13 oglasa za posao

Voditelj kvalitete

 ...poslove koje ravnatelj Zavoda prenese u njegovu nadležnost. III   UVJETI ZA IZBOR Kandidat za VODITELJA KVALITETE Zavoda mora ispunjavati opće i posebne uvjete. III.I. Opći uvjeti: da je stariji od 18 godina, ali da nije stariji od 65 godina; da je... 

Javna ustanova „Veterinarski Zavod HNŽ/K“

Mostar
prije 4 dana

Pripravnik

 ...na koje se prijavljuje. III  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS I DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA Prijava na javni oglas mora sadržavati jasno navedeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, kao i ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i adresu... 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Herce...

Mostar
pre mesec dana

Direktor

 ...diplomu o stručnoj školskoj spremi , uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o radnom iskustvu poslodavca u kojem mora biti navedeno radno mjesto na kojem je kandidat radio sa uvjerenjem  Federalnog zavoda PIO/MIO ili Porezne uprave F BiH ili drugog nadležnog... 

JU Osnovna škola „Zalik“,Mostar

Mostar
prije 5 dana

Kantonalni termoenergetski inspektor

 ...dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik ,,,

 ...Pripadajuća osnovna plata: 960,00 KM Mjesto rada: Banja Luka I - Uslovi Kandidat koji se prijavljuje na Javni oglas mora da ispunjava sljedeće opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine: da ima navršenih 18 godina... 

Regulatorna agencija za komunikacije

Mostar
prije 26 dana

Mlađi stručni saradnik za zaštitu okoliša ...

 ...DOKUMENTACIJU: 1. Pismenu prijavu (svojeručno potpisanu) na Oglas, uz kraću biografiju/lične i poslovne reference, s tim da se u prijavi mora navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, broj telefona, e-mail adresu i adresu stanovanja putem koje se može... 

JP Autoceste FBiH d.o.o.

Mostar
pre mesec dana

Magistar farmacije

 ...pomaže farmaceutima pripravnicima da što uspješnije obave pripravnički staž. Uvjeti za prijem Za prijem u radni odnos kandidat mora ispunjavati opće uvjete ( da ima navršenih 18 godina, da je državljanin BiH, da je psihički i fizički sposoban za obavljanje poslova... 

Gradska ljekarna Mostar

Mostar
pre mesec dana

Pomoćna kuharica

 ...mjeseci) dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima za poziciju koju se prijavljuje- potvrda poslodavca koja obvezno mora sadržavati: osnovne podatke kandidata, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa... 

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Mostar
pre mesec dana

Stručni saradnik u pravobraniteljstvu

 ...dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Gradsko javno pravobraniteljstvo Čapljina

Čapljina
prije 24 dana

Učitelj violine, Učitelj gitare ....

 ...stručne spreme), odnosno drugi ciklus visokog obrazovanja – master (VII./1 stupanj stručne spreme) Za radno mjesto pod B) kandidat mora imati najmanje srednju stručnu spremu – SSS ekonomskog smjera (najmanje IV. stupanj stručne spreme). POTREBNA DOKUMENTACIJA... 

Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku

Čitluk
pre mesec dana

Pomoćnik Općinskog načelnika u Službi civilne i protivpožarne zaštite ...

 ...dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju... 

Općina Jablanica

Jablanica
pre mesec dana