Nastavnik praktične nastave posao

12 oglasa za posao

Rezultati pretrage:

Nastavnik razredne nastave Osmaci

 ...Direktor JU Osnovne škole „Aleksa Šantić“ iz Osmaka raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:1. Nastavnik razredne nastave - određeno radno vrijeme, do 31.08.2022. godine - položen stručni ispit - 1. izvršilac.Posebni uslovi radnog mjesta2.... 

JU Osnovne škole „Aleksa Šantić“

Osmaci
prije 3 dana

Nastavnik razredne nastave u PO Tegare

Nastavnik razredne nastave u PO Tegare, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.Posebni uslovi radnog mjestaOpšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:1. Da... 

JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“, Bratunac

Bratunac
prije 4 dana

Nastavnik matematike

O poslu Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj ...

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Derventa
prije 3 dana

Nastavnik tehničkog obrazovanja

 ...Nastavnik tehničkog obrazovanja – puna norma na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine – 1 izvršilac – lice ca radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na... 

JU OŠ "Branko Radičević" JU OŠ "Branko Radičević"

Banja Luka
prije 2 dana

Online nastavnik engleskog jezika

 ...fleksibilno radno vreme stabilan prihod na osnovu broja uspešno održanih časova bonusi za uspešne probne časove i preporuke nastavni plan i program obezbeđen od strane Novakid program obuke i lični razvoj mogućnost uticaja na živote hiljada dece širom sveta... 

PARTNERS&ORKA DOO

Bosna i Hercegovina
prije 20 dana

Profesor - nastavnik fizike Pilica

1. Profesor - nastavnik fizike na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine - 6 časova, pripravnikPosebni uslovi radnog mjestaOPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne... 

JU Osnovna škola "Nikola Tesla" Pilica

Pilica
prije 3 dana

Nastavnik njemačkog jezika Šamac

Opis radnog mjestaJU OŠ “ŠAMAC” ŠAMACDOSITEJA OBRADOVIĆA 476 230 ŠAMACК O N К U R Sna upražnjeno radno mjesto1. nastavnik njemačkog jezika, 16 časova, jedan izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim... 

JU OŠ “ŠAMAC” ŠAMAC

Šamac (opština)
prije 3 dana

Nastavnik srpskog jezika Pale

 ...(„Službeni glasnik Republike Srpske“ br: 74/18 i 26/19) direktor škole raspisuje:KONKURSza popunu upražnjenog radnog mjesta1. Nastavnik srpskog jezika - 1 izvršilac, 19 časova norme sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,Posebni... 

JU OSNOVNA ŠKOLA “SRBIJA”

Pale (opština)
prije 4 dana

Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj struci Banja Luka

 ...Republike Srpske“, broj: 24/19), direktor JU Politehničke škole, Banja Luka, raspisujeKonkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta1. Nastavnik stručnih predmeta u šumarskoj struci za zanimanje tehničar za obradu drveta CNC, za nastavne predmete ( tehnologija matrijala,... 

JU Politehnička škola Banja Luka

Banja Luka
prije 4 dana

Prijem 2 profesora JU Srednja stručna i tehnička škola Gradiška

Opis radnog mjesta1.Medicinska grupa predmeta, doktor medicine- 16 časova nastave, 1 izvršilac, sa radnim iskustvm i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju, na neodređeno vrijeme.2. Profesor stočarstva sa ishranom, diplomirani inžinjer poljoprivrede (opšti smjer... 

JU Srednja stručna i tehnička škola Gradiška

Bosanska Gradiška
prije 4 dana

Izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Ugodnović

 ...godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,2) da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. Ovog stava.3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom... 

JU Osnovna škola „Petar Kočić“ Ugodnović

Ugodnovići
prije 10 dana