Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Narodne novine posao

1-20 od 30 rezultata

Agencija za državnu upravu RS  -  Banja Luka
 ...Po ovlašćenju ministra učestvuje u radu radnih tijela Vlade i Narodne skupštine iz djelokruga CJH. Obavlja i druge poslove koje mu dodijeli...  ...VIII Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu. Javni... 
prije 3 dana
Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K  -  Mostar
 ...poslu Opis radnog mjesta:Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), članka 105. stavak 1. i stavak 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine... 
prije 7 dana
Zavod zdravstvenog osiguranja TK  -  Tuzla
O poslu Opis radnog mjesta:Na osnovu člana 12. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 4/16) i člana 2., stav 2. i stav 4. Pravilnika o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 01-0202-76/16 od 19.02.... 
prije 3 dana
Ministarstvo finansija  -  Banja Luka
 ...međunarodnim institucijama i asocijacijama radi razmjene najboljih praksi. Po ovlašćenju ministra učestvuje u radu radnih tijela Vlade i Narodne skupštine iz djelokruga CJH. Obavlja i druge poslove koje mu dodijeli ministar. Za svoj rad odgovoran je ministru. Status i... 
prije 2 dana
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona  -  Tuzla
 ...2017.godine Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u Organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:49/05), ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e J A V N I O G L A S Za prijem... 
prije 11 dan
Agencija za državnu službu Federacije BiH  -  Čitluk
O poslu Opis radnog mjesta:Na temelju članka 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji... 
prije 1 dan
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj  -  Kakanj
 ...Opis radnog mjesta:Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/05) i člana 6, tačka C. podtačka C2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji zavoda za... 
prije 11 dan
Grad Tuzla  -  Tuzla
Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10 i 1/12... 
prije 4 dana
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH  -  Sarajevo
 ...VSTV BiH“), kao i članom 4. stav 2. Zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 72/05, 22/09 i 55/13), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Vijeće”) o b j a... 
prije 20 dana
JLO „Lovac“ Mostar  -  Mostar
 ...Na osnovu čl. 75. stav 1. i 2. Zakona o lovstvu F BiH, Službene Novine F BiH broj:4/06, 8/10, 81/14 i Odluke UO JLO „Lovac“ Mostar broj: 0118/17 od 11.05.2017. godine, sa održanog sastanaka od dana 08.05.2017. godine, raspisuje se K O N K U R S za radno mjesto ~... 
prije 9 dana
Okružno javno tužilaštvu u Doboju  -  Doboj
 ...telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi. Oglas će biti objavljen u Službenom glasniku RS i dnevnim novinama “Glas Srpske”, a rok za prijavljivanje je 8 dana od dana posljednje objave Oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i... 
prije 1 dan
Agencija za državnu upravu  -  Banja Luka
 ...direktor Uprave će donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa. VIII Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu. Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u... 
prije 10 dana
Kantonalni sud u Novom Travniku  -  Novi Travnik
Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene... 
prije 4 dana
Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko - ...  -  Goražde
 ...Krajnji rok podnošenja dokumentacije 01.06.2017. godine Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u... 
prije 4 dana
Javna ustanova Osnovna škola „Majka Knežopoljka“  -  Knežica
 ...kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa slati isključivo poštom na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „... 
prije 3 dana
Arhitektonski fakultet Sarajevo  -  Sarajevo
 ...radnog mjesta:UNIVERZITET U SARAJEVU ARHITEKTONSKI FAKULTET Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst (Sl. novine Kantona Sarajevo, broj:42/13), Prijedlog-Odluke Vijeća Arhitektonskog fakulteta broj:04-01-390/1-17 od 28.03.2017. godine i Odluke... 
prije 2 dana
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona  -  Tuzla
 ...2017.godine Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u Organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:49/05), ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e J A V N I O G L A S Za prijem... 
prije 13 dana
Općina Gračanica  -  Gračanica
 ...Broj: 02-34- 01733-2017 Datum : 19.05.2017. godine Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/17) Općinski načelnik Općine Gračanica, objavljuje J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni... 
prije 3 dana
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke  -  Mostar
Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, objavljuje... 
prije 4 dana
Opština Istočno Novo Sarajevo  -  Novo Sarajevo (opština)
 ...lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 57. Statuta Opštine Istočno Novo Sarajevo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, broj 13/14), načelnik opštine raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika... 
prije 4 dana
12