Javni oglasi  -  Tuzla

 ...uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK”, br: 10/18). Prijavu, sa tražnim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u ”... 
prije 4 dana

Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzla

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17 i 10/18), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog... 
prije 9 dana

Lukavac

 ...Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 49/05) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave Federacije BiH broj :03... 
prije 2 dana

Lukavac

 ...Zakona o VSTV BiH“), te članom 4. Stavak 2. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH , br.72/05, 22/09 i 55/13), Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće (u daljem tekstu „Vijeće“) O b j a v l j u j... 
prije 5 dana