...Oslobođenje, 22.04.2024. Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:112-7/24 od 09.02.2024. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje J A V N I   K O N K U R S... 

Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru

Mostar
prije 3 dana
 ...konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): a. fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), b. dokaz da... 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Mostar
prije 6 sataNovi
 ...POSEBNE BENEFICIJE VAŠEG RADNOG MJESTA Varijabilno nagrađivanje; Fleksibilno radno vrijeme. ŠTA OČEKUJEMO Završen Ekonomski fakultet, VSS; Poznavanje engleskog jezika; Poznavanje MS Office paketa, posebno Excel alata LOKACIJA Radno mjesto pripravnika... 

Unija Smart Accounting d.o.o. Sarajevo

Mostar
prije 3 sataNovi
 ...konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): a. fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), b. dokaz da su... 

Zavod za prostorno uređenje Grada Mostara

Mostar
prije 1 dan
 ...ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet - 3 ( tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS Pozicija 02: - VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno... 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 2 dana
 ...dostavljanja prijave. Potrebni dokumenti: I Ovjerene kopije: - univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); Kandidati su obavezni dostaviti diplomu... 

Agencija za državnu službu BiH

Mostar
prije 12 sata
 ...odgovoran šefu Odsjeka. Posebni uslovi:  VSS-VII stepen stručne spreme veterinarski, poljoprivredni, tehnološki (smjer prehrambeni) fakultet ili fakultet zdravstvenih studija, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa istog fakulteta Bolonjskog sistema... 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 3 dana
 ...i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Čapljini i to: ~ VSS, diplomirani pravnik, VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava... 

Općinski sud u Čapljini

Čapljina
prije 8 dana
 ...zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat – pravnog ili ekonomskog smjera Radno iskustvo: poželjno Osnovne odgovornosti: ~... 

IN d.o.o. Ljubuški

Ljubuški
prije 2 dana
 ...pozicija: 3 Mjesto rada: BiH Vrsta zaposlenja: Na određeno Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Uvjeti Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Vozački ispit: Kategorija B Poželjno radno iskustvo  Poznavanje rada na računalu (AutoCad... 

IN d.o.o. Ljubuški

Ljubuški
prije 3 sataNovi