...Safet Mujić“ Mostar raspisuje J A V N I   O G L A S za  popunu upražnjenih radnih mjesta 1.NEODREĐENO VRIJEME # Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za opću,abdominalnu i neurohirurgiju - 1 izvršilac 1.2. Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za pedijatriju... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“

Mostar
prije 26 dana
Opis poslova i radnih zadataka: utvrđuje identitet djeteta, osigurava vezu između ljekara i bolesnika, odnosno njegove porodice, vrši poslove sterilizacije i odgovara za sterilnost instrumenata, zavojnog materijala i drugog pribora, pronalazi, otvara i ulaže...

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 5 dana
 ...nepokretne korisnike, obavlja i druge poslove po nalogu glavne sestre, pomoćnika direktora i direktora Centra. 02. obavlja tekuće i...  ...sljedeće posebne uslove: Za poziciju 01: ~ SSS - IV stupanj, medicinska škola (opći smjer), ~1 godina radnog iskustva ostvarenog na... 

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar

Mostar
prije 5 dana
 ...laboratorijsku dijagnostiku, 1 izvršilac 2.ODREĐENO VRIJEME 2.1. Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za pulmologiju-u trajanju od 12 mjeseci, 1...  ...sa svojim zanimanjem i važećim propisima, po nalogu  glavne sestre odjela shodno potrebama. Radno vrijeme: 37,5 sati... 

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...fizike 1 izvršilac (7 časova sedmično) 4. Profesor za predmet Medicinska pedagogija i psihologija 1 izvršilac (4 časa sedmično) 5. Profesor...  ...grupom predmeta;  18. i 19. potrebno zvanje viša medicinska sestra s položenom pedagoškom grupom predmeta;  20. potrebno zvanje... 

Srednja medicinska škola Mostar, USRC “ Mithad Hujdur - Hujk...

Mostar
pre mesec dana
 ...neće se razmatrati. Prijave i dokumentaciju s naznakom „za natječajno povjerenstvo“ dostaviti poštom na adresu: Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar, Franjevačka 18, 8000 Mostar. Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba... 

Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar

Mostar
prije 20 dana
 ...dana od dana okončanja postupka izbora i imenovanja. Prijave na Konkurs slati isključivo putem pošte, na adresu: Srednja medicinska škola Mostar USRC ,,Mithad Hujdur-Hujka" bb 88 108  M o s t a r sa naznakom ,, Prijava na konkurs za izbor i imenovanje... 

Srednja medicinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...aktivnostima; Uslovi: Završen Medicinski, Farmaceutski ,Stomatološki,Veterinarski ili Biološki fakultet ili Viša ili Srednja Medicinska Škola; Poznavanje komunikacionih kanala ; Dobre pregovaračke sposobnosti; Poznavanje engleskog jezika; Aktivan rad na... 

Medico pharm Bijeljina d.o.o.

Mostar
prije 8 dana
 ...prijavio kod poslodavca). II. Pored općih uvjeta  kandidati  moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete: ~ završena srednja medicinska škola - smjer farmaceutski tehničar ~ položen stručni ispit ~ licenca za samostalan rad ~ godinu dana radnog iskustva... 

Gradska ljekarna Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...radiologije na Kliničkom zavodu za radiologiju – 2 izvršitelja # Medicinska sestra/tehničar na Klinikama/Odjelima/Zavodima/Centrima/Službama -...  ...obavlja i druge poslove iz domena svoje stručnosti po nalogu sestre odsjeka, voditelja odsjeka , glavne sestre klinike i... 

SKB Mostar,

Mostar
prije 8 dana
 ...tercijarni nivo zdravstvene zaštite; određuje vrstu i dužinu kućnog liječenja i prati njegovo sprovođenje; propisuje lijekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala; sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja; učestvuje... 

JZU „Dom zdravlja“ Jablanica

Jablanica
prije 29 dana
 ...Šaljite isključivo preslike dokumenata jer prijave ne vraćamo. Prijave slati poštom na adresu: Arox proizvodnja d.o.o. Sestre Silvije Antić br. 6 88 320 Ljubuški s naznakom ''za oglas'' Prijave sa svim potrebnim dokumentima možete slati i na e-mail... 

„Arox proizvodnja“ d.o.o. Ljubuški

Ljubuški
pre 2 meseci