Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Nastavnik fizike posao

1-20 od 25 rezultati

Javni oglasi  -  Prijedor
1 izvršilac na 4 časa sedmične norme na određeno radno vrijeme do 31.08.2018.godine. Na konkurs se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sledeće uslove: da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno odgovarajuću stručnu spremu da je državljanin Republike...
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Čajniče
11 časova sedmično, sa iskustvom, do 31.08.2018. godine, Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji pored uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ br. 1/16), ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju ...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Derventa
1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog bolovanja Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sljedeće: ~ da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje ili ...
prije 2 dana
Sarajevo
Veoma uspješno dajem časove iz matematike i fizike za učenike osnovnih i srednjih škola. Broj telefona - 061/912-159 Cijena povoljna.
prije 22 dana
Bosanska Gradiška
 ...O poslu Opis radnog mjesta: 3.NASTAVNIK / PROFESOR RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršilac za rad na određeno vrijeme , do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva , lice sa iskustvom , položen stručni ispit. Uz potpisanu prijavu sa kratkom... 
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Vlasenica
20 časova, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva. I Opšti uslovi 1.da je državljanin Republike Srpske,ili BiH, 2.da je stariji od 18 godina, 3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost i psiho-fizičku sposobnost za rad sa učenicima...
prije 1 dan
JU OŠ "Đura Jakšić"  -  Banja Luka
 ...Nastavnik /profesor srpskog jezika i književnosti, puna norma, određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, sa radnim iskustvom – 1 izvršilac. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o... 
prije 2 dana
JU OŠ "Petar Kočić"  -  Kola
 ...Nastavnik matematike, 1 izvršilac, 4 časa u PŠ Stričići, na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine; Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Za navedeno radno mjesto traži se lice sa iskustvom, sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu... 
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Sarajevo
1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), od okončanja konkursne procedure do 30.06.2018. godine; Uslovi konkursa: Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa ,kandidati/kandidatkinje treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o ...
prije 7 dana
Javni oglasi  -  Teslić
1 izvršilac - na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva - pripravnik (puna norma časova) 1.1. Opšti uslovi: Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs treba ispunjavati su: a) da je državljanin RS i BiH,...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Prijedor
16 časova,na neodređeno vrijeme,pripravnik -1 izvršilac Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (Službeni glasnik Rs broj 01/16), kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovno vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike...
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Doboj
doktor medicine, sa radnim iskustvom u struci, na određeno vrijeme, do 30.06.2018. godine, 8 časova - 1 izvršilac. Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se i prijave pripravnika. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu...
prije 2 dana
Prijedor
 ...O poslu Opis radnog mjesta: Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, najmanje godinu dana radnog iskustva, do 31.08.2018. godine. Pripravnikom se smatra lice koji prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen... 
prije 2 dana
Sarajevo
 ..., Javna ustanova Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo raspisuje JAVNI KONKURS za prijem radnika u radni odnos a) Nastavnik/nastavnica psihologije i školski psiholog, 8 časova nastavne norme sedmično i 15 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme... 
prije 4 dana
Sarajevo
 ...od 20.2.2018. godine, raspisuje se JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2017/2018. godini i to: a) nastavnik/ica bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti....1 izvršilac, 14 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme... 
prije 7 sata
OSNOVNA ŠKOLA “Petar Kočić” Nova Topola  -  Nova Topola
OPIS RADNOG MJESTANastavnik fizičkog vaspitanja, nepuna norma - 18 časova, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom. OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove...
prije 2 dana
JU Srednjoškolski centar “Jovan Dučić“  -  Teslić
OPIS RADNOG MJESTANastavnik za časove informatike – 1 izvršilac, 6 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.06.2018.godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pored...
prije 2 dana
Javni oglasi  -  Bratunac
u centralnoj školi na određeno vrijeme, do povratka radnice sa trudničkog bolovanja – pripravnik,.....1 izvršilac Pored uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i...
prije 1 dan
Javni oglasi  -  Zvornik
 ..., broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto. Pod 1. Nastavnik likovne kulture, najmanje jedna godina radnog iskustva, na poslovima nastavnika likovne kulture, ~ položen stručni ispit,... 
prije 2 dana
Bihać
 ...01.2018. godine), dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću raspisuje JAVNI KONKURS/NATJEČAJ za izbor u zvanje 1. Nastavnik – u zvanje docenta (napredovanje), za užu naučnu oblast „Menadžment“ ...... 1 izvršilac Uslovi: pored općih uslova propisanih... 
prije 9 dana
12