56 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

DIGITALNI MARKETING

~ Pružanje usluga digitalnog marketinga Obavezni uslovi: ~ SSS Kontakt telefon: 062 089 749; 061 050 261 Kontakt email: ****@*****.***

"ADVISION NETWORK" d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
prije 8 dana

Referent u marketingu

 ...Mostar, 04.05.2023. „Elite Media“ d.o.o. Mostar, raspisuje N A T J E Č A J za slijedeće radno mjesto ~ Referent u marketingu - 1 izvršitelj Opis posla: Komunikacija s klijentima Prodaja usluga Kreiranje ponuda Uvjeti: SSS/VŠS/VSS... 

„Elite Media“ d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za informisanje

Opis poslova: priprema materijale koji su od značaja za redovnu administraciju web stranice Generalnog sekretarijata; prikuplja, sređuje i obrađuje podatke u odgovarajućoj oblasti i informira javnost o radu Generalnog sekretarijata, stanju u toj oblasti i mjerama koje ...

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 11 dan

Stručni suradnik za poslove marketinga i komercijale (m/ž)

 ...ekonomskog usmjerenja, , Poželjno iskustvo na poslovima prodaje i marketinga Napredna razina znanja rada na računaru (MS office paket),...  ..., organiziranje, monitoring realizacije komercijalnih i marketing aktivnosti i planova prodaje, Evidentiranje, praćenje i analiza... 

PROGRESSIMOS OBRT Mostar

Mostar
prije 28 dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

Opis poslova: Vrši izradu normativnih akata, izvješća, programa i slično; vrši poslove vezane za radne odnose u pravobraniteljstvu; prati sudsku tužiteljsku praksu; koordinira radom sa strankama; pomaže pravobranitelju u proučavanju predmeta, proučavanju pravnih pitanja...

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 27 dana

Stručni saradnik ,,,

Opis poslova: Vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Odsjeka, kao što su prijem, sređivanje, obrada i čuvanje prepiske, dokumentacije i arhive; prikuplja podatke za izradu mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja i planova za potrebe Odsjeka; vodi evidencije...

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 29 dana

Stručni saradnik za prodaju i nabavu (m/ž)

 ...engleskog jezika; Sklonost ka radu u timu i dinamičnom okruženju. Prijave možete slati putem email-a na: ****@*****.*** sa naznakom „Prijava za poziciju Stručni Saradnik Za Prodaju I Nabavu " ili nas kontaktirajte na broj:  +387 61 976 713... 

ManpowerGroup BiH

Vogošća
prije 13 dana

Glavni knjigovođa, Stručni saradnik

 ...radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ili javni ispit; poznavanje rada na računaru. Status: Državni službenik – stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata : 1.230,50 KM Broj izvršilaca:  jedan (1) Mjesto rada: Sarajevo Napomene za... 

Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik (administrativni radnik u skladištu) m/ž

Banja Luka Uslovi: izvođenje stručnih administrativnih poslova s područja rada skladišta, samostalno obavljanje skladišnih poslova prema nalozima i zaduženjima, zaprimanje i izdavanje naloga ulaza i izlaza robe, na temelju dostavnica ili drugih dokumenata...

Intereuropa Robno Transportni Centar

Banja Luka
prije 4 dana

Stručni saradnik za saradnju, Stručni saradnik-analitičar ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Stručni saradnik za kadrovske poslove  i statusna pitanja pomaže i učestvuje u poslovima koji se odnose na kadrovske pitanja, daje stručna mišljenja i izrađuje prijedloge akata iz oblasti radnih odnosa, odnosno radno – pravnog statusa svakog... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni/a saradnik/ca u programu jačanja porodica

 ...staranje svojih porodica, omogući da nastave život sa svojim roditeljima.   Direktno radeći sa porodicama i zajednicama, stručni/a saradnik/ca u programu jačanja porodica im pomaže da ojačaju svoje snage i efikasno brinu i zaštite svoju djecu. Stručni/a saradnik/ca u... 

SOS-Kinderdorf International

Sarajevo
prije 16 sata

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

 ...državne službe u Sarajevu ul. Branilaca Sarajeva br. 15. ili na web stranici Agencije: ). 3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove nameštenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz priavu na javni... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci

Saradnik za strateško planiranje i rad sa ugroženim kategorijama

Opis poslova: Pruža podršku u implementaciji aktivnosti koje se odnose na položaj ugroženih kategorija kao osoba koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima; prati implementaciju standarda koji se odnose na ugrožene kategorije definisane u Strategiji za postupanje sa osobama...

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 22 dana

Mlađi stručni saradnik za zaštitu okoliša ...

opis poslova: prati i primjenjuje propise iz djelokruga svog posla, učestvuje u izradi plana nabavki stalnih sredstava, HTZ opreme, sitnog inventara i auto-guma, priprema dokumentaciju za knjiženje i unosi u bazu podataka stalna sredstava, sitni inventar, auto-...

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik za poslove socijalne skrbi - socijalni radnik

Opis poslova: inicira i sudjeluje u postupku za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, te sudjeluje u donošenju timskih odluka; poduzimanje mjera u svrhu ostvarivanja prava na zaštitu djece i odraslih izvan vlastite porodice; priprema korisnika za smještaj u ustanovu...

Općina Ravno

Ravno
prije 6 dana

Stručni saradnik za nabavke

 ...odnos na neodređeno vrijeme u JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo s probnim radom od tri mjeseca 1. Odjel za nabavke - Stručni saradnik za nabavke-1 (jedan) izvršilac Uslovi: VSS (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za tarifu, Stručni saradnik za energetiku ...

 ...ispit; poznavanje engleskog jezika ili drugog stranog jezika; poznavanje rada na računaru. Status:  državni  službenik – stručni saradnik   Pripadajuća osnovna neto plata: 1.230,50 KM Broj izvršilaca: jedan (1) Mjesto rada: Sarajevo Napomene za kandidate:... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za zaštitu cesta

 ...mjeseca 1. Sektor za upravljanje i zaštitu cesta, informacione sisteme i sigurnost prometa – Odjeljenje zaštite cesta ~ Stručni saradnik za zaštitu cesta - 1 (jedan) izvršilac Uslovi: ~ VSS (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili... 

JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara .....

Opis poslova: Koristi informatičku bazu podataka – softwer za CMS za otpremanje pismena , učestvuje u izradi redovnih ststističkih izvještaja za potrebe suda i drugih institucija , obavlja fizičko dostavljanje prema sudijama, vraćanje predmeta u pisarnu kao i vođenje svih...

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Referent specijalist - upisničar, Stručni saradnik za podršku svjedocim...

Opis poslova: Upravlja predmetima upotrebom softvera za TCMS; Koristi informatičku bazu podataka – softver za TCMS prilikom pohranjivanja podataka, ažuriranja podataka u istoj, kontrole kretanja predmeta, arhiviranja spisa i preduzimanja drugih radnji iz okvira svojih ...

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci