Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Nastavnik fizike posao

1-20 od 31 rezultati

Javni oglasi  -  Bijeljina
 ...koverti, slati na adresu: JU GIMNAZIJA „FILIP VIŠNJIĆ“ Račanska 94 sa naznakom „Komisiji za prijem radnika po konkursu – NASTAVNIK. ...“ /navesti za koje upražnjeno radno mjesto se kandidat prijavljuje/. Broj: 1728/17. Konkurs je objavljen na portalu... 
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Bijeljina
4 časa redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme Za navedeno radno mjesto pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik...
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Ribnik (opština)
13 časova, na određeno radno vrijeme do 30.6.2018.godine; Za navedena radna mjesta, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16) kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju...
prije 2 dana
JU OŠ „Miroslav Antić“  -  Banja Luka
 ...Nastavnik razredne nastave, puna norma rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do završetka nastave u školskoj 2017/18. godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 1 izvršilac; Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Svi kandidati moraju... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Teslić
1 izvršilac, 10 časova na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva - pripravnik, Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj: 01/16) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem...
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Čajniče
 ...pripravnik za rad u produženom boravku na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2017/18. godini - 2 izvršioca Uz prijavu je potrebno dostaviti dokumente utvrđene Zakonom o radu i članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Doboj
1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskg bolovanja ( najduže do 31.12.2018.godine.) u područnoj školi Bušletić -pripravnik U skladu sa članom 103,104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.Glasnik RS broj 44/17) uz prijavu...
prije 1 dan
Osnovna škola „Branko Ćopić“ Banja Luka  -  Banja Luka
OPIS RADNOG MJESTANastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom -1 izvršilac, OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Prijedor
na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine, za lice bez iskustva - pripravnik, 4 časa sedmično Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ili lice koje ima manje od godinu dana...
prije 1 dan
Univerzitet u Banjaluci  -  Banja Luka
Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći: da je državljanin RS ili BiH; da je stariji od osamnaest (18) godina; da ima opštu zdravstvenu sposobnost; da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Kandidati su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao...
prije 8 dana
OSNOVNA ŠKOLA ‘’PETAR KOČIĆ’’ IMLjANI-KNEŽEVO  -  Kneževo (opština)
OPIS RADNOG MJESTANastavnik biologije 2 časa - na određeno vrijeme - pripravnik, OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i ...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Zvornik
14 časova, neodređeno vrijeme, pripravnik-1 izvršilac Mjesto rada: Kozluk Kandidat treba da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu „Službeni glasnik RS“ broj: 1/16.) i posebnih uslova u skladu sa članom 104. stav 1. Zakonom o osnovnom vaspitanju ...
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Banja Luka
puna norma rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do završetka nastave u školskoj 2017/18. godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac; Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnikk...
prije 1 dan
Osnovna škola ‘’Dositej Obradović’’ Kneževo  -  Kneževo (opština)
OPIS RADNOG MJESTANastavnik razredne nastave sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno- obrazovnom procesu) u PŠ „Bregovi OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, (Sl.glasnik...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Zvornik
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnikl Republike Srpske 44/17) i Pravilnikom o...
prije 10 sata
Javni oglasi  -  Šekovići
(CŠ Šekovići), nepuna norma , 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, pripravnik - 1 izvršilac Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik ...
prije 10 sata
JU OŠ “Aleksa Šantić“  -  Banja Luka
 ...Profesor/nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.06.2018.godine Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: U radni odnos primaju se lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Derventa
12 časova sa radnim iskustvom- položen stručni ispit na određeno vrijeme ( do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja) Broj izvršilaca 1 Opšti uslovi: da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Srebrenica
5 časova sedmične norme, na određeno vrijeme – do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac – sa iskustvom i položen stručni ispit Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju: da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Prijedor
2 izvršioca na određeno radno vrijeme u produženi boravak do 30.06.2018.godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom. Pored opštih uslova predviđenih Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, (”Službeni...
prije 1 dan
12