Nastavnik geografije m/ž posao

30 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Nastavnik matematike

O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Kotor Varoš
prije 1 dan

Nastavnik biologije Gacko

OPIS RADNOG MJESTAJU OŠ “SVETI SAVA“GACKOK O N K U R Sza popunu upražnjenog radnog mjesta1.Nastavnik biologije - 8 časova redovne nastave - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2022.god.........1 izvršilacNAPOMENA: Ukoliko... 

JU OŠ “SVETI SAVA“ GACKO

Gacko
prije 15 sata

Profesor geografije Foča

OPIS RADNOG MJESTAJU SŠC FOČAFOČAK O N K U R S1.Profesor geografije /6 časova / na određeno radno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom........1 izvršilac.OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOSPored opštih uslova predviđenih Zakonom o... 

JU Srednjoškolski centar Foča

Foča
prije 15 sata

Nastavnik razredne nastave Kozluk

OPIS RADNOG MJESTAJU OŠ „Petar Kočić“ Kozluk,raspisuje:K O N K U R Sza prijem u radni odnos1.Nastavnik razredne nastave u PO Skočić, određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja,a najdalje do 31.08.2021.godine, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim... 

JU OŠ „Petar Kočić“ Kozluk

Kozluk
prije 15 sata

Profesor/nastavnik razredne nastave Slatina

 ...Službeni glasnik RS“ broj: 74/2018 i 26/19) direktor Škole raspisujeJAVNI KONKURSza popunu upražnjenog radnog mjesta1. Profesor/nastavnik razredne nastave za rad u kombinovanom odjeljenju u PO u Drugovićima, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim... 

JU OŠ „HOLANDIJA“ SLATINA

Slatina
prije 1 dan

Nastavnik razredne nastave Oštra Luka

 ...glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) r a s p i s u j e seK O N K U R Sza izbor i prijem nastavnika1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2022.godine, pripravnik.OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI... 

JU Osnovna škola “Desanka Maksimović“, Oštra Luka

Oštra Luka (opština)
prije 15 sata

Nastavnik/profesor matematike

 ...Nastavnik/profesor matematike –, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja , do kraja februara mjeseca 2022.godine , lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu. Opšti uslovi koji kandidati... 

JU OŠ "Đura Jakšić" JU OŠ "Đura Jakšić"

Banja Luka
prije 9 sata

Nastavnik istorije Derventa

OPIS RADNOG MJESTAJU OŠ “NIKOLA TESLA” DERVENTATRG OSLOBOĐENjA 674 400 DERVENTAK O N K U R Sza upražnjena radna mjesta1. Nastavnik istorije - 12 časova, Centralna škola i PO Velika Sočanica, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine -1 izvršilac;OPŠTI... 

JU Osnovna škola „ Nikola Tesla“ Derventa

Derventa
prije 1 dan

Online nastavnik engleskog jezika (m/ž)

 ...Fleksibilno radno vreme Stabilan prihod na osnovu broja uspešno održanih časova Bonusi za uspešne probne časove i preporuke Nastavni plan i program obezbeđen od strane Novakid Program obuke i lični razvoj Mogućnost uticaja na živote hiljada dece širom sveta... 

PARTNERS&ORKA DOO

Sarajevo
prije 4 dana

Profesor/nastavnik razredne nastave Doboj

 ...JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ” DOBOJSRPSKIH SOKOLOVA BR.274 000 DOBOJOGLASza popunu upražnjenog radnog mjesta1. Profesor/nastavnik razredne nastave -na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja - sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom - 1 izvršilac... 

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ” DOBOJ

Doboj
prije 1 dan

Nastavnik razredne nastave Koraj

 ...18, 84/19, 35/20 i 63/20) i dobijene saglasnosti od aktiva direktora, rapisuje seKONKURSza popunu upražnjenog radnog mjesta1. Nastavnik razredne nastave u područnom odjeljenju Milino Selo - lice sa položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa bolovanja a... 

JU Osnovna škola „Dositej Obradović“ Koraj

Koraj
prije 1 dan

Nastavnik u osnovnoj školi-defektolog

 ...Nastavnik u osnovnoj školi-defektolog, sa punim radnim vremenom, 3 izvršioca, lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme. Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja... 

JU Centar "Zaštiti me" JU Centar "Zaštiti me"

Banja Luka
prije 8 dana

Nastavnik engleskog jezika Doboj

OPIS RADNOG MJESTAJU “UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA” DOBOJCARA DUŠANA 1874 000 DOBOJK O N K U R SZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOSNA ODREĐENO RADNO VRIJEME - sa iskustvom - do povratka radnice sa porodiljskog bolovanjaEngleski jezik .......... 8 časovaOPŠTI...

JU “UGOSTITELjSKA I TRGOVINSKA ŠKOLA” DOBOJ

Doboj
prije 1 dan

Nastavnik/profesor razredne nastave Podnovlje

 ...PODNOVLjEK O N K U R Sza popunu upražnjenih radnih mjestaIRaspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:1. Nastavnik/profesor razredne nastave- pripravnik - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.08.2022.g..OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI... 

JU OŠ “ĐURA JAKŠIĆ” PODNOVLjE

Podnovlje
prije 1 dan

Nastavnik ekologije i zaštite životne sredine Bratunac

OPIS RADNOG MJESTAJU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNACK O N K U R Sza popunu upražnjenog radnog mjesta1. Ekologija i zaštita životne sredine 8 časova nastavne norme na određeno radno vrijemeU radni odnos se prima pripravnik.OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI...

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC

Bratunac
prije 15 sata

Direktor škole

 ...studija i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, 2.ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava, 3.nije osuđivano pravosnažnom presudom na... 

Javna ustanova Muzička škola „Vlado Milošević“ Javna ustanov...

Banja Luka
prije 14 dana

Diplomirani sanitarni inženjer

 ...Nastavnik praktične nastave za laboratorijsko-sanitarne tehničare-diplomirani sanitarni inženjer, VSS, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, 15 časova. Opšti i posebni uslovi Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje... 

JU Medicinska škola JU Medicinska škola

Banja Luka
prije 8 dana

NASTAVNIK INFORMATIKE-Srednja mašinska tehnička škola

~ Nastavnik informatike – 14 časova (5 sati sedmično, 75% radnog vremena) Obavezni uslovi: ~ Prirodno-matematički fakultet ili Elektrotehnički fakultet, diplomirani matematičar, informatičar, magistar softverskog inženjerstva Da li je radno iskustvo uslov?:... 

JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo

Sarajevo
prije 6 dana

Nastavnik engleskog jezika Brod

OPIS RADNOG MJESTAJU OŠ “LIJEŠĆE” BRODLIJEŠĆE BB74 450 BROD1. Nastavnik engleskog jezika, 1 izvršilac, 10 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom... 

JU OŠ “LIJEŠĆE” BROD

Brod (opština)
prije 1 dan

Prijem 6 nastavnika JU OŠ ,,Petar Kočić“ Kravica

OPIS RADNOG MJESTAJU OŠ ,,Petar Kočić“ Kravica ,raspisuje :KONKURSza popunu upražnjenih radnih mjestaNa neodređeno vrijeme:- Nastavnik hemije- 11 časova , lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom—1 izvršilac- Nastavnik matematike- 12 časova , lice sa... 

JU OŠ ,,Petar Kočić“ Kravica

Kravica
prije 15 sata