Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Filteri

Datum objave

Plaća

Freelance poslovi:

Prikaži

Narodne novine posao

1-20 od 23 rezultata

Livno (opština)
 ...ekonomska škola Livno Ur.br: 14 /17. Livno, 26. 1. 2017. god. Na  temelju članka 63, i 101. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 7/04 i 12/08) i članka 39. Statuta škole, a nakon dobivene Suglasnosti od strane Ministarstva... 
pre mesec dana
Sarajevo
O poslu Opis radnog mjesta:Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16),), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH... 
prije 8 dana
Travnik
 ...mjesta:Na osnovu člana 37. stav 1., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji... 
prije 8 dana
Jablanica
 ...iz Javnog oglasa. V Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od prvog narednog dana od dana objave u dnevnim novinama „Dnevni list“, a isti je objavljen putem Službe za zapošljavanje HNK. Javni oglas sa obrascem za prijavu dostupan je i na službenoj... 
prije 8 dana
Trnovo (opština) (Republika Srpska)
O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34., a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br.31/16), i u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br... 
prije 8 dana
Čitluk
Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službee u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/05), i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave i stručnih službi općine Čitluk, broj: 02... 
prije 9 dana
JU OŠ „Branko Radičević“ Petrovo-Prijedor  -  Prijedor
 ...ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVE Rok za podnošenje prijava je 15. dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“. Dokumenti se predaju u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, a isti se po okončanju konkursa neće vraćati kandidatima... 
prije 4 dana
Mostar
 ...:Predsjednik suda, na osnovu čl. 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05) i člana 35. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Kantonalnog/županijskog suda Mostar, broj: 007-0-Su-15... 
prije 5 dana
Zenica
 ...VSTV BiH“), kao i članom 4. stav 2. Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 72/05, 22/09 i 55/13), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Vijeće”) o b j... 
prije 5 dana
Sarajevo
O poslu Opis radnog mjesta:Na osnovu odredaba Zakona o radu FBIH (“Službene novine FBiH”, broj: 26/16) i odredaba Pravilnika o radu Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a u skladu sa članom 95. i 214. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te postupajući u skladu... 
prije 11 dan
Sarajevo
 ...Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu stanovništva. Javni oglas je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i web stranici. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog... 
prije 3 dana
Banja Luka
 ...bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente. VIII Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu. Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u... 
prije 8 dana
Sarajevo
 ...Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu stanovništva. Javni oglas je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i web stranici. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog... 
prije 3 dana
Sarajevo
 ...Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu stanovništva. Javni oglas je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i web stranici. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog... 
prije 3 dana
Banja Luka
 ...Osnovne škole „Sv. Ćirilo i Metodije“ Piskavica’‘. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. VIII... 
prije 11 dan
Sanski Most
 ...(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine... 
pre 2 meseci
Sarajevo
 ...Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu stanovništva. Javni oglas je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i web stranici. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog... 
prije 3 dana
Sarajevo
 ...omogućena je kroz odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 9/10) . Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je javna... 
prije 10 dana
Sarajevo
 ...provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, br. 20/13, 81/15 i 50/16). Agencija realizuje obuke u regionalnim lokalitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine,... 
prije 11 dan
Banja Luka
 ...ŠKOLSKOM ODBORU- PRIJAVA NA KONKURS-ne otvarati ‘’. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. VII... 
prije 11 dan

Freelancer ili freelance radnik je netko tko je samozapošljen i ne radi za određenog poslodavca dugoročno

Prikazivati freelance oglase
12