25 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

 ...znanje jednog stranog jezika obvezan kontakt broj (mobitel ili telefon) Nudimo Vam: ugovor o radu na određeno vrijeme (sezonski poslovi), s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme stimulativan osobni dohodak osiguran smještaj i hrana,... 

Hotel VAPORE

Neum
prije 8 dana
 ...njemačkog i/ili francuskog jezika obvezan kontakt broj (mobitel ili telefon) Nudimo Vam: ugovor o radu na određeno vrijeme (sezonski poslovi), s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme stimulativan osobni dohodak osiguran smještaj i hrana,... 

Hotel VAPORE

Neum
prije 8 dana
 ...godine, Školski odbor, raspisuje N A T J E Č A J za izbor ravnatelja škole Pored općih uvjeta predviđenim Zakonom kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete: Da ima VSS, Da ispunjava uvjete za nastavnika sukladno Zakonu, Da ima najmanje pet godina... 

Srednja građevinska škola Jurja Dalmatinca

Mostar
prije 1 dan
 ...sa ili bez radnog iskustva obvezan kontakt broj (mobitel ili telefon) Nudimo Vam: ugovor o radu na određeno vrijeme (sezonski poslovi), s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme stimulativan osobni dohodak osiguran smještaj i hrana,... 

Hotel VAPORE

Neum
prije 8 dana
 ...s p i s u j eK O N K U R Sza prijem radnikaI DOMAR- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.II Opšti uslovi za kandidataKandidat mora da ispunjava sledece uslove:- da je državljanin Republike Srpske,- Da je stariji od 18 godina,- Da ima opštu zdravstvenu sposobnost... 

JU Narodna biblioteka Šekovići

Šekovići
prije 6 dana
 ...uslova, navedenih u tekstujavnog konkursa.Ovjerena fcc. diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organamora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji nevidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati... 

Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo

Sarajevo
prije 6 dana
 ...netaknutoj prirodi. Ovim putem raspisujemo N A T J E Č A J za popunu slijedećih mjesta ~ Kuhar/ica – 2 izvršitelja (na sezonski radni odnos)  Radno mjesto kuhara/ice obuhvaća zadatke vezane za pripremu mesa za termičku obradu,  kuhanje dnevnih... 

Club Divine Trebižat, Čapljina

Čapljina
prije 4 dana
 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Stručna služba Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Her...

Sarajevo
prije 8 dana
 ...postavlja vetrene cevi za ventilaciju radilišta Uklanja svu opremu sa radilišta pre miniranja Zdravstveni uslovi – radnik mora ispunjavati zdravstvene uslove za rad pod zemljom Radno iskustvo – 2 godine na poslovima rada u rudniku Obrazovanje – Formalno... 

PARTNERS&ORKA DOO

Republika Srpska
prije 18 dana
 ...ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove Hercegovačk...

Mostar
prije 8 dana
 ...prijem radnikaI Bibliotekar - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.Posebni uslovi radnog mjestaII Opšti uslovi za kandidataKandidat mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:• da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,• da je stariji od 18 godina,• da ima opštu... 

JU Narodna biblioteka Prnjavor

Prnjavor
prije 45 minuta
 ...iskustvo minimalno 6 mjeseci na istim poslovima, fleksibilnost, spremnost za timski rad, dobra komunikacija. Poslodavac nudi: Sezonski posao (15.05 - 30.09.2022.), radna dozvola, obezbjeđen smješaj i hrana. Prijave za posao Roštilj majstor Rovinj Hrvatska... 

Ag Spektar

Hrvatska
prije 5 dana
 ...da je odustao od dalje natječajne procedure.Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnogorgana mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se nafotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati... 

Grad Livno

Livno (Livno)
prije 6 dana
 ...radu radnih mašina Svaku uočenu nepravilnost upisuje u izveštaj o radu i prenosi pretpostavljenom Zdravstveni uslovi – radnik mora ispunjavati zdravstvene uslove za rad pod zemljom Radno iskustvo – 2 godine rada na poslovima rada u rudniku Obrazovanje... 

PARTNERS&ORKA DOO

Republika Srpska
prije 18 dana
 ...bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;-Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti,4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja... 

JU SŠC „Ivo Andrić“, Višegrad

Višegrad
prije 6 dana
 ...imati obavezu da dostavi ljekarsko uvjerenje. Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta u kojem slučaju za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu potpisanu prijavu koja se obavezno stavlja u odvojenu odnosno zasebnu kovertu uz dokaze o ispunjavanju općih i... 

JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo - Centar pošta Mostar

Mostar
prije 8 dana
 ...zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice... 

JU OŠ „SVETI SAVA“ KAKMUŽ

Kakmuž
prije 13 dana
 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Sarajevo
prije 6 dana
 ...sigurnosnim vendorima kao što je IBM, Check Point i Fortinet. Rad sa domaćim i stranim klijentima iz finansijskog i telko okruženja. Kandidat mora biti spreman da povremeno putuje u zemlje jugoistočne Evrope. Odgovornosti: Priprema za instalaciju i sama implementacija... 

ALEM Sistem

Sarajevo
prije 5 dana
 ...uslova navednih u tekstu javnog konkursa.Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjerenadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žigkoji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

Bihać
prije 6 dana