...popunu upražnjenih radnih mjesta 1.NEODREĐENO VRIJEME # Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za opću,abdominalnu i neurohirurgiju - 1...  ...bolesničkih soba  i radnog prostora, ~ obavlja  i druge medicinske i administrativne poslove u skladu sa pravilima struke  uz... 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“

Mostar
prije 26 dana
 ...rada, poznavanje rada na računaru i informatičke obrade podataka, i radi dnevne i mjesečne izvještaje, vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju, vrši trijažu pacijenata, učestvuje u preventivnom i kurativnom radu sa djecom od 0 do 6 godina, obavezna je... 

J.U. Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
prije 5 dana
 ...Ljekarnička zdravstvena Ustanova BIOPHARM Neum, Neretvanska br. 1, raspisuje natječaj za slijedeća radna mjesta: Farmaceutski tehničar M/Ž,  (1 izvršitelj) Mjesto rada  (Neum ) Obavezno je radno iskustvo od minimalno dvije godine. Očekuje Vas stabilno, pozitivno... 

Ljekarnička zdravstvena ustanova BIOPHARM Neum

Neum
prije 4 dana
 ...ili putem pošte na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo Sa naznakom ''Prijava na javni oglas za radno mjesto 47b. Tehničar - ne otvarati'' ul. Maršala Tita bb 88 104 Mostar Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon... 

BH Telecom Sarajevo

Mostar
pre mesec dana
 ...12.2023. PZU „EUROFARM CENTAR POLIKLINIKA“ Sarajevo, raspisuje O G L A S za slijedeće radno mjesto ~ Laboratorijski tehničar – 1 izvršitelj Opis posla: ~ Uzimanje biološkog materijala; priprema analiza; obrada uzoraka; protokoliranje pacijenata;... 

PZU „EUROFARM CENTAR POLIKLINIKA“ Sarajevo

Međugorje
pre 2 meseci
 ...kadrova, njihovoj želji za ličnim napredovanjem i zadovoljenjem zahtjeva naših korisnika.  Pridružite se ALF-OM timu na poziciji: Tehničar printing sistema 2 izvršitelja Lokacije: MOSTAR i TUZLA Kandidat treba posjedovati sledeće kvalifikacije:  Minimalno SSS... 

ALF-OM d.o.o

Mostar
prije 4 dana
 ...poslodavca). II. Pored općih uvjeta  kandidati  moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete: ~ završena srednja medicinska škola - smjer farmaceutski tehničar ~ položen stručni ispit ~ licenca za samostalan rad ~ godinu dana radnog iskustva na poslovima... 

Gradska ljekarna Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...V N I   O G L A S za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad DIREKCIJA ZA POKRETNU MREŽU # Tehničar za kabelske mreže i usluge 3 , Grupa za kabelsku mrežu i usluge 2, Odjel za upravljanje kabelskom mrežom i uslugama 2, Regija Sjever... 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d.

Mostar
prije 4 dana
 ...oftalmologiju, 1 izvršilac # Inžinjer medicinsko laboratorijske dijagnostike na Odjelu...  ...ODREĐENO VRIJEME 2.1. Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za pulmologiju-u trajanju od...  ...pod nadzorom specijaliste, Obavlja  medicinske, administrativne i organizacijske... 

JU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Koordinator promocije davalaštva krvi u Transfuzijskom centru – 1 izvršitelj # Inženjer medicinske radiologije na Kliničkom zavodu za radiologiju – 2 izvršitelja # Medicinska sestra/tehničar na Klinikama/Odjelima/Zavodima/Centrima/Službama -   37 izvršitelja (Klinika za... 

SKB Mostar,

Mostar
prije 8 dana
 ...broj: 8/00, 04/04, 05/04 i 08/06), člana 36. Pravila Srednje medicinske škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture...  ...biologije;  10. potrebno zvanje diplomirani medicinski tehničar s položenom pedagoškom grupom predmeta; 11. potrebno zvanje... 

Srednja medicinska škola Mostar, USRC “ Mithad Hujdur - Hujk...

Mostar
pre mesec dana
 ...02-30-2598/23 od 7.12. 2023. god. i Odluke Školskog odbora ur. br. 05-05-30-1530-1/23 od 28.12. 2023. god., Školski odbor Srednje medicinske škole Sestara milosrdnica Mostar raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA ŠKOLE Za ravnatelja srednje... 

Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica Mostar

Mostar
prije 20 dana
 ...prodaje, kako svojih proizvoda, tako i konkurencije; Svakodnevno elektronsko izveštavanje o aktivnostima; Uslovi: Završen Medicinski, Farmaceutski ,Stomatološki,Veterinarski ili Biološki fakultet ili Viša ili Srednja Medicinska Škola; Poznavanje... 

Medico pharm Bijeljina d.o.o.

Mostar
prije 8 dana
 ...marketinške kompanije administrativni poslovi u kompaniji Zahtjevi: VSS (poželjno: stomatolog) poželjno iskustvo u prodaji medicinske opreme / materijala (stomatološke / zubna tehnika) prethodno radno iskustvo od najmanje 2 godine u direktnoj prodaji na terenu... 

Mikodental BH d.o.o. Sarajevo

Mostar
prije 4 dana
 ...nepristrasnost, zakonitost, javnost i objektivnost rada DOKAZ: potpisana i ovjerena izjava B). Posebni uslovi 1. VSS, završen medicinski ili stomatološki fakultet i odgovarajuća specijalizacija iz registrovane djelatnosti ustanove DOKAZ: diploma o završenom... 

Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić" Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...zuba, konzervativno i endodontsko zbrinjavanje zuba, liječenje blažih patoloških procesa u usnoj duplji, uredno vodi obaveznu medicinsku dokumentaciju, svojim stručnim i savjesnim radom dužan je da čuva povjerena materijalna sredstva kao i da vodi računa o racionalnoj... 

Dom zdravlja Stari grad Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih Škola (Službene novine HNK-a, br: 2/05), člana 36, 39., 40. i 41. Pravila Srednje medicinske škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a br: 02-30-2412/23 od 16.11.2023. godine i... 

Srednja medicinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Mostar, 09.01.2024. Rauche Medical d.o.o. društvo je čija je osnovna djelatnost registracija, promocija i distribucija medicinskih proizvoda s fokusom na anesteziologiju, intenzivno liječenje i onkologiju. Osnovano je 2009. godine i u tijeku svog postojanja postalo... 

Rauche Medical d.o.o.

Mostar
pre mesec dana
 ...sedmično) # Nastavnik stručno-teroijskih predmeta za kozmetičke tehničare........................................... 1 izvršilac (4 časa...  ................... 2 izvršioca (38 časova sedmično) # Profesor medicinske grupe predmeta ...................... 1 izvršilac (6 časova... 

J.U. Srednja politehnička škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...radno mjesto koji su definirani Zakonom o radu. Opći uvjeti: - propisani Zakonom o radu FBIH Posebni uvjeti: VSS, završen Medicinski fakultet Položen stručni ispit Licenca za samostalan rad Radno iskustvo na istim poslovima u zdravstvenim ustanovama... 

SKB Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...slijedeće radno mjesto ~ SERVISER VAGA TAHOGRAFA (rad u servisu i terenu) – 1 djelatnik Uvjeti: SSS ili VSS smjer elektro tehničar, elektroničar, tehničar računarske opreme ili precizni mehaničar, RTV mehaničar, mehatronik Sa radnim iskustvom u struci ili... 

PRECIZ d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...nadležnog organa (po mogućnosti PBA-3 obrazac), za sva radna mjesta. 5.  diplomu visoke stručne spreme zaštita na radu/ tehničke/ medicinske/ prirodne struke , (fakultet  prvog ciklusa studija završen u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju-bachelor za... 

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

Mostar
prije 6 sata
 ...priprema za print) Grafička priprema Održavanje poslovnice Održavanje društvenih mreža Uvjeti: SSS/VSS - grafički tehničar Poznavanje Corel draw, rad na društvenim mrežama Radno iskustvo nije neophodno Nudimo: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme... 

Obrt „MD PRINT 1“

Mostar
pre 2 meseci
 ...organa nadležnog za obuku, - za radno mjesto pod A.) redni broj 18.: SSS- IV stepen (srednja građevinska škola - arhitektonski tehničar, građevinski tehničar), VKV keramičar - V stepen, VŠS - VI stepen ili prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS... 

JU Srednja građevinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Nastavnik za predmet Praktična nastava – vozač motornih vozila, 1 izvršitelj, 7 sati tjedno # Nastavnik za predmet Praktična nastava – tehničar cestovnog prometa, 1 izvršitelj, 6 sati tjedno # Nastavnik teorijskih predmeta – cestovni promet, 1 izvršitelj, 6 sati tjedno... 

Srednja prometna škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...poslovi koje mu direktor društva ili predstavnik kvalitete definiraju u okviru njegove stručne spreme Uvjeti: Strojarski tehničar, strojarski inženjer ili druga tehnička struka, ako ispunjava posebne uvjete iz točki 14. i 15. prijave SSS, VSS, odnosno visoko... 

Tvrtka „Lotrić Control“ d.o.o. Mostar

Mostar
pre mesec dana