Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Nastavnik fizike posao

1-20 od 107 rezultati

Berkovići

 ...O poslu Opis radnog mjesta: 3. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 7 časova sedmično, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine, Kandidati... 
prije 7 dana

Trebinje

 ...O poslu Opis radnog mjesta: 3.Nastavnik fizičkog vaspitanja– 1 izvršilac – NA ODREĐENO VRIJEME, do kraja nastavnog procesa školske 2018/19 godine; -Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu. -... 
prije 7 dana

Foča

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Nastavnik violine, do kraja prvog polugodišta školske 2018/19 godine, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar- violinista 1 (jedan) izvršilac – 6 časova; Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenim Zakonom o... 
prije 7 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

Opis posla: ~1 čas nastavne norme sedmično, ~ na određeno vrijeme od 01.09.2018. godine do 31.08.2019. godine. Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju posebne uvjete utvrđene Zakonom o srednjem...
prije 7 sata

Sarajevo

 ...O poslu Opis radnog mjesta: 4.Nastavnik/nastavnica razredne nastave – 1 ( jedan ) izvršilac , puna nastavna norma ( 40 sati sedmično ) na određeno vrijeme od 01.09.2018.godine do 31.08.2019.godine , USLOVI KONKURSA : - Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa... 
prije 2 dana

Javni oglasi  -  Bijeljina

Opis posla: za školsku 2018/2019. godinu na 4 časa – pripravnik. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Lica koja konkurišu za radna mjesta nastavnika i stručnih saradnika moraju ispunjavati uslove prema članu 104. važećeg Zakona o osnovnom...
prije 7 sata

Sarajevo

 ...O poslu Opis radnog mjesta: 3.Nastavnik/profesor fizike – 22 časa, na određeno vrijeme do povratka radnika sa trudničkog bolovanja, pripravnik – 1 izvršilac; OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene... 
prije 6 sata

Zvornik

 ...raspisuje se K O N K U R S za prijem u radni odnos 1. Nastavnik matematike, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom...  ...Diplomirani matematičar i informatičar, 6. Profesor matematike i fizike. Za radno mjesto pod rednim brojem 2: 1. Profesor ruskog... 
prije 5 dana

Javni oglasi  -  Doboj

Lokacija: Doboj Broj izvršilaca: 1 Opis posla na određeno vrijeme, za 12 časova redovne nastave sedmično, za školsku 2018/19. godinu, do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.08.2019. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom...
prije 6 dana

Javni oglasi  -  Doboj

 ...posla: ~ Na određeno vrijeme, ~ do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, ~ najkasnije do 31.8.2019. godine, ~ potreban nastavnik bez radnog iskustva ~18 časova sedmičo – puna norma Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Opšti uslovi propisani... 
prije 6 dana

Javni oglasi  -  Sarajevo

Opis posla: ~ laboratorijski rad smjer elektronika i automatika, ~20 časova nastavne norme sedmično, ~ na neodređeno vrijeme od 01.09.2018. godine; Uslovi: Pored općih uslova predviđenih za zasnivanje radnog odnosa, kandidati za pozicije 1-11 treba ...
prije 1 dan

Banja Luka

 ...Nastavni predmet MATEMATIKA (16 časova) na određeno vrijeme  do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja,  u radni odnos se prima lice sa i bez iskustva. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. Glasnik RS br. 1/16) kandidati treba da ispunjavaju uslove... 
prije 3 sata

Sokolac (opština)

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Nastavnik matematike, na neodređeno vrijeme, nepuna norma – 4 časa sedmično, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom. OPŠTI USLOVI: 1.Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem... 
prije 7 dana

JU Osnovna škola »SVETI SAVA» CRNjELOVO  -  Crnjelovo

OPIS RADNOG MJESTANastavnik matematike, radnik sa iskustvom, 4 časova redovne nastave, na određeno vrijeme do 31.08.2019. godine, izvršilac jedan (1). OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Za navedeno radno mjesto pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se...
prije 9 sata

Kostajnica (opština)

 ...O poslu Opis radnog mjesta: 3.Nastavnik istorije ( 10 časova semično) – pripravnik , do 31.08.2019. godine............ 1 izvršilac, OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju... 
prije 5 sata

Lopare

 ...O poslu Opis radnog mjesta: 4.Nastavnik mašinske grupe predmeta na 18 časova teorije i 6 časova praktične nastave, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na neodređeno vrijeme......... 1 izvršilac OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM... 
prije 5 sata

Javni oglasi  -  Foča

Opis posla ~1 izvršilac na neodređeno vrijeme, ~ na punu radnu normu, ~ sa radnim iskustvom  ~ položen stručni ispit; ~1 izvršilac određeno vrijeme, ~ od dana prijema do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, ~ na punu radnu normu, ~ sa radnim ...
prije 2 dana

Doboj

 ...poslu Opis radnog mjesta: JU OŠ “RADOJE DOMANOVIĆ” OSJEČANI GORNjI 74 225 OSJEČANI OGLAS za popunu radnog mjesta 1. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u... 
prije 5 dana

Banja Luka

 ...1.Nastavni predmet demokratija i ljudska prava, 1 izvršilac, 2 časa, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine; Za navedeno radno mjesto traži se lice sa iskustvom, sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu. Pored opštih uslova predviđenih... 
prije 3 sata

Doboj

 ...1. Nastavnik/profesor razredne nastave na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, a najduže do 21.03.2019.godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  – 1 izvršilac. 2. Nastavnik/profesor razredne nastave na određeno vrijeme do 31.8.2019.... 
prije 7 dana