Ljudski potencijali posao Tuzlanski kanton

1-4 od 4 rezultati

Javni oglasi  -  Živinice
OPIS RADNOG MJESTA I.Na određeno vrijeme od 22.01. 2018. godine do 30.06.2018. godine sa radnim iskustvom najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom: 1 izvršilac. OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pored opštih uslova predviđenih...
prije 8 dana
Agencija za državnu službu FBiH  -  Tuzlanski kanton
 ...Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH, ODJELJENJE ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBUKU I FINANSIJSKE POSLOVE ulica Kulovića broj 7 71000 SARAJEVO sa naznakom „Javni konkurs za popunu... 
prije 10 dana
Mreža za izgradnju mira  -  Tuzla
 ...novim mogućnostima za obrazovanje i zapošljavanje. Glavne odgovornosti koordinatora programa su: Koordinirati materijalnim i ljudskim resursima kako bi se kvalitetno implementirale aktivnosti programa i vezanih projekata u skladu sa godišnjim planovima Fondacije i... 
pre mesec dana
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Tuzlanski kanton
 ...novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH, ODJELJENJE ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBUKU I FINANSIJSKE POSLOVE ulica Kulovića broj 7 71000 SARAJEVO sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnih... 
prije 12 dana