Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Mi trazimo saradnike. posao

1-20 od 61 rezultati

Fond za povratak Bosne i Hercegovine  -  Sarajevo
Opis poslova i radnih zadataka: Sačinjava prijedloge akata koje donosi Fond, izrađuje prijedloge  ugovora koje Fond zaključuje u vezi sa realizacijom odobrenih projekata, prikuplja dokumentaciju neophodnu za zaključivanje ugovora, izrađuje prijedloge ugovora koji se zaključuju...
prije 10 dana
TRIGLAV OSIGURANJA D.D.  -  Mostar
 ...TRIGLAV OSIGURANJA D.D., Uprava Društva, raspisuje O G L A S za prijem u radni odnos više izvršilaca za radno mjesto ~ Saradnik za poslove osiguranja – komercijalista - 1 izvršilac (Podružnica Mostar) Ukoliko ste ambiciozni, a imate komunikacijske,... 
prije 10 dana
RE/MAX-Direkt  -  Banja Luka
 ...Agencija RE/MAX potražuje saradnika kod posredovanja u prometu nekretnina! Agencija RE/MAX je vodeća agencija za promet nekretnina u svijetu. Mreža RE/MAX agencija obuhvata više od 9.000 ureda sa preko 120.000 prodajnih saradnika (agenata) u više od 90 zemalja svijeta... 
prije 4 sata
MGM FARM d.o.o.  -  Tuzla
 ...Uspjeh naše kompanije leži u stručnosti zaposlenika i njihovoj posvečenosti poslu. Zapošljavamo Stručno-komercijalnog saradnika ZA PROMOCIJU PROIZVODA (m/ž) Mjesto rada: Tuzlanski i Posavski kanton: 1 (jedan izvršitelj) U timu MGM Farama bit ćete... 
prije 22 minuta
Euro Lab d.o.o.  -  Banja Luka
 ...a.d. Kruševac za Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko želite da budete dio našeg tima, prijavite se na sljedeće radno mjesto: SARADNIK U PRODAJI MOTORNIH ULJA I MAZIVA (1 izvršilac, m/ž) Opis posla i zadaci: izrada analiza i izvještaja pismena i... 
prije 22 minuta
MY MEDICO d.o.o.  -  Sarajevo
 ...sredstvima sa sjedištem u Sarajevu. U cilju daljeg razvoja poslovanja raspisuje konkurs za prijem zaposlenika na poziciji Stručni saradnik/Medicinski predstavnik za teritorij Bosne i Hercegovine. Uslovi: Obavezno visoko obrazovanje: Završen farmaceutski... 
prije 4 dana
Javni oglasi  -  Derventa
 ...U Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove: 1 izvršilac II - OPIS POSLOVA opis poslova koje obavlja stručni saradnik za komunalne poslove i puteve: ~ vodi komunalne djelatnosti individualne komunalne potrošnje u koju spada, prečišćavanje i odvođenje... 
prije 4 sata
Tuzla
 ...Sanayi ve Tic A.Ş. Predstavništvo u BiH raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Komercijalni saradnik – 1 izvršilac. Uslovi: – Završena visoka stručna škola iz oblasti medicine, farmacije ili stomatologije – Radno iskustvo poželjno... 
pre mesec dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
 ...II Komisija Stručni saradnik za obrazovanje iz oblasti EI SLUŽBA ZA PROMOCIJU EVROPSKIH INTEGRACIJA Opis poslova i radnih zadataka: Aktivno učestvuje u organizaciji seminara iz oblasti EI i obezbjeđuje logističku podršku održavanju istih; prati održavanje... 
prije 10 sata
Uprava za indirektno oporezivanje  -  Mostar
Opis poslova: vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Grupe; vrši zaprimanje PDV prijava; vrši unos PDV prijava u evidencije Uprave; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe. Posebni uvjeti: SSS-IV stepen ekonomskog...
prije 4 dana
Agenciji za policijsku podršku  -  Sarajevo
Opis poslova i radnih zadataka: Vodi i ažurira centralnu evidenciju podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH; objedinjava podatke o potrebnim kadrovima u policijskim tijelima BiH, te na osnovu istih izrađuje godišnje i polugodišnje izvještaje; priprema analize, izvještaje...
prije 6 dana
Banja Luka
 ...Astronomija (uključujući astrofiziku i nauku o svemiru) – 1 izvršilac 18.Međunarodni odnosi i bezbjednost – 1 izvršilac ZA IZBOR SARADNIKA: Za uže naučne oblasti: 1.Farmaceutska tehnologija i kozmetologija – 1 izvršilac 2.Maksilofacijalna hirurgija – 1... 
prije 19 sata
JP Elektroprivreda BiH, d.d. Sarajevo  -  Jablanica
 ...prijem radnika i pripravnika I - Zapošljavanje novih radnika na neodređeno radno vrijeme za slijedeća radna mjesta: # Stručni saradnik za mašinsku opremu ……………………………………. 1 izvršilac USLOVI: VII-VSS 1, Mašinstvo/Energetika/Proizvodnja, # Stručni saradnik za... 
prije 3 dana
Tuzla
 ...OSIGURANJA D.D., Uprava Društva, r a s p i s u j e:  O G L A S za prijem u radni odnos više izvršilaca za radno mjesto Saradnik za poslove osiguranja – komercijalista  1.Saradnik za poslove osiguranja – komercijalista u Podružnici Sarajevo – 2... 
prije 19 sata
Javni oglasi  -  Sarajevo
1 (jedan) izvršilac Opis poslova: učestvuje u pripremi plana javnih nabavki, priprema i šalje obavještenja i izvještaje o postupcima javnih nabaviki (programi Go - Procedure i WisPPA), priprema prijedloge odluka za provođenje postupka javnih nabavki, učestvuje...
prije 7 dana
Ministarstvo porodice, omladine i sporta  -  Banja Luka
 ...Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i koordinaciju i praćenje projekata omladinskih organizacija – 1 izvršilac; Ministarstvo porodice, omladine i sporta Opis poslova: Opis poslova, status i kategorija za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici... 
prije 4 dana
Javni oglasi  -  Derventa
 ...U Odjeljenju za opštu upravu: 1 izvršilac II - OPIS POSLOVA Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za administaratrativne poslove Skupštine opštine i poslove kabineta predsjednika Skupštine opštine: ~ obavlja administrativne i tehničke poslove... 
prije 4 sata
Javni oglasi  -  Trnovo (opština) (Sarajevski)
1 (jedan) izvršilac Opis poslova: učestvuje u planiranju i provođenju vjerskih, sportskih i manifestacija kulturno-zabavnog karaktera povodom obilježavanja značajnih datuma i događaja na području općine; učestvuje u pripremanju nagrada, pohvala i drugih priznanja...
prije 7 dana
JU Građevinska škola  -  Banja Luka
 ...vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i članom 4. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS, broj 29/12, 80/14 i 83/15). U radni odnos će se primiti... 
prije 5 dana
JU OŠ „Miroslav Antić“  -  Banja Luka
 ...obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17) člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prava učešća na konkurs imaju i kandidati... 
prije 5 dana