Nažalost, došlo je do pogreške i poslužitelj trenutačno ne može obraditi vaš zahtjev. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta.
Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Nastavnik fizike posao

15 poslova

Dobivajte nove poslove putem e-pošte

Nastavnik historije

Privatna osnovna škola Bloom

 ...rad u nastavi Obavezni uslovi: VSS nastavnik historije /filozofski fakultet Dodatni uslovi: engleski jezik aktivno, bosanski jezik aktivno, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo poželjno, položen stručni ispit, CV slati na naznačeni mail Da li je radno... 
Sarajevo
prije 7 dana
Brza prijava

Nastavnik za poslovne studije

Privatna internacionalna gimnazija Bloom

rad u nastavi Obavezni uslovi: Dipl.ecc VSS Dodatni uslovi: engleski jezik aktivno, bosanski jezik aktivno, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit, radno iskustvo poželjno, CV slati na naznačeni mail Da li je radno iskustvo uslov?: radno iskustvo...
Sarajevo
prije 7 dana
Brza prijava
Novi

Nastavnik za naučnu oblast ili predmet Oblast: Hirurgija Sarajevo

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 ...20 od 24.06.2020. godine: UNIVERZITET U SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA NASTAVNIK ZA NAUČNU OBLAST ILI PREDMET 1. Oblast: Interna medicina – nastavnik u akademsko zvanje redovni profesor, 1 izvršilac sa dijelom... 
Sarajevo
prije 1 dan
Novi

Nastavnik u zvanje redovnog profesora - Ontologija

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Rektorat

O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 69. i člana 89. Zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS broj(***) ***-****i 31/18, 26/19) i Odluka Senata broj: 01-S-160-XVI/20 od 30.06.2020. godine, 01-S-565-VII/19 od 26.12.2019...
Pale (opština)
prije 1 dan

Nastavnik/profesor razredne nastave, Profesor engleskog jezika

Međunarodna osnovna škola Mostar

 ...Međunarodna osnovna škola Mostar raspisuje KONKURS/NATJEČAJ za upražnjena radna mjesta za šk. 2020/21. godinu ~ Nastavnik/profesor razredne nastave - 2 izvršioca ~ Profesor engleskog jezika - 2 izvršioca Potrebna dokumentacija: Životopis... 
Mostar
prije 23 dana
Novi

Nastavnik/ca francuskog jezika

Bloom education for wholeness d.o.o.

Bloom education for wholeness d.o.o. Sarajevo, oglašava poziciju za NASTAVNIK/CA FRANCUSKOG JEZIKA Opis posla: - Rad u nastavi Uslovi: - VSS, filozofski fakultet - Poželjno radno iskustvo - Položen stručni ispit - Aktivno poznavanje engleskog i bosanskog... 
Sarajevo
prije 21 sat
Novi

Dekan

Univerzitet u Zenici

 ...privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana. Pored opštih uslova, kandidat treba da ispunjava slijedeće posebne uslove: a) da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta koji ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom i Statutom... 
Zenica
prije 1 dan

Kadeti

Ministarstvo odbrane BiH

 ...b) da je tokom školovanja imao/imala ukupan uspjeh najmanje vrlo dobar uspjeh, c) da je prosjek ocjena iz matematike, kemije i fizike najmanje dobar, d) da nije mlađi/a od 18 i stariji/a od 20 godina na dan 01.09.2020. godine, e) znanje engleskog jezika (na provjeri... 
Inostranstvo
prije 13 dana
Novi

Dekan

Univerzitet Džemal Bijedić

 ...O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj(***) ***-****od 01.07.2020. godine, Mašinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana... 
Mostar
prije 6 dana
Novi

Vanredni profesor, Docent

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

OPIS POSLOVA: 1.1. NASTAVNIK daje prijedlog nastavnog programa predmeta; predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa; preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran; priprema i izvodi nastavu prema... 
Mostar
prije 6 dana
Novi

Izbor nastavnika i saradnika Univerzitet u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj Luci

 ...raspisuje Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Senat Univerziteta raspisuje К O N К U R S I ZA IZBOR NASTAVNIКA: Ia Za uže naučne oblasti: 1. Istorija i teorija arhitekture i urbanog razvoja - 1 izvršilac 2. Anatomija – 1 izvršilac 3.... 
Banja Luka
prije 1 dan

Direktor

JU Osnovna škola Vuk Karadžić

 ...osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17; 31/18; i 84/19;). Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji: 1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova... 
Kozluk
prije 8 dana

Saradnik - područje Tehničke nauke ...

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

 ...asistent ili viši asistent/ priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika, pomaže nastavniku u pripremi naučno - nastavnog procesa, obavlja konsultacije sa studentima, učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom, priprema izvještaj... 
Mostar
prije 13 dana
Novi

Izbor direktora JU OŠ „Obudovac“

JU OŠ „Obudovac“

 ...raspisani konkurs za direktora škole (član 177. stav 2. Zakona); -da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava; -da nije osuđivan pravosnažnom... 
Obudovac
prije 1 dan
Novi

Izbor direktora JU OŠ „Nikola Tesla” Pilica

JU OŠ „Nikola Tesla” Pilica

 ...člana 177. stav 1 i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.. -Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1)ovog stava. -Nije osuđivan pravosnažnom... 
Pilica
prije 1 dan