.... godini       # na određeno vrijeme - do povratka djelatnika s porodiljnog bolovanja, a najdulje do 30. 6. 2024. 1. nastavnik fizike                                                 1 djelatnik (22 sata tjedno) B. na određeno vrijeme - do povratka djelatnika... 

Gimnazija fra Grge Martića Mostar

Mostar
pre mesec dana
OPIS POSLOVA: I.1., I.2. - NASTAVNIK ▪ daje prijedlog nastavnog programa predmeta, ▪ predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa, ▪ preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran, ▪ priprema i izvodi nastavu... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
prije 22 dana
 ...2 izvršioca (29 časova sedmično)   # Profesor fizike                                                              1...  ...predmeta                          1 izvršilac (6 časova sedmično) # Nastavnik praktične nastave-keramičar                       1 izvršilac (... 

JU Srednja građevinska škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...1 izvršilac        10 časova sedmično 4. profesor fizike                                            1 izvršilac        5...  ...zdravstvenog odgoja  1 izvršilac        20 časova sedmično 10. nastavnik praktične nastave                     1 izvršioca       25 časova... 

JU Srednja elektrotehnička škola „Salih-Salko Ćurić“ Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...U ŠKOLSKOJ 2023./24. GODINI a. određeno vrijeme – do povratka djelatnica s funkcije, a najduže do 30.06.2024. godine 1. nastavnik predmeta Hrvatski jezik, 1 izvršitelj (9 sati tjedno)  2.  nastavnik predmeta Poslovni jezik, 1 izvršitelj (2 sata tjedno) b.... 

Srednja ekonomska škola Joze Martinovića

Mostar
pre 2 meseci
 ...I # Na određeno radno vrijeme do 30.06.2022. godine # Nastavnik turskog jezika - 1 izvršilac (4 časa sedmično) # Nastavnik  hemije...  ...geografije - 1 izvršilac (4 časa sedmično) # Nastavnik fizike - 1 izvršilac (2 časa sedmično) # Nastavnik matematike - 1 izvršilac... 

JU O.Š. “Omer Maksumić” Podvelež

Mostar
pre 2 meseci
 ...radna mjesta Na  određeno vrijeme  do 30.6.2024. godine: # Nastavnik elektrotehničke skupine predmeta - smjer slaba struja 1...  ...porodiljnog odsustva a najdulje do 30.6.2024.godine: # Profesor fizike, 2 izvršitelja, puna norma (profesor ili magistar fizike), #... 

Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića – Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Mostar raspisuje K  O  N  K  U  R  S za popunu sljedećih radnih mjesta    A) Na određeno vrijeme do 30.6.2024. godine # Nastavnik matematike                                               1 izvršilac ( puna norma ) # Nastavnik hemije... 

Javna ustanova “VI OSNOVNA ŠKOLA“ Mostar

Mostar
pre mesec dana
 ...02-267-3/23 od 29.12.2023. godine raspisuje: KONKURS za prijem u radni odnos # Na određeno do 30.06.2024. godine # Nastavnik historije…………………………….………. 1 izvršilac (4 časa sedmično) # Nastavnik islamske vjeronauke…………………….1 izvršilac (16 časova sedmično)... 

JU Osnovna škola „Drežnica“

Mostar
pre mesec dana
 ...A) na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine vozač                                      - 1 izvršilac (puno radno vrijeme) nastavnik defektolog              - 11 izvršilaca (puna norma/puno radno vrijeme) Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati... 

JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Ros...

Mostar
pre mesec dana
 ...UPRAŽNJENIH DJELATNIH  MJESTA a) na određeno  vrijeme do povratka djelatnika sa  funkcije, a najduže do 30.06.2024. godine:  1.   nastavnik stručno-teorijskih predmeta područje rada strojarstvo (puna norma) - 1 izvršitelj b) na određeno vrijeme do 30.06.2024.... 

Srednja strojarska škola Fausta Vrančića

Mostar
pre mesec dana
 ...21.12.2023. godine, raspisuje K O N K U R S za prijem u radni odnos A) na određeno vrijeme do 30.06.2024.godine 1. nastavnik  muzičke kulture   .................................. 1 izvršilac ( 8 časova sedmično) 2. nastavnik  biologije  .................... 

JU 'Osnovna škola Blagaj'

Mostar
pre 2 meseci
 .../23 od 05.12.2023. godine, raspisuje N A T J E Č A J za radna mjesta # Određeno vrijeme do 30.06.2024. godine # Nastavnik predmeta Fizika, 1 izvršitelj, 18 sati tjedno # Nastavnik predmeta Biologija, 1 izvršitelj, 1 sat tjedno # Nastavnik predmeta... 

Srednja prometna škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...2023.godine, raspisuje se K O N K U R S za sljedeća radna mjesta A) na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine 1. nastavnik razredne nastave 4 izvršioca 2. nastavnik bosanskog jezika i književnosti 1 izvršilac (16 časova sedmično) 3. nastavnik engleskog... 

JU Osnovna škola Gnojnice

Mostar
pre mesec dana
 ...2023/24.godini u JU Osnovnoj školi „Mustafa Ejubović-Šejh Jujo“ Mostar A)  na određeno vrijeme do 30. 6. 2024. godine 1. nastavnik historije 1 izvršilac (22 časa sedmično) 2. nastavnik informatike 1 izvršilac (21 čas sedmično) 3. nastavnik bosanskog jezika i... 

JU Osnovnoj školi „Mustafa Ejubović-Šejh Jujo“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 .................... 1 izvršilac (12 časova sedmično) # Profesor fizike ......................................................... 1 izvršilac...  ................................ 1 izvršilac (4 časa sedmično) # Nastavnik stručno-teroijskih predmeta za kozmetičke tehničare............... 

J.U. Srednja politehnička škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...radnih mjesta na određeno vrijeme do 30.6.2024. godine I. Nastavni plan i program na bosanskom jeziku 1. Profesor engleskog...  ...latinskog jezika – 1 izvršilac (12 časova sedmično) 3.Profesor fizike – 1 izvršilac (2 časa sedmično) 4.Profesor matematike – 1 izvršilac... 

Gimnazija Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...radni odnos # na određeno vrijeme do 30.6.2024. god. # Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja              1 izvršilac ( 18...  ...1 izvršilac ( 12 časova sedmično ) # Nastavnik fizike                                                        1 izvršilac... 

JU OŠ „Mujaga Komadina“ Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...njemačkog jezika 1 izvršilac (6 časova sedmično) 3. Profesor fizike 1 izvršilac (7 časova sedmično) 4. Profesor za predmet Medicinska...  ...) 17. Profesor matematike 1 izvršilac (4 časa sedmično) 18. Nastavnik-saradnik praktične nastave-medicinska grupa predmeta 1... 

Srednja medicinska škola Mostar, USRC “ Mithad Hujdur - Hujk...

Mostar
pre mesec dana
opis poslova: Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju docenta ustrojava, organizira, koordinira i izvodi nastavu i druge oblike nastavnog rada iz predmeta koji spadaju u znanstveno polje ili granu za koju je izabran i na koje je raspoređen nastavnim planom i programom,... 

Sveučilište u Mostaru

Mostar
pre mesec dana
 ...kriterijima o postupku i izboru zaposlenika  JU Srednje mašinsko-saobraćajne škole pristupit će intervju i to: pismenom dijelu, (Metodike nastavnog rada i poznavanja pedagoške dokumentacije i poznavanje struke predviđene Nastavnim planom i programom i usmeni dio (razgovor sa... 

JU Srednja mašinsko-saobraćajna škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...2 časa, 1 izvršilac 5. Profesor informatike                                           9 časova, 1 izvršilac 6. Profesor fizike                                                     12 časova, 1 izvršilac                        7. Profesor geografije... 

Karađoz-begova medresa

Mostar
pre 2 meseci
 ...Oslobođenje, 11.01.2024. Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, broj: 130-2-645/23 od 27.12.2023. godine, Mašinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana... 

Mašinski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru

Mostar
pre mesec dana
 ...popunu sljedećih radnih mjesta # Na određeno vrijeme do povratka djelatnika s funkcije, a najduže do 30. 6. 2024. god. # Nastavnik kiparske skupine predmeta                      1 izvršitelj, 21 nastavni sat tjedno b. Na određeno vrijeme do povratka... 

Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...sedmično) 5. Profesor latinskog jezika ............................................. 1 izvršilac (7 časova sedmično) 6. Profesor fizike ............................................................. 1 izvršilac (2 časa sedmično) 7. Profesor historije ................... 

JU DRUGA GIMNAZIJA MOSTAR USRC „Mithad Hujdur-Hujka“ bb

Mostar
pre mesec dana
 ...njemačkog jezika, 1 izvršitelj - 14 nastavnih sati tjedno # Učitelj matematike, 1 izvršitelj - 16 nastavnih sati tjedno # Učitelj fizike, 1 izvršitelj - 2 nastavna sata tjedno # Učitelj informatike, 1 izvršitelj - 9 nastavnih sati tjedno # Učitelj kemije, 1... 

Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...Dnevni avaz, 16.01.2024. Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru broj:142-1-6/21/24 od 9.1.2024. godine, Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana... 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mostar
pre mesec dana
 ...izvršilac (2 časa sedmično) # Profesor za predmet poznavanje robe                       1 izvršilac (4 časa sedmično) # Profesor fizike                                                           1 izvršilac (2 časa sedmično) # Profesor ekonomske grupe predmeta... 

JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar

Mostar
pre 2 meseci
 ...sljedeća radna mjesta Na određeno vrijeme do 30.6.2024. godine # učitelj informatike - 1 izvršitelj (3 sata tjedno) # učitelj fizike - 1 izvršitelj (6 sati tjedno) # učitelj katoličkog vjeronauka - 1 izvršitelj (8 sati tjedno) # učitelj katoličkog vjeronauka - 1... 

Osnovna škola Cim Mostar

Mostar
pre mesec dana
 .... Zajca Mostar raspisuje: Natječaj za prijem uposlenika na # Određeno vrijeme – najduže do 30.06.2024. godine # nastavnik teorijskih glazubenih predmeta   ......  1 izvršitelj (22 sata tjedno) # nastavnik glasovira      .................................. 

Glazbena škola Ivana pl. Zajca Mostar

Mostar
pre 2 meseci