Pretraživanje poslova
Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Narodne novine posao

1-14 od 14 rezultati

Datum objave

svi dani

Plaća

Grad

Slični poslovi:

Drugi poslovi:

Poslodavci

Freelance oglasi:

Prikaži

Filtrirati po ključnim riječima:

O

O

O

ADS FBiH

ADS FBiH   -  prije 19 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na...  >>

ADS FBiH

ADS FBiH   -  pre mesec dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine...  >>

Narodna biblioteka Gacko

agencijaspektar.com   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično na protokol Narodne biblioteke Gacko ili putem pošte na navedenu adresu,sa naznakom : Prijava na oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta. Rok za...  >>

job.ba   -  prije 5 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 37. stav 1., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji...  >>

job.ba   -  prije 4 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...provesti u navedenim Općinskim sudovima. Pismeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjiga („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i...  >>

job.ba   -  prije 8 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente. VIII Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu. Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom...  >>

job.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06 i 51/09), člana 81. Satatuta Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/09 - novi prečišćeni tekst), člana 9. i člana 15. Odluke o organizaciji...  >>

job.ba   -  prije 11 dan  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), a na zahtjev Federalnog ministarstva finansija/financija, Agencija za državnu službu Federacije...  >>

job.ba   -  prije 5 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...poleđini obavezno navesti ime, prezime i adresu pošiljaoca, najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama, isključivo putem pošte preporučeno, na adresu: Centralna banka Bosne i Hercegovine Odjeljenje za ljudske resurse ul. Maršala Tita...  >>

job.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...originalu ili ovjerenim kopijama mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu Osnovni sud u Tesliću, ulica Karađorđeva broj 9., u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Nezavisne novine“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. >>

job.ba   -  prije 2 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13-prečišćeni tekst i 13/15) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-3248/16 od 04.05.2016. godine, Odluke Senata Univerziteta u...  >>

job.ba   -  prije 8 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu čl. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH ( „Službene novine F BiH“ broj:49/05 ) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: 02-02/3-778/16 od 21.06.2016. godine, a u skladu sa Zaključkom...  >>

job.ba   -  prije 11 dan  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), a na zahtjev Federalnog ministarstva finansija/financija, Agencija za državnu službu Federacije...  >>

job.ba   -  prije 3 dana  -   [ Pogledaj detalje posao ]   -   [ Sačuvaj posao ] [ Unsave ] [ Otvori sačuvane oglase ]

 ...se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Sl.glasnik RS“ broj 102/14) Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. JU SŠC “NIKOLA TESLA” BROD KRALjA PETRA I OSLOBODIOCA BB 74 450 BROD >>

O

O

O

Freelancer ili freelance radnik je netko tko je samozapošljen i ne radi za određenog poslodavca dugoročno

Prikazivati freelance oglase
Feedback