Na moru sezonski posao

19 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Stručni saradnik za postavljenje Sarajevo

 ...ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Napomena: ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 1 dan

Wellness & Spa kozmetičar/ka

 ...telefon) U CV (životopisu) poželjna i slika Nudimo Vam: (vrijedi za sva radna mjesta) : ugovor o radu na određeno vrijeme (sezonski poslovi), s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, stimulativan osobni dohodak, osiguran smještaj i... 

Grand Hotel Neum

Neum
pre mesec dana

Diplomirani ekonomista (računovodstvo i finansije)

 ...naplata potraživanja, Bankarske garancije, Drugi poslovi iz oblasti računovodstva i finansija. Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati: da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da ima opštu radnu i... 

Institut za građevinarstvo IG

Banja Luka
prije 14 dana

Stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara, Spremačica ...

 ...zapošljavanju trebaju dostaviti dokaz  o svom statusu u skladu sa propisom na kojeg se pozivaju. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata... 

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko neretvanske župan...

Mostar
prije 2 dana

Diplomirani ekonomista - pripravnik

 ...skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organimajedinice lokalne samouprave.IV - Posebni usloviPripravnik mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:1. završen fakultet odgovarajućeg smjera - diplomirani ekonomista, VIIstepen stručne spreme... 

Gradska uprava Grada Zvornika

Zvornik
prije 8 dana

Izbor i imenovanje direktora

 ...zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice... 

JU OŠ "Milutin Bojić" JU OŠ "Milutin Bojić"

Banja Luka
prije 13 dana

Ombudsmen za bankarski sistem

 ...USLOVI ZA RADNO MJESTO Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), kandidat mora ispunjavati i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa, i to: # VII stepen stručne spreme pravnog smjera, odnosno visoko... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Mostar
prije 2 dana

Stručni savjetnik za odnose sa javnošću

Novi
 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Sarajevo
prije 6 sata

Ombudsmen za bankarski sistem Sarajevo

 ...USLOVI ZA RADNO MJESTOPored općih uslova propisanih Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), kandidatmora ispunjavati i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa, i to:a) VII stepen stručne spreme pravnog smjera, odnosno visoko... 

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo
prije 2 dana

Samostalni stručni saradnik/Šef Odsjeka za obezbjeđenje

 ...zvanja. Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos. III – Opšti uslovi Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat: da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina; da ima... 

Gradska uprava Grada Banja Luka Gradska uprava Grada Banja L...

Banja Luka
prije 7 dana

TOR Save the Children - Poziv za konsultante

 ...vrijeme u vlastitim objektima za vrijeme angažmana. Od izvršioca će se tražiti da putuje na druge lokacije. Svako potrebno putovanje mora prethodno odobriti od SCI u skladu sa SCI-jevom putnom politikom i primjenjivom RO/CO politikom troškova. ~ DUŽNOSTI I... 
Banja Luka
prije 23 dana