Pretraživanje poslova
Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Narodne novine posao

1-20 od 31 rezultati

Datum objave

svi dani

Plaća

Grad

Slični poslovi:

Drugi poslovi:

Poslodavci

Freelance oglasi:

Prikaži

Filtrirati po ključnim riječima:

O

O

O

job.ba   -  prije 47 minuta  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i...  ..., urbanističke, planske, socijalne, porezne, statističke, narodne obrane i druge službe koje raspravljaju direktno ili indirektno...  >>

job.ba   -  prije 47 minuta  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu članova 75. i 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 10/04; 21/06; 26/08; 31/11; 15/13 i 1/16), člana 91. Pravila JU „Druga osnovna škola“ Ilidža/Hrasnica, članova 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika...  >>

job.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:10/04,21/06; 26/08: 31/11: 15/13 i 1/16“) člana 77. Pravila JU OŠ''Aleksa Šantić'' člana 3. i 14 Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim...  >>

job.ba   -  prije 8 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...bodova s liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente. VIII Javni konkurs će­ biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu. Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana ­od dana objavljivanja u dnevnom...  >>

job.ba   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine TK“...  >>

job.ba   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj. 23/10), člana 161. Pravila škole i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24560-25/16 od 01.8.2016 godine, Školski odbor na osnovu...  >>

job.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 75. i 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo„ br. 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16), člana 100. Pravila JU OŠ „9.maj“ Pazarić (broj: 514/18 od 18.06.2015. godine) člana 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za...  >>

job.ba   -  prije 47 minuta  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu članova 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/10, 1/16) i člana 156. Pravila Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo, suglasnosti Ministarstava za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-24650-8/16 od...  >>

job.ba   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Federalnog ministarstva trgovine, objavljuje JAVNI KONKURS...  >>

job.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i...  >>

job.ba   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...  >>

job.ba   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...  >>

JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“

agencijaspektar.com   -  prije 2 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...konkurs za izbor i imenovanje direktora (NE OTVARATI). Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim novinama. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija Školi po ovom konkursu se neće vraćati...  >>

job.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 133. a u vezi sa članom 112. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 23/10), Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području...  >>

job.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i...  >>

job.ba   -  prije 47 minuta  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...  >>

job.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine TK“...  >>

job.ba   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene...  >>

JU SŠC Bratunac

agencijaspektar.com   -  prije 2 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...ovjerene kopije svih dokumenata koje neće biti vraćane kandidatima. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,, Glas Srpske,, Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: J.U.,...  >>

OŠ "Stanko Rakita" Banja Luka

agencijaspektar.com   -  prije 2 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...konkurs za izbor i imenovanje direktora osnovne škole’‘. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. VII - Napomene Dostavljena dokumentacija po ovom...  >>

O

O

O

Freelancer ili freelance radnik je netko tko je samozapošljen i ne radi za određenog poslodavca dugoročno

Prikazivati freelance oglase
12
Feedback