41 oglas za posao

Rezultati pretrage:

Stručni saradnik za informisanje

Opis poslova: priprema materijale koji su od značaja za redovnu administraciju web stranice Generalnog sekretarijata; prikuplja, sređuje i obrađuje podatke u odgovarajućoj oblasti i informira javnost o radu Generalnog sekretarijata, stanju u toj oblasti i mjerama koje ...

Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 11 dan

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

Opis poslova: Vrši izradu normativnih akata, izvješća, programa i slično; vrši poslove vezane za radne odnose u pravobraniteljstvu; prati sudsku tužiteljsku praksu; koordinira radom sa strankama; pomaže pravobranitelju u proučavanju predmeta, proučavanju pravnih pitanja...

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 27 dana

Stručni saradnik za prodaju i nabavu (m/ž)

 ...engleskog jezika; Sklonost ka radu u timu i dinamičnom okruženju. Prijave možete slati putem email-a na: ****@*****.*** sa naznakom „Prijava za poziciju Stručni Saradnik Za Prodaju I Nabavu " ili nas kontaktirajte na broj:  +387 61 976 713... 

ManpowerGroup BiH

Vogošća
prije 13 dana

Stručni saradnik ,,,

Opis poslova: Vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Odsjeka, kao što su prijem, sređivanje, obrada i čuvanje prepiske, dokumentacije i arhive; prikuplja podatke za izradu mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja i planova za potrebe Odsjeka; vodi evidencije...

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 29 dana

Glavni knjigovođa, Stručni saradnik

 ...radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ili javni ispit; poznavanje rada na računaru. Status: Državni službenik – stručni saradnik. Pripadajuća osnovna neto plata : 1.230,50 KM Broj izvršilaca:  jedan (1) Mjesto rada: Sarajevo Napomene za... 

Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Saradnik za strateško planiranje i rad sa ugroženim kategorijama

Opis poslova: Pruža podršku u implementaciji aktivnosti koje se odnose na položaj ugroženih kategorija kao osoba koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima; prati implementaciju standarda koji se odnose na ugrožene kategorije definisane u Strategiji za postupanje sa osobama...

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 22 dana

Stručni saradnik (administrativni radnik u skladištu) m/ž

Banja Luka Uslovi: izvođenje stručnih administrativnih poslova s područja rada skladišta, samostalno obavljanje skladišnih poslova prema nalozima i zaduženjima, zaprimanje i izdavanje naloga ulaza i izlaza robe, na temelju dostavnica ili drugih dokumenata...

Intereuropa Robno Transportni Centar

Banja Luka
prije 4 dana

Stručni saradnik za nabavke

 ...odnos na neodređeno vrijeme u JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo s probnim radom od tri mjeseca 1. Odjel za nabavke - Stručni saradnik za nabavke-1 (jedan) izvršilac Uslovi: VSS (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa... 

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik - voditelj odjeljenja polaznika - vaspitač

 ...državne službe u Sarajevu ul. Branilaca Sarajeva br. 15. ili na web stranici Agencije: ). 3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove nameštenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz priavu na javni... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik za saradnju, Stručni saradnik-analitičar ...

Opis poslova i radnih zadataka:  Stručni saradnik za kadrovske poslove  i statusna pitanja pomaže i učestvuje u poslovima koji se odnose na kadrovske pitanja, daje stručna mišljenja i izrađuje prijedloge akata iz oblasti radnih odnosa, odnosno radno – pravnog statusa svakog... 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni/a saradnik/ca u programu jačanja porodica

 ...staranje svojih porodica, omogući da nastave život sa svojim roditeljima.   Direktno radeći sa porodicama i zajednicama, stručni/a saradnik/ca u programu jačanja porodica im pomaže da ojačaju svoje snage i efikasno brinu i zaštite svoju djecu. Stručni/a saradnik/ca u... 

SOS-Kinderdorf International

Sarajevo
prije 16 sata

Stručni saradnik za poslove socijalne skrbi - socijalni radnik

Opis poslova: inicira i sudjeluje u postupku za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, te sudjeluje u donošenju timskih odluka; poduzimanje mjera u svrhu ostvarivanja prava na zaštitu djece i odraslih izvan vlastite porodice; priprema korisnika za smještaj u ustanovu...

Općina Ravno

Ravno
prije 6 dana

Mlađi stručni saradnik za zaštitu okoliša ...

opis poslova: prati i primjenjuje propise iz djelokruga svog posla, učestvuje u izradi plana nabavki stalnih sredstava, HTZ opreme, sitnog inventara i auto-guma, priprema dokumentaciju za knjiženje i unosi u bazu podataka stalna sredstava, sitni inventar, auto-...

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Viši stručni saradnik za evidenciju nekretnina u vlasništvu Grada ...

Opis poslova: obavlja poslove vezane za održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta i ulica u naseljima, uključujući i pločnike, pješačke i biciklističke staze, trgove i javna parkirališta; utvrđuje dinamiku održavanja; priprema specifikaciju potrebnih radova i usluga...

Grad Mostar

Mostar
prije 18 dana

Stručni saradnik za tarifu, Stručni saradnik za energetiku ...

 ...ispit; poznavanje engleskog jezika ili drugog stranog jezika; poznavanje rada na računaru. Status:  državni  službenik – stručni saradnik   Pripadajuća osnovna neto plata: 1.230,50 KM Broj izvršilaca: jedan (1) Mjesto rada: Sarajevo Napomene za kandidate:... 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i He...

Sarajevo
pre mesec dana

Stručni saradnik za zaštitu cesta

 ...mjeseca 1. Sektor za upravljanje i zaštitu cesta, informacione sisteme i sigurnost prometa – Odjeljenje zaštite cesta ~ Stručni saradnik za zaštitu cesta - 1 (jedan) izvršilac Uslovi: ~ VSS (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili... 

JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo

Sarajevo
pre mesec dana

Referent specijalist - upisničar, Stručni saradnik za podršku svjedocim...

Opis poslova: Upravlja predmetima upotrebom softvera za TCMS; Koristi informatičku bazu podataka – softver za TCMS prilikom pohranjivanja podataka, ažuriranja podataka u istoj, kontrole kretanja predmeta, arhiviranja spisa i preduzimanja drugih radnji iz okvira svojih ...

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik Pravnog odjeljenja Ureda registrara .....

Opis poslova: Koristi informatičku bazu podataka – softwer za CMS za otpremanje pismena , učestvuje u izradi redovnih ststističkih izvještaja za potrebe suda i drugih institucija , obavlja fizičko dostavljanje prema sudijama, vraćanje predmeta u pisarnu kao i vođenje svih...

Sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
pre 2 meseci

Stručni saradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Opis poslova:  stručni saradnik u Uredu registrara izrađuje ili učestvuje u izradi referata, elaborata, analiza, obavještenja i informacija; učestvuje u radu na obradi apelacija uz superviziju viših pravnih savjetnika i pravnih savjetnika; obrađuje druge podneske upućene... 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 14 dana