...Napomena: Radno iskustvo u struci dokazuje se potvrdom ili uvjerenjem poslodavca kod kojeg je kandidat radio ili radi, a koja mora sadržavati podatke o poslovima na kojima je radio, s kojom stručnom spremom, period obavljanja poslova i temelj angažiranja (ugovor... 

Osnovna škola Petra Bakule Mostar

Mostar
prije 11 dan
 ...ponovo imenovan/a. 1. Uslovi za izbor i imenovanje na poziciju direktora/ice Kandidat/kinja za imenovanje na traženu poziciju mora ispunjavati opće i posebne uslove. # Opći uslovi za izbor i imenovanje: da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine i da ima... 

Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar

Mostar
prije 7 dana
 ...prioritet u zapošljavanju (ukoliko ispunjavaju opće i posebne uvjete radnog mjesta). Dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca) mora sadržavati naziv radnog mjesta, stupanj stručne spreme potrebne za navedeno radno mjesto i vremenski period obavljanja istog. Ako se... 

JP Mostar Parking d.o.o. Mostar

Mostar
prije 25 dana
 ...matične knjige rođenih  Dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome) Dokaz o radnom iskustvu - potvrda poslodavca koja obvezno mora sadržavati: osnovne podatke kandidata, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog... 

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Mostar
prije 14 dana
 ...K U R S za izbor i imenovanje direktora Srednje medicinske škole Mostar Pored općih uslova predviđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK, Uputstvom o izboru i imenovanju direktora... 

Srednja medicinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Mostar, 26.01.2024. Uvod u tvrtku More Screens je etablirana tvrtka za istraživanje i razvoj specijalizirana za rješenja i usluge isporuke videozapisa na više zaslona. Naš sjajan tim razvija najbolje video proizvode s više zaslona koristeći vodeće tehnologije... 

More Screens

Mostar
pre mesec dana
 ...godine). Ovjerena fcc. diplome koju kandidat dostavlja kao dokaz o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati... 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Mostar
pre 2 meseci
 ...jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji). Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja, uz... 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

Mostar
pre 2 meseci
 ...matične knjige rođenih  Dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome) Dokaz o radnom iskustvu - potvrda poslodavca koja obvezno mora sadržavati: osnovne podatke kandidata, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog... 

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Mostar
pre mesec dana
 ...ispunjavanju uslova javnog konkursa. Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Mostar
pre 2 meseci
 .... Stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine; da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje) mora ispunjavati i posebne uvjete za obavljanje radnih zadataka predviđene člankom 91. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne... 

Glazbena škola Ivana pl. Zajca Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Zakona, u koliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom . Sva dokumentacija ,koju kandidati prilažu uz prijavu na konkurs ,mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji, ne starija od 6 mjeseci. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u... 

JU 'Osnovna škola Blagaj'

Mostar
pre 2 meseci
 ...natječaja, a u skladu s tim zakonom, ukoliko osoba ispunjava opće i posebne uvjete radnog mjesta. Dokumentacija koja se prilaže mora biti original ili ovjerena preslika (ne starija od 6 mjeseci). Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat... 

Gimnazija fra Grge Martića Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Kantonalni sud u Mostaru

Mostar
prije 6 dana
 ...fakultet), dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, Sva dokumentacija koju kandidati prilažu  uz prijavu mora biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji, izuzev rodnog lista koji se kao dokument trajne vrijednosti prilaže u prostoj kopiji. Sa... 

Javna ustanova “VI OSNOVNA ŠKOLA“ Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...vjeronauka. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati. Sva dokumentacija koju kandidati prilažu uz prijavu mora biti  original ili ovjerena preslika (ne starija od 6 mjeseci). U prijavi na natječaj obvezno navesti adresu i kontakt telefon.... 

Osnovna škola Cim Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...Zakona, ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaze o navedenom. Sva dokumentacija, koju kandidati prilažu uz prijavu na konkurs, mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starija od 6 mjeseci. S kandidatima, nastavnim osobljem, koji budu ispunjavali uslove... 

JU Osnovna škola Gnojnice

Mostar
pre mesec dana
 ...branilaca, ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom. Sva dokumentacija koju kandidati prilažu uz prijavu na konkurs mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Izabrani kandidati su dužni prije zaključenja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje... 

O.Š. „Bijelo Polje“ Potoci

Mostar
pre mesec dana
 ...DOKUMENTACIJU: 1. Pismenu prijavu (svojeručno potpisanu) na Oglas, uz kraću biografiju/lične i poslovne reference, s tim da se u prijavi mora navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, broj telefona, e-mail adresu i adresu stanovanja putem koje se može... 

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu nakon završene visoke stručne spreme na poslovima u struci, životopis Tražena dokumentacija mora biti original ili ovjerena kopija ne starija od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa do trenutku prijave na  javni... 

„Centar za socijalni rad“ Čitluk

Čitluk
prije 21 dan
 ...O N K U R S za izbor i imenovanje direktora JU Srednja škola Jablanica A/  Pored općih uslova utvrđenih Zakonom kandidat mora ispunjavati i posebne uslove. 1. Da ima završenu VSS, 2. Da ispunjava uslove za nastavnika u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom... 

JU Srednja škola Jablanica

Jablanica
pre mesec dana
 ...obavljanje poslova: Opći uvjeti: ~ da je državljanin BiH, stariji od 18 godina Posebni uvjeti: Čistačica - Spremačica mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: ~ Osnovna škola Potrebna dokumentacija: Uz prijavu s molbom i kraćim životopisom,... 

Dom za starije i iznemogle osobe "KRALHICA MIRA" Bijakovići

Međugorje
pre mesec dana
 ..., 4/21, 7/22 i 11/23). Napomene: - Potvrda/uvjerenje poslodavca ili potvrda o volontiranju kojom se dokazuje radno iskustvo mora sadržavati podatke o poslovima radnog mjesta na kojima je kandidat radio ili radi, s kojom stručnom spremom, period obavljanja poslova... 

Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku

Čitluk
pre mesec dana
 ...istim ili sličnim poslovima traženim natječajem i dužina čekanja na posao. Za radno mjesto pod točkom A.) redni broj 2 kandidat mora ispunjavati uvjete  člankom 15. Zakona o profesionalnoj  rehabilitaciji i osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.... 

Osnovna škola Čerin

Čitluk
pre mesec dana
 ...#1 POMOĆNA DJELATNICA SPREMAČICI I KUHARICI – jedan (1) izvršitelj uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca. Kandidat mora ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto. Opći uvjeti za prijem u radni odnos „Dječji vrtić... 

„Dječji vrtić Čitluk“

Čitluk
prije 22 dana
 ...dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Javni oglasi

Čapljina
prije 19 sata
 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Općina Čitluk

Čitluk
pre mesec dana
 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Općina Jablanica

Jablanica
prije 25 dana